Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Minh bạch tiền quỹ thăm ốm

Trong bài kinh “Kinh doanh thành công”, Đức Phật đã dạy chúng ta về cách quản lý tài sản để được lợi ích. Trong đó, có một phần để dành bố thí, cúng dường, giúp người cùng với những giao tế khác. CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã phát nguyện sẽ dành tiền đóng góp quỹ cố định hàng tháng để cúng dường với mong nguyện thực hành lời Phật dạy, mang lại phước báu cho mình trong các việc kinh doanh để thành công như dự tính. Ngoài ra, còn một số quỹ không bắt buộc như quỹ thăm hỏi người ốm, quỹ sinh hoạt đạo tràng,… Những quỹ đóng góp này nếu không được minh bạch sẽ gây nghi ngờ, dễ làm phá vỡ lục hòa.

Trong buổi chia sẻ với CLB Trúc Thanh về việc thành lập đạo tràng mới, Cô chủ nhiệm đã sách tấn các cán sự của về việc sử dụng tiền quỹ sao cho mình bạch.

Video trên đây là những lời sách tấn của Cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa về vấn đề minh bạch tiền quỹ.

Các bài nên xem: 

50 lượt xem
13/07/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục