Chùa Ba Vàng được tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng, nơi hội tụ linh khí trời đất với xa xa là những dãy núi trùng điệp bao quanh

Tổng hợp chương trình cầu siêu hóa giải oán kết tu tập tại nhà (Bài 8)

Tổng hợp chương trình cầu siêu hóa giải oán kết tu tập tại nhà (Bài 8)

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập khi không về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 4 – Cầu siêu cho vong linh gia tiên tại nhà (không về chùa làm…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết
Hướng dẫn tu tập trước khi về chùa Ba Vàng cầu siêu cho gia tiên

Bài 3 – Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết

Bài 2 – Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết

Bài 1 – Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về…

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn

Chi tiết
Chương trình tu tập an cư kiết hà

Chương trình tu tập theo an cư kiết hạ của chư Tăng

A. HƯỚNG DẪN Chương trình dành cho các đạo tràng tổ chức tu tập theo ba tháng an cư kiết

Chi tiết

Nghi thức tu tập hồi hướng hoá giải các ác nạn về thiên tai dịch bệnh…

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức tu tập hồi hướng

Chi tiết
huong-dan-nghi-le-tu-tap-theo-dan-le-duoc-su-tai-chua

Hướng dẫn nghi lễ tu tập theo đàn lễ Dược Sư tại chùa

Quý vị có thể tải và in bản PDF tại đây: Hướng dẫn nghi lễ tu tập theo đàn lễ

Chi tiết

Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Bài 8 – Cầu siêu giải oán

Chi tiết