Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Cõi ngạ quỷ là gì và họ tác động tới con người thế nào?

“Có ba hạng người có thể thấy được vong linh, ngạ quỷ: Thứ nhất là người có duyên nghiệp với vong linh, thứ hai là người tu, thứ ba là người có sự tương tác từ cõi tâm linh”. – Cô Phạm Thị Yến chia sẻ

Trong xã hội hiện đại, nhiều người không tin có ma quỷ. Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều hiện tượng tâm linh mà con người chưa lý giải được như: Có người nhìn thấy vong linh, ngạ quỷ; có người bị “ma” nhập hoặc thấy người mất báo mộng cho mình.

Vậy cõi vong linh, ngạ quỷ có thật không? Vong linh, ngạ quỷ tác động vào cuộc sống của con người như thế nào? Kính mời quý đạo hữu cùng tìm hiểu qua chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa trong bài viết dưới đây.

Cõi ngạ quỷ là gì?

Cõi ngạ quỷ nằm trong sáu cõi luân hồi mà Đức Phật đã dạy: Trời, A-tu-la, người, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Con người sau khi chết sẽ tái sinh ngay lập tức, không có một giây phút nào gián đoạn mạng sống. Một chúng sinh không tồn tại ở trạng thái này thì tồn tại ở trạng thái khác, mang hình thù của sáu cõi. Người nào có định nghiệp, sau khi bỏ thân mạng ở cõi người sẽ ngay lập tức đọa xuống địa ngục hoặc súc sinh hoặc sinh về làm người, sinh lên cõi Trời,… Còn người nào chưa có định nghiệp, sau khi chết sẽ tồn tại ở thân trung ấm, tức tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Trong 49 ngày tồn tại ở cõi ngạ quỷ, họ có thể tái sinh về làm người, sinh lên cõi Trời hay bị đọa xuống cõi súc sinh, địa ngục hoặc tiếp tục làm vong linh, ngạ quỷ tùy thuộc vào nghiệp của họ. Tức là thân trung ấm đã là một kiếp rồi nhưng họ chỉ tồn tại trong kiếp này một thời gian, sau đó lại tiếp tục tái sinh sang kiếp khác.

Trong cõi ngạ quỷ, cũng có loài ngạ quỷ có phước báu. Đó là những loài quỷ đói khát, khổ sở, tuy không có phước báu về thức ăn nhưng họ vẫn có năng lực nhất định. Họ vì tội tham lam, keo kiệt, chấp trước mà đọa làm ngạ quỷ. Còn có những loài ngạ quỷ có phước báu, oai lực hơn gọi là các vị quỷ thần, thần linh. Chúng quỷ này rất dễ cảm ứng với tâm của chúng ta và giúp đỡ chúng ta nếu tâm chúng ta thiện lành. Bên cạnh đó, có những loài ngạ quỷ có thể hại con người, quấy phá cuộc sống của chúng ta.

Một số người sau khi chết sẽ tồn tại qua thân trung ấm (tức cõi vong linh, ngạ quỷ) (hình minh họa)

Một số người sau khi chết sẽ tồn tại qua thân trung ấm (tức cõi vong linh, ngạ quỷ) (hình minh họa)

Con người có thể nhìn thấy vong linh, ngạ quỷ không?

Mỗi chúng sinh đều có hình tướng khác nhau do sự chi phối của nghiệp lực. Ví dụ như mắt thường của con người có giới hạn nên không thể thấy hình tướng của vi khuẩn. Cũng vậy, nhiều người vì không nhìn thấy được cõi tâm linh nên không tin vào sự tồn tại của chúng; tuy nhiên điều này không có nghĩa là thế giới tâm linh không có thật.
Theo góc nhìn của đạo Phật, có ba hạng người có thể nhìn thấy được các chúng sinh trong cõi ngạ quỷ: Thứ nhất là người có duyên nghiệp với vong linh; thứ hai là người tu; thứ ba là người có sự tương tác từ cõi tâm linh. Ví dụ: Một số gia đình có trẻ mới sinh, cháu bé có thể nhìn thấy một điều gì đó khiến cháu hoảng sợ mà khóc, còn chúng ta không nhìn thấy; đó là do người có duyên nghiệp với vong linh mới thấy được vong linh. Hoặc những người có tu tập, có tha tâm thông, biết được tâm của chúng sinh thì mới thấy được những chúng sinh trong cõi ngạ quỷ.

Như vậy, vong linh, ngạ quỷ cũng có hình dáng. Nhưng nếu không có duyên với nhau; con người và vong linh, ngạ quỷ không cảm nhận được nhau, không nhìn thấy nhau. Vong linh, ngạ quỷ có thể đi xuyên qua con người, con người đi xuyên qua vong linh, ngạ quỷ một cách bình thường.

Con người nhìn thấy cõi vong linh, ngạ quỷ khi có duyên nghiệp với nhau

Con người nhìn thấy cõi vong linh, ngạ quỷ khi có duyên nghiệp với nhau

Cõi vong linh, ngạ quỷ tác động vào con người như thế nào?

1. Tác động vào tâm thức

Theo quan điểm của đạo Phật, chết không phải là hết. Một người sau khi chết chỉ biến đổi hình tướng bên ngoài, còn nghiệp thức vẫn tiếp tục tái sinh trong luân hồi và có sự tương tác lẫn nhau giữa các chúng sinh trong các cõi.

Sự tương tác giữa vong linh, ngạ quỷ với con người là tương tác về tâm. Bởi tâm có cảm ứng, hai nguồn tâm thông nhau, tương ưng với nhau cho nên vong linh tác động được vào tâm thức. Còn hình tướng thì thay đổi, không nhìn thấy nhau. Để có nhân duyên bị vong linh tác động thì phải có sự tương tác tâm mới phát sinh nghiệp. Ví dụ: Một người khởi tâm đố kỵ, ghen ghét mà sinh ra tâm ác hại; dần dần mình tô bồi tâm xấu này nên thông với tâm ác của vong linh, ngạ quỷ, chiêu cảm chúng và chúng có thể theo tác động vào mình.

Có nghĩa là nghiệp lực của chúng ngạ quỷ đó với nghiệp lực của mình tương đồng nhau, nhưng chúng lại tương tác qua tâm thức hiện tại của mình. Như vậy, nghiệp xảy ra từ quá khứ, còn tâm thức hiện tại xảy ra khi chúng ta đủ nhân duyên để trả nghiệp.

Bởi vì đã tạo nhân cho nên dẫn đến duyên; vong linh, ngạ quỷ tác động được là do họ linh thông tâm thức với chúng ta. Thiện linh thông với thiện, ác linh thông với ác. Vì vậy, ác nhân thì gặp quả báo ác; thiện nhân thì gặp quả báo thiện. Tâm mình có thiện lành, yêu thương, mở rộng thì đi tới đâu cũng được thiện thần, Hộ Pháp ủng hộ.

Vong linh, ngạ quỷ tác động vào tâm thức của con người qua nhiều hình thức như: nằm cạnh khi ngủ, nhập vào thân người, … (hình minh họa)

Vong linh, ngạ quỷ tác động vào tâm thức của con người qua nhiều hình thức như: nằm cạnh khi ngủ, nhập vào thân người, … (hình minh họa)

2. Một số biểu hiện bị vong linh tác động

– Về tình duyên: Nhiều bài kinh Phật nói về các chúng sinh khi còn sống có duyên ái luyến với ai đó. Đến khi chết, trở thành vong linh, ngạ quỷ thì họ chỉ mất đi hình tướng bên ngoài, nhưng tâm ái với người sống vẫn còn, không thay đổi được. Họ vẫn muốn sở hữu người họ yêu thương, không cho ai khác sở hữu. Vì vậy, có một số người sống ở thế gian cảm nhận được người ngủ cùng và đường tình duyên trắc trở có thể là do vong linh tác động.

– Về sức khỏe: Chúng sinh trong cõi vong linh, ngạ quỷ có thể tác động trực tiếp vào thần trí của người sống qua các biểu hiện khác thường như: đau đầu, đấm vào đầu, la hét, chặt tay và làm các hành động gây tổn hại cho cơ thể,… Một số người ốm lâu dài, chữa mãi không khỏi cũng có thể là do sự tác động của cõi tâm linh.

– Về kinh tế: Chúng sinh trong cõi vong linh ngạ quỷ có thế tác động vào kinh tế của chúng ta, khiến chúng ta bị thất thoát tài sản.

– Tác động vào giấc mơ: Bị bóng đè, thấy những cái bóng trên đầu giường khi ngủ, có những giấc mơ hãi hùng,… đều có thể do thế giới tâm linh tác động.

3. Tại sao vong linh, ngạ quỷ nhớ được các kiếp trước để tác động con người?

Chúng ta nhớ được các việc là bởi vì chúng ta hoàn toàn chú tâm vào công việc đó. Khi ấy, thân, khẩu, ý thấy biết rõ vấn đề; thức của chúng ta sẽ ghi nhận nên chúng ta nhớ. Trong đạo Phật gọi là tỉnh thức – tức là biết rõ những hành động, lời nói, ý nghĩ của mình.
Cũng vậy, vong linh, ngạ quỷ nhớ được các kiếp trước bởi vì khi còn sống, chúng chú tâm hoàn toàn vào sự việc đó. Ví dụ: Khi mình hại chúng ở kiếp trước, chúng toàn tâm toàn ý nhớ việc mình đã gây ra. Nếu bị mình đánh, chúng hoàn toàn chú tâm thấy ánh mắt của mình, cảm nhận và biết hết được tâm của mình, cho nên tâm sẽ truyền tâm. Vì vậy theo tâm, tâm này hại tâm kia thì tâm kia sợ tâm này; hai tâm đó cứ vòng theo một dòng nhân quả và không cần phải có hình tướng bên ngoài; mà vẫn biết được hết và tìm được nhau.

Việc này giống như khi ở giữa đám đông, tâm chúng ta tự nhiên rất quý mến một người. Đó là do trong tiền kiếp mình với người đó đã có mối tương tác tâm với nhau. Tâm mình có cường thịnh về ái oán với ai thì tâm sẽ tự đi tìm nhau. Tâm thể hiện nghiệp, nghiệp sẽ tìm kiếm nhau.

Tâm của chúng sinh duy trì, không thay đổi. Ví dụ: Chúng ta tức giận với một người này thì dù có xa cách bao nhiêu, tâm tức giận đó cũng chỉ là nguôi ngoai chứ không thể hết được. Đến khi gặp lại mình vẫn cảnh giác, dù bao nhiêu năm cũng vẫn cảnh giác. Đó là do tâm. Tâm này chỉ thay đổi khi tâm của người đó cảm nhận sự thay đổi của tâm chúng ta, tức là tâm cảm nhận được về tâm.

Vong linh nhớ được các kiếp trước vì khi còn sống họ toàn tâm toàn ý nhớ sự việc mà con người đã làm hại họ

Vong linh nhớ được các kiếp trước vì khi còn sống họ toàn tâm toàn ý nhớ sự việc mà con người đã làm hại họ

Làm sao để vong linh, ngạ quỷ không báo oán?

1. Thực hành sám hối

Trong giáo lý nhà Phật, để giải quyết các sự việc, hiện tượng có thế giới tâm linh tác động, chỉ có cách duy nhất là sám hối, làm các việc phúc thiện để các chúng vong linh, ngạ quỷ biết mình là người thiện, rồi mình hồi hướng công đức, phúc báu cho họ. Như vậy, những mối oán kết đó đều được hóa giải, bệnh tật được dễ chữa. Điều này đã được minh chứng rất nhiều trong thực tế.

Thực hành sám hối và làm các việc phúc thiện để hóa giải oán kết

Thực hành sám hối và làm các việc phúc thiện để hóa giải oán kết

2. Thân cận các điều lành thiện để chuyển nghiệp

Để chuyển nghiệp bị vong linh tác động, chúng ta phải chuyển duyên bằng cách thân cận các điều lành thiện để khởi lên tâm lành thiện trong mỗi sát na. Bởi thiện linh thông với thiện nên chúng ta phải sửa đổi mình trong từng suy nghĩ, lời nói và việc làm. Ví như thực hành tâm cung kính, biết lắng nghe người khác; khi có người nói điều thiện, làm lợi ích cho nhiều người thì chúng ta nên khởi tâm hoan hỷ, tán thán.

3. Cúng thí, làm các việc phước nơi Tam Bảo hồi hướng cho các ngạ quỷ

Trong bài kinh “Người sanh làm nữ dạ xoa” trích kinh Pháp cú trưởng lão thiền sư Pháp Minh dịch, có kể về hai người vợ trong một gia đình. Vì người vợ cả không thể mang thai nên đã nhẫn tâm hãm hại người vợ hai khiến cô ấy mất thai hai lần, đến lần thứ ba thì cả người vợ hai và đứa con trong bụng đều phải chết. Trước lúc chết, người vợ thứ hai phát lời thề nguyền: “Một tay mày sát hại ba đứa con tao. Bây giờ tới tao cũng chết vì tay mày, chết rồi tao sẽ đầu thai làm nữ Dạ Xoa để ăn thịt mấy đứa con mày lại mà rửa hận”. Hai người này theo dòng nghiệp mà đi tái sinh, theo nhau và báo oán nhau trong nhiều kiếp. Đến một kiếp, người vợ hai tái sinh làm Hắc Nữ Dạ Xoa và người vợ cả tái sinh làm người, được gả làm dâu trong một gia đình ở kinh thành Xá-vệ. Vì lời thề nguyền kiếp xưa, Hắc Nữ Dạ Xoa theo báo oán và ăn thịt hai đứa con của người thiếu phụ. Đến khi sinh đứa con thứ ba, cả hai gặp được Đức Phật, Ngài khai thị khiến mối oán kết đó được hóa giải. Sau đó, nữ Dạ Xoa đã hộ trì cho gia đình thiếu phụ khiến họ được sung túc.

Qua bài kinh, chúng ta hiểu được rằng, nếu muốn hóa giải nghiệp duyên của mình với vong linh, hoặc làm lợi ích cho gia tiên tiền tổ; chúng ta phải vâng theo lời Phật dạy, nên cúng thí để hồi hướng đến cho các vong linh, ngạ quỷ vất vưởng. Từ đó, họ được nương vào Phật Pháp tu hành. Khi các vong linh, ngạ quỷ tu hành có phước, họ sẽ hộ trì rất đắc lực cho chúng ta. Không chỉ vậy, chúng ta cũng có thể thực hành các điều thiện, làm lễ, tụng kinh và phát tâm cúng dường Tam Bảo để phát sinh phước báu hồi hướng cho họ.

Chúng ta nên tụng kinh, lễ Phật, cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho các vong linh, ngạ quỷ được thoát khổ

Chúng ta nên tụng kinh, lễ Phật, cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho các vong linh, ngạ quỷ được thoát khổ

Mong rằng, qua những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, chúng ta sẽ có thêm hiểu biết về cõi vong linh ngạ quỷ và những sự tác động của chúng đến đời sống con người. Từ đó, chúng ta biết thực hành lời Phật dạy, sám hối Tam Bảo và làm các việc phúc thiện hồi hướng cho vong linh, ngạ quỷ được siêu thoát, giúp cuộc sống gia đình được hạnh phúc, an ổn.

Các bài nên xem:

2.222 lượt xem
21/08/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục