Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Chuyển Pháp Luân | guyên nhân của thời gian và thời gian tối sơ

Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp Thường Kỳ ngày 20/5/Đinh Dậu

Muốn chấm dứt bị chi phối bởi thời gian, thì phải chấm dứt pháp hành. Muốn chấm dứt pháp hành, thì phải chấm dứt vô minh.

Không thể tìm ra nguồn gốc của thời gian, tức là không thể tìm ra thời gian tối sơ. Ví như không thể tìm ra nguồn gốc của con gà, gà có trước hay trứng có trước, từ vòng tròn gà sinh trứng, trứng sinh gà.

  1. Thầy giảng:
  • Không thể lấy sự hý luận để phá vỡ vô minh được, mà phải chấm dứt tất cả các pháp hành.
  • Không thể lấy trí thế gian, tư duy logic mà biết được tận cùng của sự việc được.

Câu hỏi:

  1. Nói một việc, bạn đã chấm dứt pháp hành trên ý, hoặc trên khẩu, hoặc trên thân của chính mình.
  2. Tìm một ví dụ, sau khi đã tư duy logic mà vẫn không thấy được tận gốc vấn đề.

Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Các bài nên xem:

 

34 lượt xem
11/09/2017

Bình luận