Vu Lan là gì? Nên làm gì để báo hiếu cha mẹ được trọn vẹn nhất

Lễ Vu Lan vào tháng 7 âm lịch hàng năm là cơ hội không thể bỏ lỡ của những người con để báo hiếu đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Bởi đây là tháng đại phúc và cũng được gọi là tháng báo hiếu.
Vậy lễ Vu Lan là gì? Tại sao tháng 7 Vu Lan lại được gọi là tháng báo hiếu? Và chúng ta nên làm gì vào tháng này để báo hiếu một cách đầy đủ?
Kính mời quý đạo hữu cùng tìm hiểu qua chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán trong bài viết dưới đây.

Lễ Vu Lan là gì?

Vu Lan bắt nguồn từ tiếng Phạn là Ullambana, phiên âm là Vu Lan Bồn, dịch ra chữ Hán là “giải đảo huyền”. Từ này có nghĩa là hóa giải tội bị treo ngược. Chữ “treo ngược” ở đây đại diện cho sự khổ trong địa ngục. Tức là khi chúng sinh hết kiếp ở cõi người, có thể đọa vào địa ngục nếu mắc phải tội nặng và phải chịu tra tấn đánh đập rất khổ sở.
Vậy lễ Vu Lan là lễ Giải đảo huyền, là cứu nạn khổ trong địa ngục cho những chúng sinh bị đọa ở đó. Và từ này cũng có nghĩa là báo hiếu, con cháu sẽ báo hiếu để cha mẹ, gia tiên tiền tổ bớt khổ, thoát khổ.

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Vu Lan

Thời Đức Phật tại thế, trong Tăng đoàn có Ngài Mục Kiền Liên là đệ tử thần thông bậc nhất của Phật. Ngài có một người mẹ đã mất. Sau khi đắc thần thông, Ngài dùng thiên nhãn soi khắp thế gian, tìm xem mẹ đang ở nơi nào và thấy bà đang làm một Ngạ Quỷ bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cái kim; đói khát vô cùng.
Tuy Ngài là người có thần thông cao siêu, có thể biến chiếc lá đang xanh thành chiếc lá vàng úa trong một sát na, có thể dạy đệ tử của mình hút dính tảng đá to hơn ngôi nhà, khiến tảng đá bay quanh thành Vương Xá ba vòng,… nhưng cũng không thể giúp mẹ của mình hết đói. Bà không thể ăn được bát cơm mà Ngài dâng biếu, cứ đưa cơm lên miệng là bát cơm hóa than hồng do nghiệp lực.

Ngài Mục Kiền Liên dù có thần thông siêu việt cũng không thể giúp mẹ mình thọ thực bát cơm

Ngài Mục Kiền Liên dù có thần thông siêu việt cũng không thể giúp mẹ mình thọ thực bát cơm

Đức Phật dạy Ngài chờ đến tháng 7 âm lịch. Vào ngày chư Tăng tự tứ, kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ, Ngài dâng cúng chúng Tăng thì sẽ được phước báu cực kỳ thù thắng hồi hướng cho mẹ. Bởi trong 3 tháng này, chư Tăng thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tinh tấn tu hành nên tạo ra công đức rất lớn.
Vâng theo lời Đức Thế Tôn, Ngài bán hết tài sản, sắm sửa vật thực cúng dường tứ sự (thuốc men, ăn uống, y phục, chỗ nằm) đến chúng Tăng vào ngày tự tứ. Nhờ công đức phước báu này mà mẹ Ngài và rất nhiều ngạ quỷ cũng được sinh Thiên.zTừ đó, Đức Phật dạy rằng: “Chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng nên làm theo cách này”. Cho nên, tháng 7 Vu Lan được gọi là tháng báo hiếu, giúp chúng ta cứu khổ cho cha mẹ, gia tiên trong cõi địa ngục, ngạ quỷ được thoát khổ.

Lễ Vu Lan nên làm gì để báo hiếu cha mẹ

1. Cha mẹ đời trước

Những trường hợp cha mẹ không thể thọ nhận vật cúng
Cha mẹ đời trước có thể là cha mẹ đã quá vãng trong hiện đời này hoặc các kiếp quá khứ. Khi quá vãng, cha mẹ chúng ta sẽ theo nghiệp lực mà tái sinh trong sáu cõi luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Trời, A-tu-la, người.
Nếu cha mẹ đời trước đã tái sinh vào địa ngục, súc sinh, Trời, A-tu-la, người thì khi chúng ta cúng thức ăn, cha mẹ không nhận được. Ví dụ: Cha mẹ tái sinh thành một người dân ở châu Phi hay thành hàng xóm của mình, mà mình đặt đồ cúng lên ban thờ, cha mẹ không thể về ăn được.
Còn nếu cha mẹ tái sinh vào cõi ngạ quỷ, cha mẹ có thể thọ hưởng được phần thức ăn chúng ta cúng nếu cha mẹ có phước để thọ nhận. Tuy nhiên, chúng ta đặt vật cúng là nhà cửa, quần áo, xe cộ thì dù cha mẹ là vong linh, ngạ quỷ, súc sinh hay cõi người cũng không nhận được.
Nên làm gì để cha mẹ trong các cõi nhận được lợi ích
Có một phương pháp để báo hiếu cha mẹ trong tất cả các cõi, dù cha mẹ tái sinh vào cõi nào cũng đều nhận được. Đó là thực hành theo lời Phật dạy, cúng dường Tam Bảo, cúng dường đến nơi có đông Tăng chúng tu hành phạm hạnh. Với phước báu sinh ra từ việc cúng dường này, chúng ta hồi hướng đến cho cha mẹ quá vãng thì họ sẽ nhận được.

Cúng dường Tăng chúng trong tháng Vu lan có phước báu lớn để hồi hướng báo hiếu cha mẹ (Lễ Vu Lan tại chùa Ba Vàng 2020)

Cúng dường Tăng chúng trong tháng Vu lan có phước báu lớn để hồi hướng báo hiếu cha mẹ (Lễ Vu Lan tại chùa Ba Vàng 2020)

Ví dụ cha mẹ đang ở cõi súc sinh, nếu nghiệp lực hôm đó phải bị săn bắn mất mạng; thì nhờ phúc báu mình hồi hướng mà thoát nghiệp đó. Hay nếu cha mẹ đang là chúng sinh thỏ hoặc trâu, khi được hồi hướng phúc báu thì tìm được bãi cỏ non để ăn. Nếu cha mẹ đã được tái sinh trở lại làm người, mà trong tiền kiếp họ đã từng hoan hỷ với mình, mình từng hoan hỷ với họ, hoặc mình từng có lỗi lầm và phát tâm ăn năn; đến bây giờ mình hồi hướng phúc báo thì ngay lập tức một điều may mắn sẽ đến với họ. Hoặc nếu cha mẹ đã được sinh lên cõi Trời thì tuổi thọ được kéo dài hơn, dung sắc càng trở nên đẹp đẽ,…
Tất cả những điều đó không nằm ngoài nhân quả, đây là nhân cha mẹ đã gieo từ kiếp trước khi còn làm cha mẹ chúng ta. Giờ chúng ta biết đến Phật Pháp, làm được phước lành hồi hướng đến cho cha mẹ thì cha mẹ được may mắn vì đã từng sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta.
Chính vì vậy, chúng ta nên cúng dường Tam Bảo, nơi có chư Tăng tu hành thanh tịnh – là ruộng phước tối thượng để hồi hướng cho cha mẹ quá khứ. Chỉ như vậy, việc báo hiếu của chúng ta mới thực sự là rốt ráo và lợi ích như lời chư Phật dạy.
Trong mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta với tâm hiếu mà cung kính, hoan hỷ cúng dường cầu phúc báo cho cha mẹ, dù điều kiện của chúng ta chỉ có thể cúng quả táo, quả ổi, nắm muối thì chúng ta đều hồi hướng được phước đó đến nơi cha mẹ. Chúng ta nên nguyện: Nếu cha mẹ còn trong cõi ngạ quỷ thì được vân tập về chùa tu tập, cha mẹ ở những cõi khác cũng được tăng phước, đầy đủ nhân duyên được nương tựa Tam Bảo.

Cúng dường tháng Vu Lan với mong nguyện cha mẹ được tăng phước, đầy đủ nhân duyên nương tựa Tam Bảo

Cúng dường tháng Vu Lan với mong nguyện cha mẹ được tăng phước, đầy đủ nhân duyên nương tựa Tam Bảo

2. Cha mẹ đời này

(1) Dẫn dắt cha mẹ vào biển Phật Pháp: báo ân và đền ân đầy đủ
Đối với cha mẹ còn ở hiện đời, ngoài việc chăm sóc, phụng dưỡng hàng ngày; bằng tình cảm yêu thương chân thật, chúng ta nên dẫn dắt cha mẹ vào Phật Pháp. Chúng ta phải có trách nhiệm nói cho cha mẹ mình sự thật rằng: nếu cha mẹ suy nghĩ thiện, nói lời thiện, làm việc thiện thì sẽ được quả báo thiện.

Phật tử đưa ông bà, cha mẹ về chùa tu tập Phật Pháp mới là báo ân đầy đủ

Phật tử đưa ông bà, cha mẹ về chùa tu tập Phật Pháp mới là báo ân đầy đủ

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta hãy nhớ kỹ lời Phật dạy để áp dụng vào thực tế, giúp cha mẹ có lòng tin vào chân lý, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới và giúp cha mẹ mình quán chiếu nhân quả để buông bỏ phiền não, giúp cha mẹ biết thực hành cúng dường. Như vậy mới là báo ân và đền ân đầy đủ cho cha mẹ.
Gia đình Phật tử thực hành hiếu hạnh nhân mùa Vu Lan

Gia đình Phật tử thực hành hiếu hạnh nhân mùa Vu Lan

(2) Cúng lễ tổ tiên để cha mẹ yên tâm

Trong mùa Vu Lan, chúng ta nên sắm sửa vật thực, chăm chút phần cúng lễ cho gia tiên. Cha mẹ của chúng ta thường lo lắng khi mình chết không có người thờ cúng hay việc thờ cúng không đến nơi đến chốn. Khi chúng ta thể hiện được việc chăm sóc cho gia tiên, người thân đã mất bằng việc thờ cúng đầy đủ thì cha mẹ được vui vẻ và an tâm.
Đó là một nhân duyên để cha mẹ nương tựa vào mình. Đây cũng là việc bố thí vô úy, cứu khổ ban vui, mang lại hạnh phúc cho cha mẹ của mình.

Trong tháng Vu Lan, chúng ta nên chăm sóc phần cúng lễ cho gia tiên

Trong tháng Vu Lan, chúng ta nên chăm sóc phần cúng lễ cho gia tiên

(3) Cúng dường Tam Bảo tăng phước thọ mạng, sức khỏe,… cho cha mẹ

Chúng ta cũng nên cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc báo cho cha mẹ hiện đời để cha mẹ được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng thêm tuổi thọ, trí tuệ minh mẫn, tu theo Phật Pháp. Chúng ta cùng nhau làm các việc trong tất cả nhân duyên khiến cha mẹ kết duyên với mình, cùng nhau nương tựa vào Tam Bảo, cùng nhau nương tựa vào Pháp giải thoát của Đức Phật.

Trong tháng Vu lan, cúng dường đến nơi có Tăng chúng tu hành phạm hạnh sẽ sinh phước lớn để hồi hướng cho cha mẹ

Trong tháng Vu lan, cúng dường đến nơi có Tăng chúng tu hành phạm hạnh sẽ sinh phước lớn để hồi hướng cho cha mẹ

Qua những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến, hy vọng quý đạo hữu sẽ biết cách báo hiếu cha mẹ trọn vẹn nhất; đặc biệt là trong tháng Vu Lan này. Chúc quý đạo hữu tạo được nhiều phước báu, báo hiếu cha mẹ đầy đủ để viên tròn được công hạnh của một người con Phật.

Các bài nên xem:

2,389 lượt xem
03/08/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ