Thể Loại - Ứng Xử Khi Ở Chùa

Phật tử Phạm Thị Yến Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán

Chùa là nơi tôn nghiêm, là nơi thờ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Ở chùa có chư Tăng sống thiểu dục tri túc, ngày đêm trau dồi giới, định, tuệ để làm nơi nương tựa cho chúng sinh.

Người đệ tử Phật tin theo nhân quả, phải thường xuyên đến chùa nương tựa Tam Bảo, thân cận với chư Tăng để tu học và trau dồi kiến thức giúp cho bản thân có một tâm linh trong sáng để loại trừ vô minh đem đến tinh thần giác ngộ.

Để việc đến chùa thực sự là lợi ích; cô Phạm Thị Yến đã có những buổi chia sẻ, giao lưu, giải đáp thắc mắc với các thành viên trong CLB Cúc Vàng, các Phật tử, cư sỹ công quả tại chùa cũng như các bạn trẻ về nhân quả của mỗi mỗi hành động khi ở chùa dưới cái nhìn của đạo Phật.

Kính mời quý vị và các bạn theo dõi video sau đây!