Nghi thức tu tập Kỷ niệm ngày Bồ Tát Phổ Hiền đản sinh (vía Đức Phổ Hiền ngày 21/2 Âm lịch)

Nghi thức tu tập Kỷ niệm ngày Bồ Tát Phổ Hiền đản sinh (vía Đức Phổ…

Lời dẫn Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát Đẳng Giác có năng

Chi tiết
Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia (Dành cho nhân dân Phật tử ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Kính thưa quý đạo hữu! Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ hạnh phúc riêng, xuất gia tầm đạo vì

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập khi không về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 4 – Cầu siêu cho vong linh gia tiên tại nhà (không về chùa làm…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập trước khi về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 3 – Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết

Bài 2 – Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết

Bài 1 – Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết

Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Bài 8 – Cầu siêu giải oán

Chi tiết

Bài 9 – Hướng dẫn nghi lễ giải kumanthong tại nhà

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Bài 9 – Hướng dẫn nghi

Chi tiết