An cư kiết hạ

Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng – Dành…

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây: Chương trình tu tập theo 3

Chi tiết

Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) – Quyển 1 (Dành…

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Chương trình tu tập cầu siêu hóa

Chi tiết
Nghi thức tụng kinh phụ cho chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết – bài 8 (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức tụng kinh phụ cho chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết…

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức tụng kinh phụ cho

Chi tiết
Phật tử Phạm Thị Yến nói về chủa đề thế nào gọi là cãi ngang

Nghi thức tụng kinh phụ cho chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết…

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức tụng kinh phụ cho

Chi tiết
Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

I. Lời dẫn Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát Đẳng Giác có

Chi tiết
Phật tử Phạm Thị Yến nói về chủa đề thế nào gọi là cãi ngang

Phát nguyện tu lục hòa hồi hướng cho chúng sinh

A. Hướng Dẫn Kính thưa quý đạo hữu! Chúng ta học Phật Pháp, được Sư Phụ hướng dẫn chỉ dạy

Chi tiết

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản

I. Lời dẫn Đức Phật đản sinh là sự kiện thiêng liêng và vô cùng hy hữu – sự đản

Chi tiết
Phật tử Phạm Thị Yến nói về chủa đề thế nào gọi là cãi ngang

Nghi thức tắm Phật

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức

Chi tiết
Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được gọi tắt là Văn Thù (dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát

Chi tiết
Tuần lễ tu thiền tán dương hạnh đầu đà - giữ gìn chính Pháp, nhân kỷ niệm ngày vía của thánh Tăng Đại Ca Diếp

Tuần lễ tu thiền tán dương hạnh đầu đà – giữ gìn chính Pháp, nhân kỷ…

Kính thưa quý đạo hữu! Ngày 6/3 là ngày vía của tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp là

Chi tiết
Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Virus Corona (Covid – 19)

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Virus Corona (Covid –…

(Hóa: chuyển hóa; giải: đi khỏi, giải thoát) Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã xuất hiện và

Chi tiết
Nghi thức tu tập Kỷ niệm ngày Bồ Tát Phổ Hiền đản sinh (vía Đức Phổ Hiền ngày 21/2 Âm lịch)

Nghi thức tu tập Kỷ niệm ngày Bồ Tát Phổ Hiền đản sinh (vía Đức Phổ…

Lời dẫn Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát Đẳng Giác có năng

Chi tiết

Nghi thức tu tập Quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

Kính thưa quý đạo hữu! Chúng ta vừa kết thúc tuần lễ tu tập thiền quán kỷ niệm sự kiện

Chi tiết
Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia (Dành cho nhân dân Phật tử ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Kính thưa quý đạo hữu! Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ hạnh phúc riêng, xuất gia tầm đạo vì

Chi tiết
Nghi thức nhận giới Bát Quan trai dành cho những người đã thuần thục nhận giới

Nghi thức nhận giới Bát Quan trai dành cho những người đã thuần thục nhận giới

Kính thưa quý đạo hữu! Nếu địa phương nào đã được cho phép về việc phòng chống dịch, thì đạo

Chi tiết