Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu Bát quan trai vào ngày phát trực tuyến lễ an vị lô hương, giải bùa chú,… sám hối chư Tăng

Nghi thức dành cho hai đối tượng: Đã đăng ký danh sách xin an vị lô hương, giải bùa chú,… sám hối chư Tăng lên Câu lạc bộ và không an vị lô hương, giải bùa chú,… sám hối chư Tăng mà muốn tu tập Bát quan trai theo chương trình trực tuyến.

Mục lục

A. Lời Dẫn Đầu

B. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng – Thành Phần

II. Sắm Lễ

III. Thời Gian – Thời Khóa

IV. Địa Điểm

V. Hướng Dẫn Đăng Ký Tu Lục Hòa Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

C. Các Thời Khóa

I. Thời Khóa Buổi Khuya

II. Thời Khóa Buổi Sáng

III. Thọ Trai

IV. Thời Khóa Buổi Chiều

V. Thời Khóa Buổi Tối – Tham Gia Lễ Trai Đàn Chẩn Tế Trực Tuyến

VI. Xả Giới

(Hết)

A. Lời Dẫn Đầu

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phật dạy Phật tử tại gia một tháng thọ Bát quan trai giới một ngày một đêm, để tập tu theo đời sống của người xuất gia. Công đức tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm là công đức cắt trừ tham ái, là duyên để thành tựu công đức của cõi Trời, của Thánh quả và ngay hiện đời giúp cho chúng ta chuyển hóa nghiệp khổ.

Hàng tháng Câu lạc bộ Cúc Vàng thỉnh quý Thầy tác lễ an vị lô hương, xả bát hương bùa chú và chứng minh sám hối cho Phật tử. Nếu đạo hữu, Phật tử nào ngày mùng 8 âm lịch chưa tu được Bát quan trai giới hoặc đạo hữu, Phật tử nào muốn thọ giới Bát quan trai thêm một ngày nữa, thì sẽ tu theo chương trình trực tuyến này.

Nếu đạo hữu, Phật tử nào chưa tu Bát quan trai giới ngày mùng 8, thì tùy duyên không tham gia một số nghi lễ trực tuyến của nghi thức này, để nghe bài Pháp Sư Phụ đã giảng ngày mùng 8 cùng tháng. Cũng vậy, nếu đạo hữu, Phật tử nào đang tu bài 8, thì tùy duyên bố trí tu thay thế vào một số nghi lễ tu tập của nghi thức này.

Thọ giới Bát quan trai tu tập tại nhà sẽ không viên mãn công đức vì không cắt ái ly gia được trong một ngày một đêm, nhưng tâm chúng ta hướng tới giới và tinh tấn tu tập thì vẫn thành tựu một số phần công đức.

Chúc các đạo hữu và gia đình tinh tấn, bình an, hạnh phúc!

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Nghi thức tu Bát quan trai vào ngày phát trực tuyến lễ an vị lô hương, giải bùa chú; sám hối chư Tăng trực tuyến (Dành cho trường hợp đã đăng ký gửi danh sách về Câu lạc bộ)

Nghi thức tu Bát quan trai vào ngày phát trực tuyến lễ an vị lô hương, giải bùa chú; sám hối chư Tăng trực tuyến (Dành cho trường hợp không gửi danh sách về Câu lạc bộ)

B. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng – Thành Phần

1. Đối Tượng
– Phật tử đã đăng ký gửi danh sách an vị lô hương, giải bùa chú,… sám hối chư Tăng, tham gia đàn chẩn tế lên Câu lạc bộ.
+ Phật tử chưa tu Bát quan trai vào ngày mùng 8.
+ Phật tử đã tu Bát quan trai vào ngày mùng 8 muốn tu thêm.

– Phật tử không gửi danh sách lên Câu lạc bộ (như trên)

2. Thành Phần
+ Phật tử dự thính, tùy hỷ chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa
+ Phật tử chính thức, dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

II. Sắm Lễ

Trường Hợp 1: Phật Tử Đã Đăng Ký Gửi Danh Sách An Vị Lô Hương, Giải Bùa Chú,…
a. Thời gian bày xong lễ
– Trước thời gian phát trực tuyến (trước 9 giờ sáng)

b. Sắm lễ – bày lễ
– Nước sái tịnh

+ Cốc đựng nước trắng.
+ Một bông hoa (cúc, hồng,…) để ngang trên miệng cốc. Đặt cốc nước lên bàn thờ.

– Lễ cúng
+ Lễ cúng Phật: Hoa, quả, nước, xôi chè hoặc bát cơm trắng, nước chè hoặc nước trắng.
+ Lễ cúng chư Thiên, chư Thần Linh: Hoa, quả, nước, xôi chè hoặc bát cơm trắng, nước chè hoặc nước trắng.
+ Lễ cúng vong linh: Mâm cơm chay: Các đồ thức ăn từ rau củ quả (không có thịt của chúng sinh) và 1 cốc sữa tươi (các đồ lễ, sau khi lễ xong thì hạ để thọ thực).

Trường Hợp 2: Phật Tử Không Gửi Danh Sách Lên Câu Lạc Bộ

Cúng Phật, cúng chư Thiên, chư Thần Linh và cúng gia tiên lễ như nhau: bát cơm và cốc nước
– Có thể thay cơm bằng bánh hoặc các vật thực khác.
– Tùy duyên gia đình có hoặc không có hoa quả.

Trường Hợp 3: Phật Tử Đăng Ký Sám Hối Chư Tăng

– Làm theo trường hợp 2.

III. Thời Gian – Thời Khóa

1. Ngày Nhận Giới
– Thời khóa buổi khuya: 5h00.

– Thời khóa buổi sáng:
+ Nhận giới
+ Tham gia lễ an vị lô hương trực tuyến của Câu lạc bộ

– Thời khóa buổi trưa: Thọ trai

– Thời khóa buổi chiều:
+ Lễ Phật, ngồi thiền: tùy thời gian sắp xếp
+ Sám hối chư Tăng trực tuyến

– Thời khóa buổi tối: Tham gia lễ trai đàn chẩn tế trực tuyến

2. Xả Giới
Thời gian: vào sáng hôm sau tùy duyên: Từ 4h30 – 7h00

IV. Địa Điểm

+ Trước bàn thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
+ Trường hợp khác: bàn học, bàn làm việc, chỗ bán hàng,… các chỗ thích hợp thanh tịnh, phù hợp với hoàn cảnh tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.

V. Hướng Dẫn Đăng Ký Tu Lục Hòa Dành Cho Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Trường Hợp Đăng Ký Tu Lên Câu Lạc Bộ
– Ngày mùng 8.
– Chủ nhật sau mùng 8: Trường hợp không tu ngày mùng 8, chuyển sang tu vào ngày chủ nhật sau mùng 8.
– Tu ngày nghỉ đầu tiên sau mùng 8: Trường hợp không tu ngày mùng 8, chuyển sang tu vào ngày nghỉ đầu tiên sau mùng 8.

2. Trường Hợp Đăng Ký Tại Đạo Tràng (Không Đăng Ký Tu Lên Câu Lạc Bộ)
– Đã tu ngày mùng 8, tu thêm vào ngày chủ nhật sau mùng 8.
– Đã tu ngày mùng 8, ngày chủ nhật sau ngày mùng 8 tham gia lễ an vị lô hương, giải bùa chú,…. sám hối chư Tăng.

C. Các Thời Khóa

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

Trường Hợp Đã Đăng Ký Gửi Danh Sách Về Câu Lạc Bộ

I. Thời Khóa Buổi Khuya

Thời gian: 5h00.
Thực hành: Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)
Đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-trong-dai-dich-covid-108-ngay

Sau khi kết thúc phát động tu “Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)” của Câu lạc bộ thì thực hiện nghi thức dưới đây:
Thời gian: 4h30 – 5h00. Nếu Phật tử nào đang tu bài 8 cầu siêu hóa giải oán kết, thì không tu thời khóa này, mà tu theo thời khóa bài 8.

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)
a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay bạch)

(Hai đối tượng: Chưa tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8 và đã tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng. Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8.

Trường hợp chưa tu ngày mùng 8: Nhưng con/chúng con vì gia duyên công việc, con/chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của con/chúng con như vậy, và duyên nay Câu lạc bộ đã thỉnh quý Thầy tác lễ an vị lô hương cùng sám hối chư Tăng vào chủ nhật sau ngày mùng 8 hàng tháng, nên Sư Phụ cũng hứa khả cho hàng Phật tử chúng con được thọ nhận Bát quan trai tại nhà/nhóm vào ngày này.

Trường hợp đã tu ngày mùng 8: Và duyên nay Câu lạc bộ đã thỉnh quý Thầy tác lễ an vị lô hương cùng sám hối chư Tăng vào chủ nhật sau ngày mùng 8 hàng tháng, nên Sư Phụ cũng hứa khả cho hàng Phật tử chúng con được thọ nhận Bát quan trai thêm một ngày trong tháng tại nhà/nhóm vào ngày này.

(Tiếp)
Hôm nay là ngày… tháng… năm… con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, và thực hiện nghi thức (tùy duyên bạch đúng việc tham gia: an vị tôn tượng, tôn hình Phật/Bồ Tát, lô hương thờ… giải bùa chú, chú nguyện tượng Phật/Bồ Tát, khánh treo,… trên xe ô tô, sám hối chư Tăng, đàn chẩn tế) và tu tập tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… và tùy duyên tu tập theo các khóa lễ khác phát trực tuyến.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa) cùng xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa) vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nương đức Tam Bảo, cùng với con/chúng con, thực hành theo sự chỉ dạy của chư Tăng.

Trường hợp thỉnh các mục tâm linh về đàn chẩn tế: Và con/chúng con cũng xin thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc phần tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng tối ngày hôm nay, để thọ nhận phần phúc báu cúng dường Tam Bảo hồi hướng của con/chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

(Tiếp)
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh
(Quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung; Tùy duyên tụng một bài kinh)

Kinh Tam Bảo
https://phamthiyen.com/kinh-tam-bao/

Kinh Điềm Lành Tối Thượng
https://phamthiyen.com/bai-kinh-diem-lanh-toi-thuong/

6. Lễ Kết Thời Khóa Buổi Khuya
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa buổi khuya của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương Vô Thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới

1.1. Nguyện Hương
(Quỳ, chủ sám dâng 3 nén hương. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông, cắm hương)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông, cắm hương)

1.2. Đảnh Lễ Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

1.3. Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8.

Trường hợp chưa tu ngày mùng 8: Nhưng con/chúng con vì gia duyên công việc, con/chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của con/chúng con như vậy, và duyên nay Câu lạc bộ đã thỉnh quý Thầy tác lễ an vị lô hương cùng sám hối chư Tăng vào chủ nhật sau ngày mùng 8 hàng tháng, nên Sư Phụ cũng hứa khả cho hàng Phật tử chúng con được thọ nhận Bát quan trai tại nhà/nhóm vào ngày này.

Trường hợp đã tu ngày mùng 8: Và duyên nay Câu lạc bộ đã thỉnh quý Thầy tác lễ an vị lô hương cùng sám hối chư Tăng vào chủ nhật sau ngày mùng 8 hàng tháng, nên Sư Phụ cũng hứa khả cho hàng Phật tử chúng con được thọ nhận Bát quan trai thêm một ngày trong tháng tại nhà/nhóm vào ngày này.

(Tiếp)
Hôm nay là ngày… tháng… năm… con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, và thực hiện nghi thức (tùy duyên bạch đúng việc tham gia: an vị tôn tượng, tôn hình Phật/Bồ Tát, lô hương thờ… giải bùa chú, chú nguyện tượng Phật/Bồ Tát, khánh treo,… trên xe ô tô, sám hối chư Tăng, đàn chẩn tế) và tu tập tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự… và tùy duyên tu tập theo các khóa lễ khác phát trực tuyến.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa) cùng xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)… vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nương đức Tam Bảo, cùng với con/chúng con, thực hành theo sự chỉ dạy của chư Tăng.

Trường hợp thỉnh các mục tâm linh về đàn chẩn tế: Và con/chúng con cũng xin thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc phần tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng tối ngày hôm nay, để thọ nhận phần phúc báu cúng dường Tam Bảo hồi hướng của con/chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

Ngày hôm nay, con/chúng con xin thọ nhận Bát quan trai giới một ngày một đêm.

Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sinh, trên từ chư Tăng phụ mẫu, dưới cho đến các loài bò bay, máy cựa, vi tế, côn trùng, chẳng được cố tâm, cố ý sát hại chúng, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không sát hại chúng sinh. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham, trộm cắp, từ những vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, đến những vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không lấy, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không gian tham, trộm cắp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không hành pháp dâm dục, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không dâm dục. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nói dối. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, không để một giọt thấm vào môi, không say sưa, nghiện ngập, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không uống rượu, không say sưa, nghiện ngập. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không trang điểm, không ca múa hát xướng và cố ý đi xem nghe. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi nằm trên giường tòa cao tốt đẹp, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không nằm ngồi trên giường tòa cao tốt đẹp. (1 chuông. 1 lễ)

Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, Phật tử con hôm nay xin giữ một ngày một đêm không ăn phi thời. (1 chuông. 1 lễ)

Con/chúng con kính xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con được tu tập (làm phận sự) được chu viên công đức.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông. 1 lễ)

1.4. Hồi Hướng
(Đứng, pháp khí mõ)

Nhận giới công đức có bao nhiêu.
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (1 chuông)

1.5. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

2. Tham Dự Lễ An Vị Lô Hương, Giải Bùa Chú, Chú Nguyện Tượng Phật,….

– Trước khi phát chương trình từ 5 – 10 phút.
– Quỳ gối, chắp tay bạch.

Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… là Phật tử (chính thức/dự thính (đã hoặc chưa) phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ)… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Trường hợp thỉnh thêm các vong linh về đàn chẩn tế: Và con/chúng con cũng xin thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc phần tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng tối ngày hôm nay, để thọ nhận phần phúc báu cúng dường Tam Bảo hồi hướng của con/chúng con, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.
(Tiếp)

Giờ này con/chúng con xin được tham gia trực tuyến lễ an vị lô hương, giải bát hương, bùa chú do chư Tăng chùa Ba Vàng tác pháp. Gia đình con/chúng con xin được (đọc phần gia đình cần làm: giải bùa chú/cây hương/bát hương/ban thờ thần tài/an vị lô hương/chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh treo)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

III. Thọ Trai

1. Văn Bạch Thọ Trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

Phật tử nào đã bạch xong văn bạch 108 ngày, thì bạch cúng cơm cho vong linh:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh…
Con đã phát nguyện tu lục hòa trọn đời này và nhiều kiếp sau. Con đã đối trước chư Tăng, hướng về các oan gia trái chủ mà phát nguyện Bồ Đề.
Con nguyện với tất cả các thức ăn con ăn ở đây, khi con thọ thực, thì nguyện cho các chúng sinh đang nương gá trên thân của con (có bệnh thì kể bệnh)…, đang nương tựa vào con, cũng được thọ thực. Nguyện khi con no đủ nguyện cho họ cũng được no đủ; với những điều con được học, được nghe, họ cũng đều được giác ngộ như con; những lúc con đi làm phận sự, họ đều cùng với con đi làm phận sự, kết duyên pháp lữ với con và đều được hưởng trọn công đức mà con đã tạo lập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

2. Văn Bạch Kết Trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành,

+ Trường hợp chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: tùy hỷ công hạnh Bồ Đề,

+ Trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: thực hành công hạnh Bồ Đề,

(Tiếp)
hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều

1. Tọa Thiền

(Nếu tu bù Bát quan trai ngày mùng 8 thì nghe bài Pháp Sư Phụ giảng ngày mùng 8 vào thời khóa tọa thiền này. Nếu không đủ thời gian nghe hết bài Pháp thì sẽ nghe tiếp vào thời gian sau cùng ngày)

a. Bạch Phật
(Cắm hương xong, quỳ chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa ngồi thiền, con/chúng con nguyện mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh hộ trì để con/chúng con được an ổn, trí tuệ được khai mở, tư duy thiền quán được sáng suốt.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa), gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.

Con/chúng con xin được tu tập theo đề mục quán:
+ Công đức của Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng tại thế gian.
+ Nếu không gặp Tam Bảo, chư Tăng thì giờ này có thể mình sẽ ra sao?
+ Mong nguyện Tam Bảo trụ thế lâu dài ở thế gian làm lợi ích cho chúng sinh.
+ Phát nguyện sẽ hộ trì Tam Bảo bằng hành động cụ thể.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tọa thiền)
Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu.
(Quý đạo hữu tính thời gian để kịp tham gia thời khóa sám hối trực tuyến)

b. Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền. (1 xá)

c. Lễ kết thời khóa tọa thiền
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa tọa thiền của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương Vô Thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

2. Nghi Thức Tham Gia Sám Hối Chư Tăng Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của Câu lạc bộ từ 5 đến 10 phút.
– Địa điểm:
+ Trước bàn thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước bàn thờ, thì chọn nơi thanh tịnh có thể quỳ lễ, đọc thành tiếng sám hối phát nguyện theo chư Tăng, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.

– Văn khấn:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

+ Trường hợp cúng dường Tam Bảo, thỉnh mời các mục tâm linh trên nghiệp sám hối về đàn chẩn tế thì bạch: Con/chúng con cũng xin thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc phần tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng tối ngày hôm nay, để thọ nhận phần phúc báu cúng dường Tam Bảo hồi hướng của con/chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

(Tiếp)
Giờ này con/chúng con xin nương oai đức Tam Bảo, tâm từ của chư Tăng chứng minh cho con/chúng con chân thật sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

V. Thời Khóa Buổi Tối – Tham Gia Lễ Trai Đàn Chẩn Tế Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của Câu lạc bộ từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước bàn thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước bàn thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.

– Văn khấn
(Quỳ. Chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (chính thức/dự thính (đã hoặc chưa) phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Con/chúng con đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo, tham gia cúng dường tịnh tài sắm lễ tịnh vật cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng với tổng số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa) thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc phần tâm linh thỉnh về đàn chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng, để thọ nhận phần phúc báu hồi hướng của con/chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, qua sự chú nguyện của chư Tăng. Nguyện cho tất cả các chúng đó, được thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và được tăng trưởng phúc lành, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng, nghe lời khai thị kinh Pháp, được giác ngộ, phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. (đọc 3 lần)

Con/chúng con xin tham dự Đàn Chẩn Tế Trực Tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

VI. Xả Giới

Trường hợp 1: Không có thời gian tu. Bạch xả giới.
– Thực hành trước bàn thờ: cắm hương xong chắp tay bạch.
– Thực hành tùy duyên ở các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.
Văn Bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Trường hợp 2: Có thời gian tu:

4h50: Văn bạch xả giới
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

5h00: tu Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)
Đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-trong-dai-dich-covid-108-ngay/

Sau đó tùy duyên tu tập theo các nghi lễ phù hợp:

+ Nghi thức tu tập sau sám hối chư Tăng trực tuyến.

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-sam-hoi-chu-tang-truc-tuyen/#iv_nghi_thuc_tu_tap_sau_khi_sam_hoi_chu_tang_truc_tuyen

+ Nghi thức tu tập sau an vị lô hương

Xem nghi thức đầy đủ

Trường Hợp Không Gửi Danh Sách Về Câu Lạc Bộ

I. Thời Khóa Buổi Khuya

Thời gian: 5h00.
Thực hành: Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)
Đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-trong-dai-dich-covid-108-ngay

Sau khi kết thúc phát động tu “Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)” của Câu lạc bộ thì thực hiện nghi thức dưới đây:
Thời gian: 4h30 – 5h00. Nếu Phật tử nào đang tu bài 8 cầu siêu hóa giải oán kết, thì không tu thời khóa này, mà tu theo thời khóa bài 8.

1. Nguyện Hương
(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay bạch)

(Hai đối tượng: Chưa tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8 và đã tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:…

Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Con/chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới và hàng tháng trên Sư Phụ cùng đại Tăng có tổ chức cho Phật tử tu Bát quan trai giới vào ngày mùng 8.

Trường hợp chưa tu ngày mùng 8: Nhưng con/chúng con vì gia duyên công việc, con/chúng con không nghỉ để dự tu được. Do duyên của con/chúng con như vậy, và duyên nay Câu lạc bộ đã thỉnh quý Thầy tác lễ an vị lô hương cùng sám hối chư Tăng vào chủ nhật sau ngày mùng 8 hàng tháng, nên Sư Phụ cũng hứa khả cho hàng Phật tử chúng con được thọ nhận Bát quan trai tại nhà/nhóm vào ngày này.

Trường hợp đã tu ngày mùng 8: Và duyên nay Câu lạc bộ đã thỉnh quý Thầy tác lễ an vị lô hương cùng sám hối chư Tăng vào chủ nhật sau ngày mùng 8 hàng tháng, nên Sư Phụ cũng hứa khả cho hàng Phật tử chúng con được thọ nhận Bát quan trai thêm một ngày trong tháng tại nhà/nhóm vào ngày này.

(Tiếp)
Hôm nay là ngày… tháng… năm… con/chúng con xin phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới trong một ngày một đêm, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, cúng lễ, tọa thiền, phận sự,… và tùy duyên tu tập theo các khóa lễ phát trực tuyến.

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hoà thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa), cùng xin thỉnh chư vị vong linh (tùy duyên mời)

Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hoà thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa) vân tập về pháp hội đàn tràng, trong thời gian tu tập Bát quan trai giới, nghe kinh thính Pháp, cùng với con/chúng con.

Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh
(Quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung; Tùy duyên tụng một bài kinh)

Kinh Tam Bảo
https://phamthiyen.com/kinh-tam-bao/

Kinh Điềm Lành Tối Thượng
https://phamthiyen.com/bai-kinh-diem-lanh-toi-thuong/

6. Lễ Kết Thời Khóa Buổi Khuya
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa buổi khuya của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương Vô Thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

II. Thời Khóa Buổi Sáng

1. Nhận Bát Quan Trai Giới

Trường hợp 1 đã hiểu rõ về giới: Bạch nhận giới theo hướng dẫn tại link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-nhan-gioi-bat-quan-trai-danh-cho-nhung-nguoi-da-thuan-thuc-nhan-gioi/

Trường hợp 2 chưa hiểu rõ về giới: Nhận giới theo video: https://www.youtube.com/watch?v=1MfmiNAOw3Y

2. Tham Dự Lễ An Vị Lô Hương, Giải Bùa Chú, Chú Nguyện Tượng Phật,….

– Trước khi phát chương trình từ 5 – 10 phút.
– Quỳ gối, chắp tay bạch.

Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này đệ tử con/chúng con xin được xem, nghe học, tùy hỷ, và tùy duyên thực hành từng phần phù hợp của nghi lễ trong chương trình an vị lô hương, giải bùa chú, chú nguyện tượng Phật,… trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Quý Phật tử theo dõi theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

III. Thọ Trai

1. Văn Bạch Thọ Trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay con/chúng con phát nguyện thọ giới Bát quan trai ở nhà, giờ này đã đến giờ thọ trai, con/chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh và cho phép con/chúng con được thừa hưởng ân đức của Tam Bảo mà thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

Phật tử nào đã bạch xong văn bạch 108 ngày, thì bạch cúng cơm cho vong linh:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh…
Con đã phát nguyện tu lục hòa trọn đời này và nhiều kiếp sau. Con đã đối trước chư Tăng, hướng về các oan gia trái chủ mà phát nguyện Bồ Đề.
Con nguyện với tất cả các thức ăn con ăn ở đây, khi con thọ thực, thì nguyện cho các chúng sinh đang nương gá trên thân của con (có bệnh thì kể bệnh)…, đang nương tựa vào con, cũng được thọ thực. Nguyện khi con no đủ nguyện cho họ cũng được no đủ; với những điều con được học, được nghe, họ cũng đều được giác ngộ như con; những lúc con đi làm phận sự, họ đều cùng với con đi làm phận sự, kết duyên pháp lữ với con và đều được hưởng trọn công đức mà con đã tạo lập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

2. Văn Bạch Kết Trai
(Ngồi chắp tay bạch)

Giờ này con/chúng con đã thọ thực xong, con/chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành,

+ Trường hợp chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: tùy hỷ công hạnh Bồ Đề,

+ Trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc: thực hành công hạnh Bồ Đề,

(Tiếp)
hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 xá)

IV. Thời Khóa Buổi Chiều

1. Tọa Thiền

(Nếu tu bù Bát quan trai ngày mùng 8 thì nghe bài Pháp Sư Phụ giảng ngày mùng 8 vào thời khóa tọa thiền này. Nếu không đủ thời gian nghe hết bài Pháp thì sẽ nghe tiếp vào thời gian sau cùng ngày)

a. Bạch Phật
(Cắm hương xong, quỳ chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin được vào thời khóa ngồi thiền, con/chúng con nguyện mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia trì cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh hộ trì để con/chúng con được an ổn, trí tuệ được khai mở, tư duy thiền quán được sáng suốt.
Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa), gia trì cho con/chúng con được thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh giờ này vân tập về pháp hội cùng con/chúng con tu tập.

Con/chúng con xin được tu tập theo đề mục quán:
+ Công đức của Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng tại thế gian.
+ Nếu không gặp Tam Bảo, chư Tăng thì giờ này có thể mình sẽ ra sao?
+ Mong nguyện Tam Bảo trụ thế lâu dài ở thế gian làm lợi ích cho chúng sinh.
+ Phát nguyện sẽ hộ trì Tam Bảo bằng hành động cụ thể.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Tọa thiền)
Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên quý đạo hữu.
(Quý đạo hữu tính thời gian để kịp tham gia thời khóa sám hối trực tuyến)

b. Xả thiền
(Ba tiếng chuông; chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền. (1 xá)

c. Lễ kết thời khóa tọa thiền
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa tọa thiền của con/chúng con đã viên mãn. Con/chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương Vô Thượng Tam Bảo (3 lễ. 3 chuông kết)

2. Nghi Thức Tham Gia Sám Hối Chư Tăng Trực Tuyến

– Trước khi phát chương trình từ 5 – 10 phút.
– Quỳ gối, chắp tay bạch:

Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này đệ tử con/chúng con xin được xem, nghe học, tùy hỷ, và tùy duyên thực hành từng phần phù hợp của nghi lễ trong chương trình sám hối chư Tăng trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Quý Phật tử theo dõi theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

V. Thời Khóa Buổi Tối – Tham Gia Lễ Trai Đàn Chẩn Tế Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của Câu lạc bộ từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước bàn thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước bàn thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.

– Văn bạch:
(Quỳ. Chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này đệ tử con/chúng con xin xem, nghe học, tùy hỷ, và tùy duyên thực hành các phần nghi lễ phù hợp trong lễ Trai đàn chẩn tế trực tuyến.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
(Quý Phật tử theo dõi theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

VI. Xả Giới

Trường hợp 1: Không có thời gian tu:
– Thực hành trước bàn thờ: cắm hương xong chắp tay bạch.
– Thực hành tùy duyên ở các địa điểm khác: chắp tay hướng lên hư không bạch.

Văn Bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Trường hợp 2: Có thời gian tu:

4h50: Văn bạch xả giới
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại… hôm qua con/chúng con đã thọ nhận tám giới tu tập một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, con/chúng con xin được xả giới. Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho (đọc mong cầu)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

5h00: tu Nghi thức tu tập cầu an trong đại dịch Covid (108 ngày)
Đường link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-tap-cau-an-trong-dai-dich-covid-108-ngay/

Xem nghi thức đầy đủ

 

5.960 lượt xem
18/11/2021

Bình luận (2)

 1. Đ
  Đ

  Đỗ Thị Mai

  19/11/2021

  Con xin tri ân công đức chỉ dạy của Cô ạ và xin thực hành ạ

 2. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  18/11/2021

  Em xin tri ân công đức chỉ dạy của Cô Chủ nhiệm ạ!

Xem nhiều nhất trong chuyên mục