Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghe Pháp buồn ngủ phải làm sao?

Nghe Pháp là chúng ta nghe những lời dạy của Đức Phật thông qua sự truyền giảng của các Thầy để chúng ta dễ dàng áp dụng vào trong cuộc sống. Giống như khi đi học, phải có nền tảng căn bản chúng ta mới có thể vận dụng để thực hành. Khi học Phật cũng vậy, muốn hiểu và thực hành thì chúng ta phải nghe Thầy giảng Pháp để có thêm kiến thức, nền tảng để tu tập.
Nhiều người hiểu được lợi ích của việc nghe Pháp như vậy, nhưng khi nghe Thầy giảng Pháp, dù có cố gắng đến đâu nhưng những cơn buồn ngủ cứ ập tới, khiến họ không thể tập trung nghe giảng và tư duy những lời giảng của Thầy. Điều đó làm họ cảm thấy rất lo lắng.

Vậy tại sao khi cứ nghe giảng Pháp lại có cảm giác buồn ngủ? Khi nghe Pháp buồn ngủ như vậy thì chúng ta phải làm gì?
Video dưới đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này.

Các bài nên xem:

108 lượt xem
06/08/2020

Bình luận