Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phật Tử và Nhân Dân Thập Phương Sớt Bát Cúng Dường Chư Tăng Ni Chùa Ba Vàng

Chư Tăng là người thay Phật “truyền bá đạo mầu”. Tăng chúng còn là Tam Bảo còn, Tăng chúng mất thì Tam Bảo cũng vắng bóng. Ở nơi đâu Tăng đoàn tu hành thanh tịnh thì nơi đó Phật Pháp được tuyên dương.

Bởi vậy, trong kinh Tam Bảo, Như Lai dạy:

“Đệ tử đấng Thiện Thệ
Xứng đáng được cúng dường
Bố thí các vị ấy
Được kết quả vô lượng.”

Vì thế, Tăng đoàn chính là ruộng phước điền màu mỡ cho nhân, thiên; thế gian vì thế mà được tăng trưởng phước lành.

Hiểu được điều này, sáng ngày 15/07/2018 (tức ngày 03/06 năm Mậu Tuất) dù trời mưa, Phật tử và nhân dân thập phương vẫn thành tâm sắm sửa, chế biến vật thực dâng lên cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng. Được tự tay sớt từng món đồ ăn vào bát của chư Tăng, ai ai cũng thấy niềm hạnh phúc và hỷ lạc lan tràn trong tâm.

Mong rằng từ nhân duyên thiện lành này mà Phật Pháp được trường tồn, mọi người cũng sẽ được tăng trưởng phước báo, tăng thêm sự tịnh tín nơi Tam Bảo, đời đời kiếp kiếp vị lai sinh ra nơi đâu đều được gặp chính Pháp.

Sau đây là những hình ảnh về buổi khất thực chùa Ba Vàng mà ban Văn Hóa – Thông Tin – Truyền Thông đã ghi nhận. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Xem thêm các tin tức Phật sự của Phật tử Phạm Thị Yến và CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

157 lượt xem
18/07/2018

Bình luận