Tổng hợp nghi thức cúng lễ trong đám ma

Tổng hợp các Nghi thức cúng lễ trong đám ma

1. Kiến thức cơ bản cần biết trước khi tham gia các đàn lễ tâm linh để có được lợi

Chi tiết
Nghi thức dành cho đạo tràng trợ duyên sau khai đàn hóa giải oán kết

Nghi thức dành cho đạo tràng trợ duyên sau khai đàn hóa giải oán kết

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức dành cho đạo tràng

Chi tiết
Kiến thức tham gia đàn lễ tâm linh

Kiến thức cơ bản cần biết trước khi tham gia các đàn lễ tâm linh để…

I. PHÁP DUYÊN TU TẬP Kính thưa quý đạo hữu! Đây là pháp hội tâm linh, chỉ có năng lực

Chi tiết
Nghi thức khai đàn/ kết đàn lễ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

Nghi thức khai đàn/ kết đàn (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

1. Nghi thức khai đàn cầu siêu hóa giải oán kết (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)  

Chi tiết
Quy định dành cho đạo tràng Phật tử khi tham gia phận sự là các đàn lễ

Quy định dành cho đạo tràng Phật tử khi tham gia phận sự là các đàn…

I. Lời dẫn Các đàn lễ: Tất cả các lễ có liên quan đến tâm linh Các gia đình tín

Chi tiết
Nghi thức khai đàn cầu an

Nghi thức khai đàn cầu an (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

Các lễ cầu an: Khai trương, về nhà mới, cầu an khi mang thai, cầu an trước khi sinh con,

Chi tiết

Nghi thức kết đàn cầu siêu hóa giải oán kết (Dành cho đạo tràng đi làm…

Trước khi làm lễ cần đọc bài này (ấn vào tên bài): Quy định dành cho đạo tràng Phật tử

Chi tiết

Nghi thức khai đàn cầu siêu hóa giải oán kết (Dành cho đạo tràng đi làm…

Các lễ: Cầu siêu cho gia tiên; giải oan cắt kết: nghiệp bệnh: thân bệnh, thần trí, trầm cảm (lớn

Chi tiết
Văn tác bạch thỉnh quý sư Thầy trong các đàn lễ

Văn tác bạch thỉnh quý sư Thầy trong các đàn lễ

I. BÀI BẠCH THỈNH QUÝ THẦY DÀNH CHO ĐÁM MA 1. NHẬP QUAN/ LỄ 49 NGÀY/ LỄ 49 NGÀY KẾT

Chi tiết
Sắp lễ, thị giả trợ duyên trong đám tang

Sắm lễ, thị giả trợ duyên trong đám tang

Quý Phật tử và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Sắm lễ, thị giả trợ

Chi tiết
Mâm cúng thí thực ngoài sân

Nghi thức cúng thí thực tại nhà/nhóm/đạo tràng

Xem thêm:  Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng đi làm phận sự Nếu

Chi tiết

Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi…

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức cúng thí thực dành

Chi tiết