Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cô Phạm Thị Yến Cùng Đạo Hữu Làm Phật Sự Tại Bắc Giang

Ngày 21/4/2018 (tức ngày 6/3 năm Mậu Tuất), Cô Phạm Thị Yến cùng một số Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã về tại tỉnh Bắc Giang để làm Phật sự: tụng kinh, làm lễ cho hai gia đình có người bị bệnh và hướng dẫn người nhà cách tu tập để chuyển hóa nghiệp lực.

Đồng thời, được sự thỉnh mời của các Phật tử tại tỉnh Bắc Giang, Cô đã có một thời trạch Pháp, sách tấn đại chúng thành lập đạo tràng, hướng dẫn các hoạt động trong đạo tràng cũng như cách tu tập hòa hợp. Cũng qua đây, Cô đã chia sẻ cho các Phật tử về pháp môn tu tập tại chùa Ba Vàng để mọi người có thêm tri kiến tu học.

Nguyện cho các Phật tử nhờ nhân duyên thiện lành này mà tăng trưởng lòng tin nơi Chư Tăng chùa Ba Vàng, tinh tấn tu hành hoà hợp trong CLB cùng nhau làm lợi ích cho mình và cho mọi người, đời đời kiếp kiếp dù sinh ra nơi đâu cũng gặp được chính Pháp, gặp được minh sư, phát tâm Bồ Đề, tu hành sớm ngày giải thoát hết khổ.

Xem video cô Phạm Thị Yến chia sẻ với đạo tràng tại Bắc Giang về chủ đề tu Tịnh Độ:

82 lượt xem
27/04/2018

Bình luận