Nghi thức nhập quan, di quan, hạ huyệt an sàng (Người mất là nhân dân, Phật tử ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức nhập quan, di quan, hạ huyệt an sàng (Người mất là nhân dân, Phật…

Chương trình gồm bảy phần: 1. Lời dẫn; 2. Nhập quan; 3. Di quan; 4. Đào huyệt; 5. Lễ tại

Chi tiết
Nghi thức cúng giỗ (Dành cho gia đình tự làm lễ – người mất là nhân dân, Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức cúng giỗ (Dành cho gia đình tự làm lễ – người mất là nhân…

I. LỜI DẪN 1. Lợi Ích Cho Người Mất Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy khi con người mất

Chi tiết
Nghi thức cúng giỗ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự – người mất là nhân dân, Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức cúng giỗ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự – người mất là…

LỜI DẪN I. PHÁP DUYÊN TU TẬP Kính thưa quý đạo hữu! Đây là pháp hội tâm linh, chỉ có

Chi tiết
Nghi thức cúng giỗ (Dành cho gia đình tự làm lễ – người mất là Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức cúng giỗ (Dành cho gia đình tự làm lễ – người mất là Phật…

I. LỜI DẪN 1. LỢI ÍCH CHO NGƯỜI MẤT Kính thưa quý vị, khi còn mang thân người, người thân

Chi tiết
Nghi thức cúng giỗ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự – người mất là Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức cúng giỗ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự – người mất là…

LỜI DẪN I. Pháp Duyên Tu Tập Kính thưa quý đạo hữu! Đây là pháp hội tâm linh, chỉ có

Chi tiết
Sắp lễ, thị giả trợ duyên trong đám tang

Sắm lễ, thị giả trợ duyên trong đám tang

Quý Phật tử và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Sắm lễ, thị giả trợ

Chi tiết
Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma dành cho đạo tràng làm phận sự (trường hợp người mất là nhân dân Phật tử ngoài Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma dành cho đạo tràng làm phận sự…

I. LỜI DẪN Bài này áp dụng vào các thời gian khác sau khi nhập quan (ví dụ: nhập quan

Chi tiết
Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma dành cho đạo tràng làm phận sự (trường hợp người mất là Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức tụng kinh cúng cơm trong đám ma dành cho đạo tràng làm phận sự…

I. LỜI DẪN Bài này áp dụng vào các thời gian khác sau khi nhập quan (ví dụ: nhập quan

Chi tiết
Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự làm lễ (người mất là nhân dân, Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự…

I. LỜI DẪN 1. Lợi Ích Cho Người Mất Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy khi con người mất

Chi tiết
Biết được hoàn cảnh éo le đó, Sư ni Thích Nữ Diệu Đàm cùng Cô Phạm Thị Yến và đoàn từ thiện đã động viên, chia buồn cùng với gia đình và thắp nén hương cho người đã mất.

Nghi thức cúng lễ: tuần thất, 49, 100 ngày dành cho đạo tràng đi làm phận…

LỜI DẪN I. PHÁP DUYÊN TU TẬP Kính thưa quý đạo hữu! Đây là pháp hội tâm linh, chỉ có

Chi tiết
Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự làm lễ (người mất là Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự…

I. LỜI DẪN 1. LỢI ÍCH CHO NGƯỜI MẤT Kính thưa quý vị, khi còn mang thân người, người thân

Chi tiết
Nghi thức cúng lễ: tuần thất, 49, 100 ngày, dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức cúng lễ: tuần thất, 49, 100 ngày, dành cho đạo tràng đi làm phận…

LỜI DẪN I. Pháp Duyên Tu Tập Kính thưa quý đạo hữu! Đây là pháp hội tâm linh, chỉ có

Chi tiết