Phật tử CLB Cúc Vàng dâng lời kính chúc Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhân dịp sinh nhật lần thứ 54

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! 
Chúng con kính bạch trên Sư Phụ! Hôm nay là sinh nhật của Sư Phụ - một ngày đặc biệt của Phật tử chúng con. Khi chúng con tự nhận thấy mình có phần tự tại trước vô thường của mùa dịch, khi chúng con cảm thương nhân loại hoang mang, tuyệt vọng khi đối diện với vô thường, chúng con mới thấy mình thật là hạnh phúc vì đã phần nào được hưởng Ân Giác Ngộ của Đức Thế Tôn và Sư Phụ là vị Thầy đưa đường dẫn dắt chúng con đến với sự Giác Ngộ cao tột, quý báu đó. Phật tử chúng con trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa được học giáo lý của Phật, được tập thực hành pháp lục hòa, được tập thực hành công hạnh Bồ Đề và được lợi ích chuyển hoá trong cuộc sống. Tất cả, tất cả các sự "ĐƯỢC" đó của chúng con từ Sư Phụ mà thành tựu. Chúng con cảm nghĩ rằng, có lẽ Sư Phụ xuất hiện là để dìu dắt chúng con. Chúng con cảm nghĩ rằng có lẽ chúng con đã từng là học trò, là đệ tử của Sư Phụ từ kiếp trước và chúng con cảm nghĩ rằng có lẽ đây không phải là kiếp cuối cùng Sư Phụ xuất hiện vì chúng con. Chúng con tin rằng Sư Phụ sẽ còn vì chúng con mà xuất hiện ở nơi đời này, vì hạnh nguyện của Sư Phụ và vì chăm lo cho sự thành tựu của chúng con.

Cô Phạm Thị Yến và Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa dâng lời tri ân tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Cô Phạm Thị Yến và Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa dâng lời tri ân tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Kính bạch Sư Phụ! Sinh nhật là pháp của thế gian, chúng con biết rằng Sư Phụ không ưa muốn, không ham thích các pháp thế gian; nhưng từ nơi pháp thế gian này, chúng con xin thành kính đảnh lễ sự xuất hiện của Sư Phụ - sự xuất hiện đã mang đến lợi ích to lớn cho chúng con, sự xuất hiện để thành tựu cho chúng con. Chúng con hướng nguyện Sư Phụ được nhiều sức khoẻ và nhận lời cầu thỉnh của chúng con: "Sư Phụ hãy trụ thế Sa Bà dài lâu để tuyên dương giáo Pháp của Phật, để làm lợi ích cho chúng con và cho các chúng sinh có hữu duyên với chúng con". Nhân ngày sinh nhật của Sư Phụ, chúng con cũng xin thành kính tri ân tới hai cụ thân sinh của Sư Phụ, nguyện cầu cho hai cụ mạnh khỏe, an lạc. Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con xin kính dâng lên Sư Phụ nhân ngày sinh nhật bằng lời phát nguyện sẽ luôn tinh tấn tập tu các pháp lục hòa và thực hành công hạnh Bồ Đề:

"Phát Tâm Bồ Đề 
Hộ Trì Tam Bảo 
Chuyển Tải Phật Pháp 
Rộng Khắp Thế Gian".

Chúng con thành kính đảnh lễ Tri Ân sự xuất hiện của Sư Phụ! 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Các bài viết nên xem:

407 lượt xem
03/03/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ