cung-dem-giao-thua-va-ba-ngay-tet-nhu-the-nao

Nghi thức tu tập tại gia đình theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây: Nghi thức tu tập tại gia

Chi tiết
Nghi thức tu tập hàng ngày tại các nhóm trong đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Nghi thức tu tập hàng ngày tại các nhóm trong đạo tràng tu tập theo mùa…

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây: Nghi thức tu tập hàng ngày

Chi tiết
Chương trình tu tập an cư kiết hà

Chương trình tu tập theo an cư kiết hạ của chư Tăng

A. HƯỚNG DẪN Chương trình dành cho các đạo tràng tổ chức tu tập theo ba tháng an cư kiết

Chi tiết
Nghi thức khai đàn của Câu lạc bộ “tu tập theo an cư kiết hạ của chư Tăng” tại chính điện chùa

Nghi thức khai đàn của Câu lạc bộ “tu tập theo an cư kiết hạ của…

NGUYỆN HƯƠNG (Chủ sám) Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Cúng

Chi tiết
Nghi thức khai đàn tại đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Nghi thức khai đàn tại đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của…

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây: Nghi thức khai đàn tại đạo tràng

Chi tiết
Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập dành cho đạo tràng, của chương trình: Tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập dành cho đạo tràng, của chương trình: Tu…

Quý Phật tử tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập

Chi tiết
Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập dành cho CLB Cúc Vàng - lễ tại chùa, của chương trình: Tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng.

Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập dành cho CLB Cúc Vàng lễ tại chùa,…

Quý Phật tử tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập

Chi tiết
Nghi thức khai đàn tại các nhóm trong đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Nghi thức khai đàn tại các nhóm trong đạo tràng tu tập theo mùa an cư…

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập tại đây: Nghi thức khai đàn tại các

Chi tiết
Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập dành cho các gia đình, của chương trình: Tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng

Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập dành cho các gia đình, của chương trình:…

Quý Phật tử tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập

Chi tiết
Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập dành cho các nhóm thuộc đạo tràng, của chương trình: Tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng.

Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập dành cho các nhóm thuộc đạo tràng, của…

Quý Phật tử tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức kết mãn đàn lễ tu tập

Chi tiết