Nghi thức nghe Pháp ngồi thiền - tu sám hối nghiệp sát sinh

Xem thêm (ấn vào tên bài)Nghi thức sám hối nghiệp sát sinh - lễ Ngũ Bách Danh

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Văn Bạch Nghe Pháp, Ngồi Thiền

Thực hành phần nào thì đọc phần tương ứng.

1. Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp/Ngồi Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép
+ nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...

+ ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Lưu ý: Nếu nghe pháp xong sẽ ngồi thiền, thì bạch luôn, khi ngồi thiền không bạch nữa.

2. Văn Bạch Sau Khi Nghe Pháp/Xả Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

C. Link Video Và Đề Mục Quán Các Năm

I. Năm thứ nhất

Ấn vào tên bài: Link video và đề mục quán năm thứ nhất tu sám hối nghiệp sát sinh

60,847 lượt xem
16/03/2023

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đồng Thị Diên

  01/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức của Tam Bảo. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức trên Sư Phụ, cùng Đại Đức Tăng Ni và công đức của Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã sách tấn cho chúng con được tu tập, Pháp Phật được nhiều lợi ích ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. H
  H

  Hoàng Thị Hương

  30/03/2023

  Phật pháp thật nhiệm mầu

 3. L
  L

  Lê thị xuân thái

  27/03/2023

  Chúng con xin tri ân Cô chủ nhiệm đã sách tấn ạ