Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Ngày đầu tiên trong chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng nguyện cầu đất nước bình an, thái hòa

Thực hành lời sách tấn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến qua sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về hạnh báo Tứ trọng ân, ngày 12/4 nhuận/Canh Tý (nhằm ngày 03/6/2020), các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã thực hành sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng, hồi hướng phước báu báo đền ân quốc gia. Đây cũng chính là buổi sớt bát đầu tiên trong chương trình sớt bát cúng dường báo Tứ trọng ân của CLB Cúc Vàng.

>>> Clb Cúc Vàng sớt bát cúng dường hồi hướng cho siêu bão Mangkhut

Ngay từ sáng sớm, các Phật tử trong CLB đã vân tập về chùa Ba Vàng để chuẩn bị những phẩm vật để dâng lên cúng dường Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng đang tu tập trong rừng. Với tâm mong muốn cúng dường những vật phẩm tốt nhất lên chúng Tăng, các Phật tử đã rất cẩn thận, tỉ mỉ chuẩn bị vật phẩm cúng dường.

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, được nhìn thấy màu huỳnh y giải thoát và chứng kiến những bước chân trần tự tại, an nhiên bước đi trên đá sỏi của Tăng đoàn trì bình khất thực, nhiều Phật tử xúc động, không kìm được những giọt nước mắt. Trong khung cảnh tĩnh mịch nơi núi rừng Thành Đẳng, các Phật tử cung kính, trang nghiêm sớt phần vật thực vào bình bát của Sư Phụ cùng chư Tăng với mong nguyện đất nước hòa bình, nhân dân an lạc.

>>> Phật tử sớt bát cúng dường chư Tăng hồi hướng dập tắt cháy rừng Amazon

Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng tại rừng thiền chùa Ba Vàng

Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng tại rừng thiền chùa Ba Vàng

Cuối buổi sớt bát, đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch lên Sư Phụ cùng chư Tăng: “Con kính bạch trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh! Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa chúng con được ân giáo dưỡng của Sư Phụ cùng chư Tăng, chúng con phát nguyện tu tập, tụng kinh 1 tuần, và làm các công đức theo lời Phật dạy trong bài kinh “Bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong”. Trong 7 công đức đó, có công đức là cúng dường cho chư Tăng để hồi hướng phúc lành, nguyện cầu cho đất nước bình an, thái hòa. Phật tử chúng con xin hứa sẽ đoàn kết, cùng chung nhau niệm đoàn kết theo pháp thứ nhất của bài kinh “Bảy pháp khiến đất nước không bị diệt vong” mà thực hành Pháp. Hôm nay, chúng con được sự hoan hỷ, hứa khả, nhận lời của Sư Phụ cùng chư Tăng, thọ nhận vật thực cúng dường của chúng con. Chúng con cũng nguyện cầu cho đất nước xuất hiện nhiều nhân tài, các vị minh quân dẫn dắt, bảo hộ cho đất nước được bình an, Phật Pháp được hưng thịnh. Chúng con cũng nguyện cầu trên Sư Phụ trụ thế Sa-bà dài lâu, tứ đại điều hòa để dẫn dắt hàng Phật tử chúng con tu tập. Chúng con nguyện cầu bậc Thánh sớm xuất hiện ở nơi đời để giữ gìn và hoằng dương giáo Pháp, tế độ quần sinh… Chúng con khải bạch trên Sư Phụ chứng minh cho lời mong mỏi, nguyện cầu thực hành pháp của chúng con”.

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến thành kính dâng lời tác bạch lên Sư Phụ và chư Tăng chứng minh cho lời nguyện cầu đất nước được bình an, thái hòa

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến thành kính dâng lời tác bạch lên Sư Phụ và chư Tăng chứng minh cho lời nguyện cầu đất nước được bình an, thái hòa

Khi được hỏi về cảm xúc sau khi được tham gia sớt bát cúng dường chư Tăng, Phật tử Phan Thị Mây chia sẻ: “Tôi đã từng trải qua thời kỳ chiến tranh, tôi thấy thời đó, mọi người rất khổ sở và loạn lạc. Tôi luôn nghĩ, nếu chiến tranh cứ kéo dài thì mình rất khổ, không biết sống chết ra sao. Thời đó, cơm không đủ ăn, con cái không được học hành; đêm nằm ngủ máy bay bắn thì dân quân, bộ đội cũng phải đi. Ngày nay, đất nước được giải phóng, được sống trong hòa bình và được biết đến Phật Pháp, biết đến chùa Ba Vàng, tu tập dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng Cô chủ nhiệm thì tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi đã ứng dụng Phật Pháp vào cuộc sống và thấy gia đình được an ổn, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo. Là người Phật tử, được Sư Phụ cùng chư Tăng chỉ dạy và Cô chủ nhiệm sách tấn, tôi xin tri ân đến những người đã hy sinh để tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi cũng xin tri ân đến Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm đã gieo duyên cho tôi biết đến Phật Pháp, được sớt bát cúng dường chư Tăng để tăng trưởng công đức, hồi hướng cho đất nước được hòa bình, an lạc”.

Phật tử Phan Thị Mây rất hạnh phúc khi được tham gia sớt bát cúng dường chư Tăng

Phật tử Phan Thị Mây rất hạnh phúc khi được tham gia sớt bát cúng dường chư Tăng

Hy vọng rằng, qua sự chia sẻ, sách tấn của Cô chủ nhiệm, các Phật tử trong CLB sẽ tinh tấn tu tập, thực hành các Pháp lục hòa để đền đáp Tứ trọng ân, trong đó có ân quốc gia; làm tròn bổn phận của người công dân cũng như bổn phận của người Phật tử.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Thế Tôn dạy: “Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý”. Mong rằng, với sự cúng dường của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, tâm mong nguyện đất nước được thái hòa sẽ được thành tựu, để đất nước luôn có các bậc minh quân, nhiều người tài giỏi, tâm đức; nhân dân đồng lòng hoan hỷ với thiện pháp.

Các bài nên xem: 

917 lượt xem
03/06/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục