Nghi thức tu tập trước và sau khi sám hối chư Tăng trực tuyến

1. Nghi thức tu tập trước khi sám hối chư Tăng trực tuyến Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-truoc-khi-sam-hoi-chu-tang-truc-tuyen/ 2. Nghi thức tu tập sau

Chi tiết
Chương trình tu tập

Tổng hợp các Nghi thức – chương trình tu tập của CLB Cúc Vàng

Đã tự mình chứng thực và chứng kiến sự nhiệm màu của Phật Pháp qua các chương trình tu tập:

Chi tiết

Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8) – Quyển 1 (Dành…

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Chương trình tu tập cầu siêu hóa

Chi tiết

Nghi thức tu tập Bát quan trai giới – kính mừng Đức Phật thành đạo 08/12

C. Nhận Giới Tu Tùy Hỷ Bát Quan Trai Dành Cho Người Đi Làm 1. Hướng Dẫn – Nhận các

Chi tiết

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết

Hướng dẫn các phát nguyện: tu lục hòa, bạch 49 ngày, bạch 108 ngày hồi hướng…

A. Hướng Dẫn Kính thưa quý đạo hữu! Chúng ta học Phật Pháp, được Sư Phụ hướng dẫn chỉ dạy

Chi tiết
Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)

Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)

Tham khảo những bài thuốc dân gian mà Phật tử trong Câu lạc bộ đã sử dụng có kết quả

Chi tiết

Nghi thức tu tập trước và sau khi an vị lô hương, giải bùa chú… trực…

1. Các Nghi Thức Trước Khi Tham Gia Lễ An Vị Lô Hương Trực Tuyến Link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-truoc-khi-tham-gia-le-an-vi-lo-huong-truc-tuyen/  2. Các Nghi

Chi tiết

Nghi thức tu tập sau khi an vị lô hương,… sám hối chư Tăng trực tuyến…

Nghi thức này chỉ dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa. (Vì Phật tử chưa

Chi tiết

Nghi thức tu tập cầu an

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
Các chương trình tu tập ngày 15 âm

Các chương trình tu ngày 15 âm lịch hàng tháng

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng không tu theo chương trình phát trực…

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng theo chương trình phát trực tuyến của chùa

Nghi thức tu Bát quan trai giới hàng tháng tu theo chương trình phát trực tuyến…

C. Nhận Giới Tu Tùy Hỷ Bát Quan Trai Dành Cho Người Đi Làm 1. Hướng Dẫn – Nhận các

Chi tiết