Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu tập Quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn

Kính thưa quý đạo hữu!
Chúng ta vừa kết thúc tuần lễ tu tập thiền quán kỷ niệm sự kiện Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục phát nguyện tu tập 1 tuần lễ “Quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn” (ngày 15/02 Âm lịch).

Thời gian tu tập: Từ ngày 09/02 – 15/02/Tân Sửu (tức 21/3 – 27/3/2021).

Quý đạo hữu có thể kết hợp cúng cơm ngày rằm vào phần nghi thức tu tập này bằng cách bạch lễ nhân duyên tại phần cúng cơm.

Thỉnh quý đạo hữu tùy duyên đăng ký tu tập theo đạo tràng!

(Quý Phật tử ấn vào tên bài để vào bài tu tập)

Nghi thức tu tập Quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn (Dành cho Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức tu tập Quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn (Dành cho nhân dân Phật tử ngoài Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức tu tập Nhớ niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn
Nghi thức tu tập Quán niệm ngày Đức Phật nhập Niết Bàn
28.706 lượt xem
21/03/2021

Bình luận