Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự làm lễ (Người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

I. Lời Dẫn

1. Lợi Ích Cho Người Mất

Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy khi con người mất đi, rất ít người được tái sinh trở lại làm người, phần đa số là tái sinh làm vong linh, ngạ quỷ, súc sinh địa ngục. Đức Phật lại dạy cho mọi người khi có người thân mất, người nhà quyến thuộc nên tụng kinh cho người mất nghe, nếu người mất đó từ trước đã có chút tâm tính hiền thiện thì có thể họ được giác ngộ, trong khi nghe kinh mà được giải thoát. Và nếu người mất đó từ trước tâm tính hiền thiện hoặc không hiền thiện nếu người thân nên cúng lễ, làm các việc thiện, cúng dường Tam Bảo, hồi hướng phúc báu đó, đến cho người mất thì người mất cũng sẽ được lợi ích. Người mất nương nhờ vào sự tụng kinh, cúng lễ, phúc báu mà thân quyến hồi hướng, sẽ được hưởng các điều tốt đẹp, tương ưng với phúc hồi hướng đó.

Nên sau khi gia đình có người thân mất, nếu quý vị thông qua việc lễ cúng, đúng theo nghi thức Phật giáo này, thì quý vị sẽ giúp cho người thân, được bớt khổ hoặc hết khổ, tùy thuộc vào công đức phước báu hồi hướng của quý vị.

2. Lợi Ích Cho Gia Đình

a. Lợi ích tu tập cho gia đình
– Gia đình thực hành tu tâm hiếu, nghĩa: Làm các việc đúng lời Phật dạy, cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc, lợi ích cho người mất.
– Gia đình thực hành tu tâm từ bi: Hiến cúng vật thực trong đàn lễ cúng thí thực, đến cho chúng sinh trong cõi ngạ quỷ (vong linh, cô hồn). Cứu mạng chúng sinh.
– Gia đình thực hành công đức giác ngộ cho mình và tăng duyên giác ngộ cho người mất, cho chúng sinh, qua việc lễ bái, tụng kinh, khai thị.
b. Lợi ích nhân quả phước báu cho gia đình
– Tăng trưởng tâm biết ơn, hiếu nghĩa, nhiều kiếp về sau, được cha mẹ chăm lo, mọi người giúp đỡ. Hiện tại hồi hướng công đức cho con cháu, để được ngoan hiền, ơn nghĩa.
– Cúng thí thực: sinh ra công đức, được người giúp đỡ, lúc cơ nhỡ khó khăn, được phước phần về đồ ăn uống.
– Lễ phóng sinh: sinh ra công đức, tiêu trừ các ác nạn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, thọ mạng được kéo dài.
– Làm đàn lễ cúng, đúng theo lời Phật dạy: sinh ra các công đức phước báu thiện lành, khiến hiện tại gia đình tăng duyên hạnh phúc và lợi ích cho các kiếp sau.
– Pháp hội cúng lễ này, tạo duyên cho cả người đã mất và gia đình được tu tập, được phúc báu hiện tại kiếp này và đời đời kiếp kiếp sinh về nơi đâu nhân duyên này khiến sẽ gặp lại nhau, hội tụ với nhau, luôn mang đến điều tốt lành cho nhau.

3. Các Vấn Đề Tâm Linh

– Không làm các việc chấn yểm.
– Không đốt vàng mã, giấy sớ.
– Các tuần thất, nên mời đạo tràng đến làm lễ, để được phần công đức hòa hợp lớn từ câu lạc bộ Cúc Vàng, để người mất nối tiếp tâm hoan hỷ với các việc làm từ trước, nếu người mất có tâm ý ái chấp vào việc sự việc gì, thì dễ buông bỏ, dễ được siêu thoát.

4. Lưu Ý

– Biết rõ chỉ có tạo phúc cúng dường Tam Bảo, cúng dường tới Tăng đoàn phạm hạnh, từ năng lực tu tập của Tăng đoàn, thì mới sinh ra phúc báu và hồi hướng phúc báu đó đến cho người mất, thì mới đem đến lợi ích cho người mất và gia đình.
– Biết rõ việc làm lễ của mình, không thể so sánh với đạo tràng, với chư Tăng. Đạo tràng, có năng lực từ việc tu tập, thực hành pháp lục hòa. Chư Tăng, có năng lực từ việc thực hành các pháp giải thoát.

II. Hướng Dẫn Sắm Lễ

1. Lễ Cúng Tuần Thất

– Trước bát hương thờ Phật: hoa, quả, một bát cơm, một cốc nước. (Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật, chưa có bát hương thần linh, thì không sắm lễ cúng Phật, không sắm lễ cúng thần linh, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh).
– Trước bát hương thờ Thần Linh (chư Thiên, chư Thần, Thổ Công, Thần đất…): hoa, quả một bát cơm, một cốc nước. Ban thờ thần linh ở chỗ khác, xa với bàn thờ người mất, thì lễ vẫn đặt trước bát hương thần linh và ngồi cúng tại đàn lễ người mất.
– Ban thờ vong: quả, một mâm cơm chay.
– Tuần thất: gia đình nên sắm lễ cúng thí thực phóng sinh.

Lưu ý:
Phần sắm lễ cúng 49, 100 ngày giống như phần sắm lễ cúng tuần thất.

Lễ cúng tuần thất

Lễ cúng tuần thất (ảnh minh họa)

Mâm cúng thí thực

Mâm cúng thí thực phóng sinh (ảnh minh họa)

2. Lễ Cúng Hằng Ngày

– Trước bát hương thờ Phật: một bát cơm, một cốc nước. (Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật, chưa có bát hương thần linh, thì không sắm lễ cúng Phật, không sắm lễ cúng thần linh, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh).
– Trước bát hương thờ Thần Linh (chư Thiên, chư Thần, Thổ Công, Thần đất…): một bát cơm, một cốc nước. Ban thờ thần linh ở chỗ khác, xa với bàn thờ người mất, thì lễ vẫn đặt trước bát hương thần linh và ngồi cúng tại đàn lễ người mất.
– Ban thờ vong: quả, một bát cơm, một cốc nước trà.

Lễ cúng hàng ngày bàn thờ vong

Lễ cúng hàng ngày ban thờ vong (ảnh minh họa)

3. Thời Gian Cúng Cơm

– Nếu hàng ngày gia đình tụng kinh, thì cúng cơm vào các thời khóa tụng kinh.
– Nếu hàng ngày, gia đình không tụng kinh, thì cúng thực theo văn khấn tại phần (IV).
– Vào các thời gian khác trong ngày, gia đình có thể cúng cơm hoặc các đồ ăn khác thay cơm như bánh mỳ, xôi… Văn khấn tại phần (IV).

III. Nghi Thức Cúng Lễ

Hướng Dẫn

– Tụng kinh hàng ngày: tụng theo bài kinh của tuần thất. Một tuần tụng một bài kinh.
– Pháp khí: chuông, mõ, khánh, tùy duyên dùng (có hoặc không).

Các Mục Tâm Linh

1. Các Mục Tâm Linh Khi Làm Lễ Đám Ma
Vong linh người mất đã có trong nghi thức không cần thêm.

2. Các Mục Tâm Linh Khi Tụng Kinh Trong Đám Tang
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất

3. Các Mục Tâm Linh Trong TuầN Thất
a) Chết già, bệnh nặng
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất

b) Chết trẻ, chết bất thường có dấu hiệu chết trùng
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất
– Oan gia trái chủ riêng của từng người trong gia đình trên nạn nghiệp và thọ mạng
– Oan gia trái chủ chung của người mất với các thành viên trong gia đình trên nghiệp chết bất thường, chết trùng
– Oan gia trái chủ chung của người mất với gia đình trên nghiệp chết bất thường, chết trùng

Lưu ý: Nếu sau đám tang, gia đình đang bị hiện tượng không tốt, thì làm theo các mục vong linh như trong phần hướng dẫn chung tác động qua các hiện tượng.

Nghi lễ

1. Nguyện hương

(Quỳ, dâng 3 nén hương)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông, cắm hương)

2. Bạch Phật
(Quỳ)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Hiện đang ở tại:… Hôm nay là ngày… tháng… năm… là tuần thất thứ (49, 100 ngày)… của (bố mẹ,… tên người mất)… bỏ báo thân vào ngày… tháng… năm… an táng (tro cốt gửi) tại… gia đình chúng con xin tu tập công đức, tụng kinh, cúng lễ, để hồi hướng phước lành cho (bố, mẹ,… tên người mất)… đã bỏ báo thân. Vì chúng con chưa biết rõ (bố, mẹ,… tên người mất)…, sau khi bỏ báo thân, hiện đang ở cảnh giới nào, nên trong buổi lễ này, chúng con xin phép tùy duyên, được hướng tâm gọi là vong linh (bố, mẹ,… tên người mất)… và xin được dùng văn từ bạch là: “bạch thỉnh vong linh (bố, mẹ,…tên người mất)… về trong Pháp hội”. Chúng con cũng nguyện mong, dù ở cảnh giới nào thì (bố, mẹ,… tên người mất)… cũng được hưởng phước báu của đàn lễ này.

Con xin được sự gia trì của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh, của chư Tăng chùa Ba Vàng (chùa nào đọc chùa đó), con xin thỉnh chư Thiên, thiện Thần, Hộ Pháp đồng gia hộ cho đàn lễ và ủng hộ cho con nhất tâm thỉnh mời vong linh (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi… ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)… cùng các vong linh gia tiên tiền tổ họ… cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, được vân tập về nơi pháp hội đàn tràng, cùng chúng con tu tập và thọ hưởng phẩm thực hiến cúng của gia đình chúng con. Chúng con xin nhất tâm thỉnh mời.

(Nếu gia đình có ý định sẽ về chùa, cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc, cầu siêu cho người mất, thì khấn theo đoạn văn khấn sau. Và mỗi ngày cũng đều khấn, cho đến ngày về chùa hoặc gửi tịnh tài về chùa tác lễ cầu siêu cho vong linh.
Văn khấn: Và gia đình chúng con xin vào ngày… tháng… năm… sẽ về chùa (gửi tịnh tài về chùa), để cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc báu đến cho vong linh (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi… ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)…
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!)

(đọc tiếp)

Giờ này chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thần; thỉnh vong linh (mẹ, bố…, tên)…, cùng các vong linh, cùng với chúng con vào khóa lễ tu tập các công đức.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô A Di Đà Phật! (3 chuông)

3. Lễ tán Phật
(Quỳ hoặc đứng)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Cúng cơm

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, gia đình chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, tịnh tài dâng lên cúng dường:
Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: Chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho vong linh (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi… ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)… cùng các vong linh mà con đã thỉnh mời.
Nguyện cho, vong linh (mẹ, bố…, tên)… cùng các vong linh, được nương sự bố thí, trong đàn lễ cúng này của gia đình con, mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi, khai chuông mõ. Đọc chú Biến thực, Biến thủy)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

(Nếu phát tâm cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc tiếp, nếu không cúng dường thì không đọc phần in đậm:
Nhân duyên ngày này, gia đình chúng con xin cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành, từ nơi tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng, với tâm nguyện cho chư Tăng, được tứ sự như ý, phù hợp với việc tu tập, để hồi hướng công đức phúc báu, từ sự cúng dường của chúng con, đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.
– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh.
– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho vong linh (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi… ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)…
– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho các vong linh, có duyên trong pháp hội.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.)

(Tụng tiếp)

Mong nguyện cho vong linh,
Thọ thực được no đủ,
Thần thức được khinh an,
Cùng nghe kinh thính pháp,
Giác ngộ được siêu sinh
Về cảnh giới an lành
Tu hành được giải thoát
Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần. 1 chuông)

5. Tụng kinh
(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép được tụng pháp bảo tôn kinh… (tụng kinh gì thì bạch). Chúng con kính thỉnh chư Thiên, chư Thần, thỉnh vong linh (mẹ, bố…, tên)… và các vong linh cùng nghe kinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Kệ khai kinh
(ngồi tụng)

Phật Pháp cao sâu, rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu
Con nay nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Bài kinh (Phật tử ấn vào tên bài kinh để vào bài kinh tụng):

Tuần thất 1: Kinh Chuyện tiểu chủ ngân khố

Tuần thất 2: Kinh Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám

Tuần thất 3: Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt

Tuần thất 4: Kinh Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

Tuần thất 5: Kinh Ngạ Quỷ Nghe Kinh và Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Tuần thất 6: Kinh Năm Trăm Con Khỉ Bắt Chước Cúng Dường Tháp Được Sinh Cõi Trời

Tuần thất 7: Kinh Tam Bảo

49 ngày: Kinh Điềm Lành Tối Thượng

100 ngày: Kinh Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường

6. Tiếp sau phần khai thị của bài kinh
(ngồi)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô A Di Đà Phật! Xin thỉnh vong linh (mẹ, bố,… tên)…, nhất tâm phát nguyện theo lời con (em, cháu…) đọc, để tăng trưởng thắng duyên, dù sinh về cảnh giới nào, cũng được đầy đủ nhân duyên, quy y Tam Bảo, làm vị Hộ Pháp cho giáo pháp bất tử của Như Lai, thực hành tâm cao thượng cầu Vô Thượng Bồ Đề. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Kính lạy Phật Di Đà
Con nay xin phát nguyện
Dù sinh về nơi đâu
Cũng hành trì tu tập
Tích chứa các công đức
Trong tam phước vãng sinh:
“Một là hiếu dưỡng cha mẹ,
Phụng sự sư trưởng,
Từ tâm bất sát,
Tu mười thiện nghiệp.
Hai là nghiêm trì giới cấm.
Ba là phát tâm Bồ Đề,
Tin sâu nhân quả,
Đọc tụng kinh điển,
Tu các công đức,
Hồi hướng vãng sinh tịnh độ”
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật! (10 lần)

7. Phục nguyện
(Quỳ)
[CHUYỂN NƠI THỜ VONG LINH LÊN CÙNG VỚI GIA TIÊN – XẢ TANG PHỤC
(Thực hiện vào nghi thức 49 ngày)

Chủ sám chắp tay bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ. Chư Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ.
Hôm nay gia đình tín chủ đã cúng lễ 49 ngày cho vong linh (tên)… vừa xong, gia đình mong muốn thỉnh vong linh lên thờ cùng gia tiên tại bát hương gia tiên (dòng họ…)… Và theo phong tục tập quán, sau 49 ngày gia đình xin xả việc đeo khăn tang, chúng con xin tác lễ lấy pháp làm duyên, chuyển vị trí thờ vong linh (tên)… lên thờ tại bát hương gia tiên… Chúng con xin chư Phật chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ, xin thỉnh vong linh hoan hỷ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

(Sau đó chủ sám rút 3 nén nhang đang cháy dở và di ảnh của người mất cho gia đình cầm quỳ trước ban thờ gia tiên)
(Chủ sám đọc)
Nam mô U minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát! Nguyện nương oai thần lực Bồ Tát dẫn dắt chư vong linh (tên)… chứng minh nơi thờ phụng. Gia đình dâng hương phụng thỉnh.

(cắm hương vào bát hương, đặt di ảnh lên ban thờ)
Chủ sám cùng đại chúng cùng tụng: Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)
Chủ sám: Gia đình lễ vong linh cùng gia tiên hai lễ (gia đình lễ)

Chủ sám: Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát! Hôm nay đã hoàn mãn các tuần thất, gia đình xin xả tang phục. Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

(Tiếp tục nghi lễ phần phục nguyện, hồi hướng, tam quy, tại ban thờ Phật hoặc không có ban thờ Phật, thì tại phần ban thờ gia tiên. Sau khóa lễ cho bát hương cũ của vong linh và đồ tang phục vào túi bóng màu đen rồi bỏ ra thùng rác. Lưu ý: Bát hương cũ và đồ tang phục không còn/có yếu tố tâm linh)]

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô A Di Đà Phật!
Đệ tử chúng con, xin hồi hướng các công đức gia đình tạo lập, đến cho vong linh (tên người mất)… mất ngày… tháng… năm… an táng (tro cốt gửi) tại… được tăng phước tăng duyên, nương tựa Tam Bảo, tích tập các công đức cầu Vô Thượng Bồ Đề; hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần, được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, hộ trì cho gia đình chúng con, được đầy đủ nhân duyên phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng đạo. Chúng con cũng xin, hồi hướng công đức, nguyện cho các vong linh đã về nơi pháp hội hôm nay, được giác ngộ, sớm được duyên lành quy y Tam Bảo, tinh tấn tu hành, sớm được siêu sinh.
Chúng con cũng xin, hồi hướng công đức, nguyện cho cả gia đình, được tiêu trừ ách nạn, gia tăng tuổi thọ, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, cùng thân bằng quyến thuộc, được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp được hạnh phúc an vui.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

8. Hồi hướng
(Quỳ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng sinh cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác.

9. Tam quy
(Quỳ hoặc đứng)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

HẾT

10. Bạch Phật cúng thí thực phóng sinh

(Nếu gia đình sắm lễ cúng thí thực, phóng sinh, thì chắp tay bạch Phật, để ra ngoài cúng thí thực. Nếu cúng thí thực, mà không phóng sinh, thì không đọc phần xin phóng sinh, và ngược lại)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con, gia đình chúng con, có sắm sửa vật thực để cúng thí thực (cùng mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng) chúng con xin phép được ra ngoài tác lễ cúng thí thực (phóng sinh).
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng thí thực tại nhà

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh tại nhà

IV. Văn Khấn Cúng Mời Vong Linh Thọ Thực Vào Các Bữa Không Tụng Kinh

Văn Khấn

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:… Hôm nay là ngày… tháng… năm… là ngày thứ (tuần thất thứ, 49, 100 ngày)… của vong linh (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi… ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)…
Chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng vật thực (kể tên đồ cúng; bát cơm, bánh, sữa…)… cho vong linh (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi… ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)…
Nguyện cho vong linh (mẹ, bố…, tên)… được thọ thực no đủ.

(Đọc chú Biến thực, Biến thủy)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

Mong nguyện cho vong linh,
Thọ thực được no đủ,
Tăng trưởng các thiện duyên,
Tu theo chính Pháp Phật,
Giác ngộ được an lành
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần, 1 chuông)

HẾT

Lưu ý: Hướng Dẫn Gia Đình Xử Lý Những Bức Chướng Có In Hình Chư Phật, Chư Bồ Tát

Trong tang lễ gia đình thường nhận được những bức chướng có in hình chư Phật, chư Bồ Tát. Khi muốn bỏ các bức chướng đó đi, thì xếp lại trên/trước ban thờ, chắp tay khấn:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình con có tang sự, bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè… có đến chia buồn động viên và gửi tấm lòng đến cho vong linh bằng các bức chướng này, nay sự việc tang sự đã xong, gia đình con xin hóa bỏ các bức chướng này, nhưng trên các bức chướng có thêu/in hình chư Phật, chư Bồ Tát, chúng con xin gỡ hình thêu theo mặt trái của bức chướng trước khi bỏ đi và tô phẩm màu đối với các bức in tôn hình chư Phật, chư Bồ Tát. Nguyện với tâm cung kính này, gia đình được tăng phước, tăng duyên, được an lành và tinh tấn trong các thiện pháp, trong các công đức giải thoát.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

Sau đó gỡ hình thêu, hủy hình in, rồi tùy duyên đốt/bỏ.

11.257 lượt xem
09/10/2019

Bình luận (3)

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Hồng

  28/08/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nghỉ nghi thức cúng lễ cho người mới mất hàng ngày và tuần thất của chùa rất đầy đủ và ý nghĩa. Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ và Đại Tăng chùa Ba Vàng, tri ân Cô CN đã chỉ dạy và hướng dẫn để chúng con biết cách thực hành tâm hiếu hạnh theo đúng Pháp để được lợi ích ạ.

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Hồng

  28/08/2021

  Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Bài khấn rất ý nghĩa, rất hay giúp chúng con đỡ lúng túng trong việc cúng lễ cho người mới mất và biết cách thực hành tâm hiếu hạnh để người còn người mất đều được lợi ích ạ. Con xin tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng, tri ân Cô CN đã chỉ dạy và hướng dẫn cho chúng con biết thực hành ạ.

 3. P
  P

  Phạm Thị Khánh

  19/08/2021

  Bài khấn trên rất hay. Đầy đủ và ý nghĩa ạ. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo.

Xem nhiều nhất trong chuyên mục