Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi Thức Tu Tập Của Câu Lạc Bộ

Để các Phật tử đang sinh hoạt trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa được trọn vẹn phần công đức trong quá trình tu tập, làm phận sự, cũng như các nghi thức thờ cúng tại gia,… Cô Phạm Thị Yến đã soạn ra các nghi thức tu tập dành riêng cho các Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng như nghi thức trong đám ma, nghi thức tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng,…