Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu tập trước và sau khi an vị lô hương, giải bùa chú… trực tuyến

1. Các Nghi Thức Trước Khi Tham Gia Lễ An Vị Lô Hương Trực Tuyến

Link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-truoc-khi-tham-gia-le-an-vi-lo-huong-truc-tuyen/ 

2. Các Nghi Thức Sau Khi An Vị Lô Hương Trực Tuyến

Link: https://phamthiyen.com/cac-nghi-thuc-sau-khi-an-vi-lo-huong/ 

Nghi thức tu tập trước và sau khi an vị lô hương, giải bùa chú… trực tuyến

2.302 lượt xem
20/11/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục