Sớt Bát Đầu Năm - Gieo Trồng Phước Báu

[gallery columns="1" size="full" ids="13757,13758,13759,13760,13761,13762,13763,13764,13765,13766,13767,13768,13769,13770,13771,13772,13773,13774,13775,13776"]

Khất thực chính là pháp nuôi thân mạng chân chính mà Đức Phật đã dạy cho các đệ tử xuất gia, là truyền thống của ba đời chư Phật. Tăng đoàn trì bình bát đi khất thực là thực hành giáo Pháp, là gieo duyên cho tất cả người cúng dường được thực hành pháp bố thí, cúng dường, kết duyên với giáo Pháp của Phật.

Ngày 24/2/2019 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), với lòng tin kính Tam Bảo, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa cũng như các Phật tử thuộc các đạo tràng đang tu học tại chùa Ba Vàng đã sớt bát cúng dường Tăng đoàn Chùa Ba Vàng trì bình khất thực trong khuôn viên bổn tự. Đây cũng là buổi sớt bát cúng dường chư Tăng đầu tiên của năm Kỷ Hợi nên các Phật tử ai nấy đều cảm thấy rất hứng khởi và hoan hỷ!

Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi chứng quả Vô Thượng Bồ Đề Chánh đẳng Chánh giác, việc đầu tiên Ngài làm là thành lập Tăng đoàn. Hình ảnh trang nghiêm của Đức Phật và các vị Thánh đệ tử đi trì bình khất thực đã được trình bày trong phần mở đầu bài kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật sau đây: “Tôi nghe như vầy, một thuở nọ Đức Phật đang ở nước Xá Vệ, tại khu vườn ông Cấp Cô Độc và cây của thái tử Kỳ Đà, với chúng đại Tỳ Kheo là 1250 vị. Khi ấy gần đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành lớn Xá Vệ khất thực. Trong thành phố ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực rồi trở về lại nơi chúng ở. Sau khi thọ trai, Ngài thu dọn y bát rồi rửa chân, trải tòa mà ngồi.”

Chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng cũng đang thực hành Pháp như thời Đức Phật còn tại thế. Các Phật tử tu tập tại chùa cũng từ nhân duyên đó mà hộ trì Tăng đoàn tu hành. Trong bộ huỳnh y vàng giải thoát, bước từng bước chân nhẹ nhàng, thoát tục và ôm bình bát an nhiên, tự tại như một dòng sông nối dài vô tận trước sự đảnh lễ và cung kính cúng dường của hàng nghìn Phật tử và du khách thập phương về chùa du xuân.

Câu nói “Lành thay! Lành thay!” của Tăng đoàn mỗi khi thọ nhận phẩm vật dâng cúng khiến cho Phật tử, nhân dân thập phương cảm thấy thật an lành và ấm áp. Đây cũng là duyên lành để mọi người thực hành hạnh bố thí theo lời Phật dạy. Mong rằng, với tâm quý kính cúng dường này mà các Phật tử cũng như du khách thập phương sẽ được kết thiện duyên với giáo Pháp chơn như - giáo Pháp của từ bi, bình đẳng và giải thoát; được hưởng những trái thơm, quả ngọt trong hiện tại và các kiếp vị lai

Các bạn xem thêm tại: Khất Thực Chùa Ba Vàng

Phật tử Phạm Thị Yến trạch Pháp thường kỳ năm Kỷ Hợi.

Các nội dung trao đổi, bình luận tại clip này được ghi lại từ buổi trạch pháp, trao đổi giữa các Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, là quan điểm cá nhân dựa trên các giáo lý, đạo lý của Phật giáo, không mang tính tuyên truyền ép buộc. Khán giả không phải là Phật tử, chưa tìm hiểu về Phật giáo cân nhắc trước khi xem.

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

341 lượt xem
25/02/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ