Thể Loại - Bài Học từ Rừng

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ Pháp tại Lai Châu

Đức Phật luôn dạy cho đệ tử xuất gia của Ngài về một cuộc sống thiểu dục tri túc, cắt đứt dục lạc ở thế gian để không bị vô thường, phiền não chi phối. Bằng sự tinh tấn thực hành giới luật của Phật, Chư Tăng chùa Ba Vàng cũng đang thực hành điều đó bằng việc Ba Y – Một Bát được xem là tài sản duy nhất, ngày ăn một bữa, tối ngủ trong rừng để thực tập hạnh viễn ly dục lạc.

Được sự cho phép trên Sư Phụ cùng Chư Tăng chùa Ba Vàng, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã được tập tu 3 ngày trên rừng vào tháng 8 năm Đinh Dậu để thực hành hạnh của người xuất gia: sống thiểu dục tri túc, viễn ly dục ở thế gian.

Với kinh nghiệm nhiều năm tu tập trong rừng, được sự cho phép của Sư Phụ, cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã có một thời chia sẻ Pháp vào ngày đầu tiên trên rừng để hướng dẫn, sách tấn các Phật tử về cách tư duy, quán sát khi sống ở rừng.

Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các video dưới đây!