Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tập 1 – Quyển Hạ – Link các ngày nghe Pháp – Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8)

Tuần 1

Ngày 2: Video: Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải – Điều giác ngộ thứ nhất

 

Ngày 3: 

Bài 1: Quán vô thường trong từng tâm niệm

Bài 2: Quán chiếu về vô thường để sống an nhiên, tự tại trong cuộc sống

 

Ngày 4: Video: Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải – Điều giác ngộ thứ hai

 

Ngày 5: 

Bài 1: Sự thật của kiếp người và cách giải thoát khổ đau vĩnh viễn

Bài 2: Làm sao cho bớt “khổ”?

 

Ngày 6: Video: Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải – Điều giác ngộ thứ ba

 

Ngày 7: Video: Tu trong bận rộn

 

Tuần 2

Ngày 2: Video: Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải – Điều giác ngộ thứ tư

 

Ngày 3: Video: Tinh tấn tu tập của người con Phật

 

Ngày 4: Video: Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải – Điều giác ngộ thứ năm

 

Ngày 5: Video: Tinh tấn trong các duyên làm phận sự được lợi ích gì

 

Ngày 6: Video: Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải – Điều giác ngộ thứ sáu

 

Ngày 7: Video: Học cách buông bỏ và tha thứ để cuộc sống hạnh phúc hơn

 

Tuần 3

Ngày 2: Video: Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải – Điều giác ngộ thứ bảy

 

Ngày 3:

Bài 1: Tin sâu Phật Pháp nhờ tu tập chuyển nghiệp

Bài 2: Không hòa hợp với mẹ đẻ – chuyển hóa sau khi tu Phật Pháp

 

Ngày 4: Video: Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải – Điều giác ngộ thứ tám

 

Ngày 5: Video: Cách chọn phương pháp tu tập và những công đức thù thắng khi nhất niệm nương tựa Tam Bảo

 

Ngày 6: Video: Công đức Tam Bảo và tụng kinh Tam Bảo

 

Ngày 7: Video: Vượt qua tất cả các ác hại nhờ tụng kinh Tam Bảo

 

Tuần 4

Ngày 2: Video: Bậc Trưởng Lão

 

Ngày 3:

Bài 1: Hãy để tâm mình dưới 1 người!

Bài 2: Thực hành tăng trưởng tâm biết ơn để được hưởng hạnh phúc và an lạc

 

Ngày 4: Video: Đằng sau miếng mồi ngon là khổ lụy

 

Ngày 5: Video: Rèn sửa tâm tham để được an lạc trong cuộc sống!

 

Ngày 6: Video: Người cày ruộng

 

Ngày 7: Video: Phát tâm Bồ Đề để kiếp nào cũng gặp Phật Pháp

 

Tuần 5

Ngày 2: Video: Thọ trì năm giới

 

Ngày 3:

Bài 1: Người Phật tử tại gia giữ giới như thế nào trong thời đại 4.0?

Bài 2: Giới là gì và lợi ích của việc giữ gìn ngũ giới?

 

Ngày 4: Video: Sinh tử là việc lớn

 

Ngày 5: Video: Làm thế nào để được tự chọn nơi sinh trong kiếp sau?

 

Ngày 6: Video: Hương của đức hạnh

 

Ngày 7: Video: Năng lực, ý nghĩa của câu “Phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian”

 

Tuần 6

Ngày 2: Video: Hạt muối

 

Ngày 3:

Bài 1: Học cách sám hối tiêu trừ nghiệp tội

Bài 2: Có tội với chúng sinh tại sao sám hối Phật?

 

Ngày 4: Video: Tài sản người tu hành

 

Ngày 5: Video: Điều quan trọng đầu tiên mà người đệ tử Phật cần làm

 

Ngày 6: Video: Bổn phận của người gia chủ

 

Ngày 7: Video: Phật tử – Kẻ ăn mày Tam Bảo

 

Tuần 7

Ngày 2: Video: Dùng chánh Pháp làm ngọn đèn

 

Ngày 3: Video: Vượt qua các chướng ngại nhờ kiên trì tu tập áp dụng Phật Pháp

 

Ngày 4: Video: Sanh làm người là khó

 

Ngày 5: Video: Kiếp này gieo nhân gì để kiếp sau tiếp tục gặp Phật Pháp?

 

Ngày 6: Video: Tán thán

210 lượt xem
12/01/2022

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục