Thể Loại - Trạch Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

 

Để các Phật tử đang tu học tại chùa Ba Vàng có thể áp dụng dễ dàng những lời giảng của Thầy trụ trì vào trong cuộc sống hằng ngày, Cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã có những buổi trạch giảng kinh Mi Tiên Vấn Đáp theo bài giảng của Sư Phụ – Thầy Trụ Trì Chùa Ba Vàng – Đại Đức Thích Trúc Thái Minh.