Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phóng sinh thế nào để được lợi ích nhất?

“Không sát sinh” là một trong năm giới cấm của Phật dành cho người đệ tử tại gia. Theo đó chúng ta có thể thực hiện giữ gìn giới này bằng cách ăn chay, phóng sinh…Phóng sinh là hành động xuất phát từ tâm thương xót, mang lại sự sống cho chúng sinh đang bị đe dọa đến tính mạng. Mà sinh mạng của chúng sinh đều bình đẳng, đều đáng được trân quý như nhau. Giải cứu được sinh mạng cho chúng sinh tức là chúng ta đang bảo vệ mạng sống, để chúng sinh được sống. Việc làm này đưa đến nhân lành thù thắng không gì so sánh được. Vậy phóng sinh như thế nào để được lợi ích nhất?

Phóng sinh là gì?

Phóng sinh là khi mình nhìn thấy các loại chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại thì phát sinh lòng thương xót, tìm cách cứu chuộc, giải thoát, phóng thích, cứu mạng sống của chúng.

Phật tử CLB Cúc Vàng - do cô Phạm Thị Yến làm chủ nhiệm - thực hành phóng sinh
Phóng sinh đưa đến nhân lành thù thắng không gì so sánh được

Muốn phóng sinh được lợi ích nhất, chúng ta phải:

Thứ nhất: Xuất phát từ lòng bi mẫn trước sự thống khổ của chúng sinh.

Thứ hai: Tư duy về sự khổ não của chúng sinh đang hoặc sẽ phải hứng chịu là nỗi thống khổ của chính ta, để thấy được sự khao khát mong chờ của chúng sinh đang rất cần ta. Từ đó phát sinh được lòng từ bi, khiến ta phát sinh sự tinh tấn chuyển tải Phật Pháp, mong muốn góp phần giúp cho chúng sinh bỏ ác làm lành, thực hành lời Phật dạy, để chúng sinh bớt bị quả báo đọa vào đường ác chịu đau khổ.

Thứ ba: Phát khởi được niệm hoan hỷ khi thấy chúng sinh được thoát cảnh khổ, liên tưởng đến việc khi tinh tấn chuyển tải giáo pháp của Phật đến cho mọi người, khiến cho mọi người thoát khỏi nỗi thống khổ của quả báo từ các việc làm của bất thiện tâm.

Phật tử CLB Cúc Vàng - do cô Phạm Thị Yến làm chủ nhiệm - thực hành phóng sinh
Đây là hành động xuất phát từ tâm thương xót, mang lại sự sống cho chúng sinh đang bị đe dọa đến tính mạng

Thứ 4: Biết được sự phóng sinh là ngọn, việc gieo duyên Phật Pháp cho mọi người là gốc.

Thứ 5: Khi phóng sinh nên quán chiếu đầy đủ về Tứ Diệu Đế: khổ của chúng sinh đó, nguyên nhân dẫn đến khổ  và hướng nguyện cho chúng sớm được tu theo Phật Pháp.

Thứ 6: Sau khi phóng sinh thì phát khởi được tâm từ bi đối với chúng sinh và chuyển tải Phật Pháp đến rộng khắp thế gian.

Thứ 7: Hồi hướng công đức với tâm cao thượng.

_Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Các bài viết bạn nên xem:
Muốn kéo dài thọ mạng nên làm thế nào?
Tư duy về quả báo qua việc nuôi chim cảnh, cá cảnh
Phóng sinh đúng cách để tránh sai lầm và nhận được phước báu thật sự
Giá trị sinh mạng của các loài có giống nhau?
Quả báo trong luân hồi

4 lượt xem
22/04/2018

Bình luận