Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

4 điều cần biết về nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật

“Con nay cung kính Đức Như Lai
Học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài
Khi vừa đản sinh đi bảy bước
Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần…”

Dâng nước cúng dường tắm Phật là nghi thức truyền thống trong ngày lễ Phật đản hàng năm. Đây được xem là một nghi lễ rất thiêng liêng, long trọng và có ý nghĩa rất đặc biệt đối với hàng triệu tín đồ Phật giáo; thể hiện sự cung kính, vui mừng khi bậc vĩ nhân ra đời và cũng là gột rửa chính tâm hồn mình trong sạch, để Đức Phật sơ sinh trong tâm mình được xuất hiện. Để tìm hiểu những điều cần biết về nghi lễ đặc biệt này, mời quý đạo hữu cùng đọc bài viết dưới đây qua chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Nguồn gốc lễ dâng nước cúng dường tắm Phật

Trong kinh Hy Hữu Vi Tằng Hữu Pháp, thuộc kinh Trung Bộ, quyển 3 có ghi rằng: Khi Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này) đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, bỗng nhiên trên hư không xuất hiện hai dòng nước: một nóng và một mát của chư Thiên tưới xuống để tắm cho Thái tử và Hoàng hậu Ma Da – mẹ Ngài.
Trong Kinh Phổ Diệu lại viết: Trên hư không lúc ấy có chín con rồng phun nước tắm cho Thái tử.

Trên hư không lúc ấy có chín con rồng phun nước tắm cho Thái tử (ảnh minh họa)

Trên hư không lúc ấy có chín con rồng phun nước tắm cho Thái tử (ảnh minh họa)

Tuy các kinh điển có chút khác nhau nhưng việc Thái tử khi đản sinh được tắm bởi dòng nước kỳ diệu trên hư không là có thật, do chư Thiên cúng dường Ngài. Ngày nay, những người con Phật cũng học hạnh của chư Thiên, tung hoa, dâng nước cúng dường tắm tôn tượng Đức Phật sơ sinh. Vì vậy dâng nước cúng dường tắm Phật đã trở thành nghi thức long trọng trong lễ hội kính mừng Phật đản hàng năm.

Hướng dẫn dâng nước cúng dường tắm Phật đúng cách

1. Khi có tượng Phật

Vào ngày lễ tắm Phật, nếu được về chùa hay gia đình/đạo tràng có điều kiện thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh, chúng ta dâng nước cúng dường tắm Phật như sau: Dùng gáo múc nước và rưới nước nhẹ nhàng từ vai của Ngài xuống; sau đó tung hoa cúng dường trong mong nguyện ai ai cũng nhớ đến sự đản sinh của Ngài. Với tâm thái tán thán những điều đáng tán thán, mong nguyện những điều đáng mong nguyện thì sẽ nhận được phước báu vô lượng.

Cô Phạm Thị Yến dâng nước cúng dường tắm Phật

Cô Phạm Thị Yến dâng nước cúng dường tắm Phật

Về nước cúng dường tắm Phật, chúng ta có thể sử dụng nước lọc sạch, tinh khiết. Tuy nhiên, nếu điều kiện không cho phép thì cũng có thể sử dụng nước khác (nước máy, nước ao,…) bằng tất cả tâm thành, cung kính; chọn nước sạch nhất trong điều kiện của mình đều được.

2. Khi không có tượng Phật

Trường hợp tổ chức lễ Phật đản tại nhà không có tượng Phật, Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn các Phật tử có thể dùng tâm tưởng đến tôn tượng của Ngài, chuẩn bị bồn nước cúng dường với nước và cánh hoa rồi bạch Phật: “Chúng ta dâng nước cúng dường tắm Phật với mong nguyện được trong nhân duyên cúng dường Đức Phật khi đản sinh. Khi bạch với tâm trong sáng, thanh tịnh và quảng đại như vậy, phước báu sẽ phát sinh đến chúng ta”.

Khi không có tượng Phật: Dùng tâm tưởng hướng đến tôn tượng của Ngài, chuẩn bị bồn nước dâng cúng dường

Khi không có tượng Phật: Dùng tâm tưởng hướng đến tôn tượng của Ngài, chuẩn bị bồn nước cúng dường

Cách hướng tâm khi dâng nước cúng dường để được nhiều phước báu

1. Tâm cần có khi dâng nước cúng Phật

Thứ nhất: Tâm giác ngộ – sinh tâm vui mừng

Sự kiện Đức Phật đản sinh là sự kiện vô cùng trọng đại và hy hữu như hoa Ưu đàm muôn ngàn năm mới nở. Vậy nên, đối trước sự kiện Ngài đản sinh và khi thực hiện nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật, việc đặt tâm như thế nào rất quan trọng.

Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn: “Khi dâng nước cúng dường tắm Phật, điều đầu tiên chúng ta nên chuẩn bị là tâm giác ngộ. Từ vô thủy kiếp tới nay, chúng ta đã được sinh ra quá nhiều lần trong các cõi, các kiếp, cho tới kiếp này, chúng ta mới thấy biết có một sự đản sinh mang đến lợi ích cho cuộc đời của chúng ta không chỉ trong kiếp này, mà còn nhiều kiếp khác. Sự đản sinh tuyệt vời, hy hữu ấy làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh mà từ vô thủy kiếp tới nay bây giờ chúng mới biết”.

Đức Phật ra đời làm lợi ích cho muôn loài, vì cứu khổ cho chúng sinh cho nên chúng ta phải cảm niệm được ân đức, lòng từ bi nơi Ngài, phải thấy mình được nằm trong bổn nguyện của Ngài mà có tâm thái vui mừng tột độ trước sự ra đời vĩ đại đó. Đó chính là tâm giác ngộ khi dâng nước cúng dường tám Phật mà Cô Chủ nhiệm đã chia sẻ.

Phật tử tắm Phật với tâm giác ngộ, hoan hỷ tán thán,... là nhân duyên thù thắng để nhiều kiếp được ở trong giáo Pháp của Như Lai

Phật tử tắm Phật với tâm hoan hỷ tán thán,… là nhân duyên thù thắng để nhiều kiếp được ở trong giáo Pháp của Như Lai

Thứ hai: Quán tưởng được theo bước chân Chư Thiên

Khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh, hoa trời tung bay, nhạc trời trỗi dậy, các vị chư Thiên vui mừng chào đón. Từ sự kiện đó, Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn: “Tâm thái thứ hai, chúng ta quán tưởng được theo bước chân của chư Thiên, rải hoa và dùng nước tắm lên thân của Thái tử Tất Đạt Đa khi Ngài vừa đản sinh, nguyện mong kiếp nào đó chúng ta cũng có nhân duyên được như vậy. Chúng ta nên tùy hỷ và tán thán công đức to lớn mà các vị chư Thiên đã làm được”.

Thứ ba: Mong nguyện giáo Pháp của Ngài được sinh trưởng

“Tâm thái thứ ba là mong nguyện giáo Pháp của Phật sinh trưởng trong tâm chúng ta và phát sinh nhân duyên để sinh trưởng trong tâm của tất cả muôn loài chúng sinh”. – Cô Phạm Thị Yến chia sẻ.

Thứ tư: Tâm mong cầu dịch bệnh sớm tiêu trừ

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp và căng thẳng hiện nay, Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Thêm một nguồn tâm nữa đó là chúng ta mong cầu cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, chúng sinh bớt khổ, đất nước được bình an và phát triển, con người biết quay về hướng thiện, sống có đạo đức, lấy đạo đức là căn bản. Với tâm giác ngộ, từ bi và quảng đại như vậy, chúng ta sẽ có được lợi ích, phước báu”.

Đó là những nguồn tâm đáng quý khi dâng nước cúng dường tắm Phật, mang lại lợi ích phước báo cho người đệ tử Phật. Tuy nhiên, quý Phật tử cũng cần chú ý một số nguồn tâm không nên có sau đây.

2. Tâm không nên có khi dâng nước cúng dường tắm Phật

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Phúc báu sinh ra từ chính nơi tâm chúng ta, bởi vậy khi dâng nước cúng dường tắm Phật, từ tâm đến tướng của chúng ta phải tương đồng, như vậy mới sinh ra phúc báu. Chúng ta không nên dùng tâm tham hay mê tín để dâng nước cúng dường tắm Phật như: Chỉ dâng nước cúng dường tắm Phật để mong sinh phước cho mình. Với nguồn tâm như vậy, phước báo sẽ rất ít.

Khi dâng nước cúng dường tắm Phật, chúng ta nên dùng tâm giác ngộ, tâm Bồ Đề và tâm quảng đại. Mong nguyện lớn lao như vậy sẽ sinh ra phúc báu cho chúng ta”. Qua chia sẻ của Cô Chủ nhiệm, hy vọng người đệ tử Phật phát sinh được tâm Bồ đề, giác ngộ, sự biết ơn, tán thán những điều đáng tán thán, mong nguyện những điều đáng mong nguyện,… khi dâng nước cúng dường tắm Phật để nhận được lợi ích lớn lao từ nghi lễ này.

Lợi ích dâng nước cúng dường tắm Phật

Trong buổi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật, nếu chúng ta khởi được nguồn tâm như Cô Chủ nhiệm hướng dẫn thì lợi ích đạt được vô cùng lớn. Cô Phạm Thị Yến chia sẻ: “Đức Phật dạy: Nhất thiết Pháp giới duy tâm tạo; bởi vậy, khi tham gia buổi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật, chính nguồn tâm giác ngộ, biết ơn, quảng đại,… đó của chúng ta sẽ tỏa ra Pháp giới này, khiến Pháp giới này được nhiều duyên lành, phúc lành. Ngược lại, nếu Pháp giới này có quá nhiều tâm bất thiện thì cảnh giới xung quanh sẽ rất khổ đau, bởi nguồn tâm ác đó sẽ chiêu cảm lên cảnh giới xung quanh”.

Trong kinh Hoa Nghiêm có viết: “Nhất thiết Pháp giới duy tâm tạo”. Nếu ai cũng thực hành thiện tâm thì Pháp giới sẽ trở nên tốt đẹp, mưa gió thuận hòa, giảm bớt thiên tai dịch bệnh, giúp nhân dân, xã hội được an lành. Nếu tâm chúng sinh có nhiều bất thiện thì cảnh giới này sẽ thêm nhiều đau khổ, hạn hán, động đất, lũ quét, dịch bệnh.

Từ những nguồn tâm thiện lành được phát sinh khi dâng nước cúng dường tắm Phật, Pháp giới sẽ trở nên tốt đẹp

Từ những nguồn tâm thiện lành được phát sinh khi dâng nước cúng dường tắm Phật, Pháp giới sẽ trở nên tốt đẹp

Trong buổi lễ kính mừng Phật đản, rưới những dòng nước tinh khiết cúng dường tôn tượng Ngài với tâm Bồ đề rộng lớn, hoan hỷ tán thán,… đó chính là nhân duyên thù thắng để nhiều kiếp về sau chúng ta được ở trong giáo Pháp của Như Lai, thực hành công hạnh Bồ đề. Một mùa Phật đản lại tới, mong rằng qua sự chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, quý đạo hữu sẽ nhận được nhiều lợi ích trong nghi lễ dâng nước cúng dường tắm Phật.

Tịnh Châu

Các bài nên xem:

1.537 lượt xem
18/05/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục