Tổng hợp các chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

A. Lời Dẫn Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phật dạy hàng năm chư Tăng trong ba tháng mùa hạ,

Chi tiết

Hướng dẫn các phát nguyện: tu lục hòa, bạch 49 ngày, bạch 108 ngày hồi hướng…

A. Hướng Dẫn Kính thưa quý đạo hữu! Chúng ta học Phật Pháp, được Sư Phụ hướng dẫn chỉ dạy

Chi tiết

Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 2

* Kết Đàn Quý đạo hữu thực hành theo đường link: cập nhật sau ==== LIÊN HỆ Nếu có bất

Chi tiết

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

LIÊN HỆ Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với: Phật

Chi tiết

Nghi thức tu Bát Quan Trai Giới cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành…

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết

Nghi thức tu tập cầu nguyện cho các sự kiện tại chùa (Dành cho các Phật…

LIÊN HỆ Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với: Phật

Chi tiết

Nghi thức tu tập trước và sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến

1. Nghi thức tu tập trước khi sám hối chư Tăng trực tuyến Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-truoc-khi-sam-hoi-chu-tang-truc-tuyen/ 2. Nghi thức tu tập sau

Chi tiết
Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Tổ Sư Đại Đầu Đà Ca Diếp

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía Tổ Sư Đại Đầu Đà Ca Diếp

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
Nghi thức tu tập Kỷ niệm ngày Bồ Tát Phổ Hiền đản sinh (vía Đức Phổ Hiền ngày 21/2 Âm lịch)

Nghi thức tu tập Kỷ niệm ngày Bồ Tát Phổ Hiền đản sinh (vía Đức Phổ…

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết

Nghi thức tu tập lễ Ngũ Bách Danh

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết

Chương trình tu tập Quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến…

C. Nhận Giới Tu Tùy Hỷ Bát Quan Trai Dành Cho Người Đi Làm (Trường hợp tu sau ngày mùng

Chi tiết
Chương trình tu tập

Tổng hợp các Nghi thức – chương trình tu tập của CLB Cúc Vàng

Văn-tư-tu là ba môn học không thể thiếu của người đệ tử Phật, vì vậy hàng ngày, hàng tháng, hàng

Chi tiết

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
Nghi thức tu tập kết hợp nguyện cầu dịch bệnh covid 19 được hóa giải

Nghi thức tu tập kết hợp kinh Tam Bảo, kinh Dược Sư hồi hướng cầu an…

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết