Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tập 1 – Quyển Thượng – Link các ngày nghe Pháp – Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8)

Ngày 4: 

Bài 1: Bài Xứng đáng là ruộng phước | Phẩm Bố thí & cúng dường – Kinh Nikaya

Bài 2: Tam Bảo và quy y Tam Bảo là gì?

 

Ngày 6: 

Bài 1: Cách hướng tâm khi cúng dường Tam Bảo để được nhiều phước báo nhất

Bài 2: Lợi ích khi tham gia Pháp bố thí, cúng dường tại CLB Cúc Vàng

Bài 3: Cúng dường trong công đức lục hòa sẽ có nhân duyên tu hành thành Phật!

 

Ngày 8:

Video: Pháp thoại: Kinh ngạ quỷ ngoại bức tường với việc báo hiếu

 

Ngày 10:

Bài 1: 4 điều nhất định phải làm để có được tài sản

Bài 2: Lợi ích của sự cúng dường

 

Ngày 12:

Hai hạng người đáng được cúng dường | Phẩm Bố thí & cúng dường – Kinh Nikaya

 

Ngày 14:

Bài 1: Tinh tấn tu học Phật Pháp để tầm cầu giác ngộ

Bài 2: Cách để giữ vững niềm tin vào Chính Pháp

 

Ngày 16:

Video: Bài Hoa sen trong giới nam cư sĩ, bổn phận người gia chủ và thọ trì năm giới

 

Ngày 18:

Video: Bố thí có trí

 

Ngày 20:

Video: Bài Trường thọ và đoản thọ

 

Ngày 22:

Video: Quả báo của việc vu khống chư Tăng

 

Ngày 24:

Phẩm Quả báo – kinh Nikaya giảng giải

 

Ngày 26:

Bài 1: Tại sao đời này làm thiện mà vẫn gặp quả báo ác?

Bài 2: Cách tư duy về quả báo qua một sự việc như thế nào

 

Ngày 28:

Video: 9 chữ cù lao nói về công ơn cha mẹ

 

Ngày 30:

Video: Cách báo ân và đền ân đầy đủ cho cha mẹ


Ngày 32: 

Video: Lễ Khai Pháp Xuân Kỷ Hợi Chùa Ba Vàng – Ngày Mùng 8 Tháng Giêng Năm 2019 (nghe từ phút số 09)

 

Ngày 34: 

Bài 1: Nghe Pháp có lợi ích gì

Bài 2: Nằm nghe Pháp có tội không?

Bài 3: Nghe Pháp buồn ngủ phải làm sao?

 

Ngày 36: 

Video: Cúng tế đúng pháp được lợi ích

 

Ngày 38: 

Video: Cúng thí được hộ trì

 

Ngày 40:

Video: Lợi ích cả kẻ còn người mất – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 7 (Phần 1)

 

Ngày 42:

Bài 1: Điềm báo để biết mình dừng nghiệp

Bài 2: Dấu hiệu nhận biết mình sẽ dừng nghiệp ác?

 

Ngày 44:

Video: Bài Lợi ích của giữ giới

 

Ngày 46:

Video: Cách đứng vững trước vòng xoáy tham dục của cuộc đời

 

Ngày 48: 

Bài 1: Phật dạy tránh xa 10 điều này để không bị quả báo mạng sống ngắn ngủi

Bài 2: Sát sinh, hại vật phải làm sao để giảm quả báo?

14.141 lượt xem
09/01/2022

Bình luận (0)