Cách nhận biết nghiệp do oan gia trái chủ!

Cách nhận biết nghiệp do oan gia trái chủ! | Trạch Pháp ngày 20/02 Canh Tý

Nhiều Phật tử khi bị nghiệp khổ, muốn sám hối, tu tập theo lời Phật dạy để chuyển hóa nghiệp

Chi tiết

Tại sao thỉnh oan gia trái chủ lại phải cúng dường hoặc làm công quả tại…

Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp Thường Kỳ năm Mậu Tuất. Các nội dung trao đổi, bình luận

Chi tiết

Tại sao cúng dường nên hồi hướng cho oan gia trái chủ?

Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp Thường Kỳ năm Mậu Tuất. Các nội dung trao đổi, bình luận

Chi tiết

Thỉnh oan gia trái chủ có lợi ích gì cho người tu?

Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp Thường Kỳ năm Mậu Tuất. Các nội dung trao đổi, bình luận

Chi tiết

Giải nghiệp oan gia trái chủ tại sao phải cúng dường tiền hoặc làm công quả?

Tại sao giải nghiệp oan gia trái chủ phải cúng dường tiền hoặc làm công quả? Nếu sau khi thỉnh

Chi tiết

Tại sao thỉnh oan gia trái chủ lại không được đi xem bói?

Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp Thường Kỳ năm Mậu Tuất. Các nội dung trao đổi, bình luận

Chi tiết

Không theo đạo phật có được thỉnh oan gia trái chủ không?

Thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng đã giúp rất nhiều người thoát khổ khỏi các nạn nghiệp:

Chi tiết

Thỉnh oan gia trái chủ về có phải tu tập hay không?

Có nhiều thắc mắc cho rằng: Sau khi thỉnh oan gia trái chủ, có người ngay lập tức được chuyển

Chi tiết

Thỉnh oan gia trái chủ là chính pháp hay tà pháp?

Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp Thường Kỳ năm Mậu Tuất. Các nội dung trao đổi, bình luận

Chi tiết

Oan gia trái chủ trên nghiệp công danh sự nghiệp

Hướng dẫn tu tập để hóa giải oán kết với oan gia trái chủ trên nghiệp công danh sự nghiệp (tùy

Chi tiết
Oan gia trái chủ trên nghiệp học hành thi cử

Oan gia trái chủ trên nghiệp học hành thi cử

Hướng dẫn tu tập để hóa giải oán kết với oan gia trái chủ trên nghiệp học hành thi cử (tùy

Chi tiết

Cách giải nghiệp trùng tang

Hướng dẫn tu tập để hóa giải oán kết với oan gia trái chủ trên nghiệp trùng tang (tùy vào hoàn

Chi tiết

Cách giải nghiệp bị bệnh ung thư

Hướng dẫn tu tập để hóa giải oán kết với oan gia trái chủ trên nghiệp bệnh ung thư (tùy vào

Chi tiết

Tại sao chữa bệnh bằng phương pháp vỗ dầu hỏa lại phải thỉnh oan gia trái…

Vỗ dầu hỏa là phương pháp chữa bệnh mà Cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã

Chi tiết