Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)

Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đản sinh

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đản sinh

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
An cư kiết hạ

Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng – Dành…

A. Lời Dẫn Chương trình tu tập này, Phật tử thực hành tụng kinh, thiền tuệ theo từng ý của

Chi tiết

Hướng dẫn làm lễ tại nhà trước khi tham gia trực tuyến Trai đàn chẩn tế…

Cầu siêu cho gia tiên tiền tổ, cha mẹ quá vãng hiện đời và cha mẹ quyến thuộc quá vãng

Chi tiết
Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát Quan Trai Giới - Vu Lan 8/7

Nghi thức tu tập trực tuyến thọ Bát quan trai giới – Vu Lan 8/7

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với: I. Ban Liên

Chi tiết
Chương trình tu: Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu gia tiên

Chương trình tu: Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu gia tiên

Bài xem thêm: Nghi thức cúng thí thực theo phát động của Câu lạc bộ Nếu các Phật tử ở

Chi tiết

Hướng về oan gia trái chủ sám hối phát tâm Bồ Đề, phát nguyện thực hành…

I. Điều Kiện Để Bạch Phát Nguyện – Thành phần: Phật tử chính thức. – Đã bạch xong bài “Nam

Chi tiết
Chương trình thọ Bát quan trai giới - phát tâm Bồ Đề 19/6

Chương trình thọ Bát quan trai giới – phát tâm Bồ Đề 19/6

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây: Chương trình thọ Bát quan trai giới –

Chi tiết
Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

A. Lời Dẫn Kính thưa quý đạo hữu! Trên lộ trình tu học Phật Pháp, nếu thiếu tâm Bồ đề,

Chi tiết

Bài 2 – Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ…

Đọc kỹ bài này 7 lần để hiểu trước khi áp dụng thực hành Quý vị và các bạn tùy

Chi tiết

Bài 1 – Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về…

Đọc kỹ bài này 7 lần để hiểu trước khi áp dụng thực hành Quý vị và các bạn tùy

Chi tiết

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân tu tại nhà/nhóm/đạo tràng

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid – 19

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid – 19

(Hóa: chuyển hóa; giải: đi khỏi, giải thoát) Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và

Chi tiết