Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chuyển Nghiệp Giãn Não Thất

Các bạn có thể nghe bản MP3 tại đây:
SoundCloud

NhacCuaTui

790 lượt xem
18/12/2018

Bình luận