Thể Loại - Vấn Đề Xã Hội

Phật tử Phạm Thị Yến Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán

Mục đích của đạo Phật là khơi nguồn tuệ giác trong đời sống nhân gian, đem lại ánh sáng giác ngộ và tinh thần giải thoát trong nhân loại. Bởi vậy, tất cả những vấn đề xã hội nếu hiểu thấu lý NHÂN – DUYÊN – QUẢ thì sẽ tìm được cách giải quyết hữu ích và thiết thực nhất.

Trong các buổi trạch Pháp, giao lưu; Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã trả lời những thắc mắc, những trăn trở của mọi người về các vấn đề xã hội dưới cái nhìn của đạo Phật.
Kính mời quý vị và các bạn cùng xem những video dưới đây!