Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tổng hợp kiến thức liên quan đến Pháp khí – Lễ Phật – Tụng kinh

I. Tập Pháp Khí

1: Cách đánh mõ, đọc kinh

2: Cách đánh khánh

3: Cách đánh chuông

4: Khai chuông mõ

5: Lễ Phật kết hợp pháp khí (khánh, chuông)

6: Sử dung pháp khí cũng cơm cho vong linh

7. Ý nghĩa và cách “Dụng Tâm” khi sử dụng Pháp khí để có lợi ích về tâm linh

8. Hướng dẫn sử dụng Pháp khí: Chuông, mõ, khánh

9. Tập thực hành sử dụng Pháp khí: Chuông, mõ, khánh

Mô tả nội dung chính:

  • Thực hành sử dụng pháp khí riêng lẻ
  • Thực hành sử dụng kết hợp các pháp khí

II. Hướng Dẫn Cách Lễ Phật – Tụng Kinh

1: Tập lễ Phật

Mô tả nội dung chính:

  • 9 Bước chú tâm lễ Phật trang nghiêm công đức

2: Tập tụng kinh đảnh lễ Phật

3: Tập tụng hô chuông

4: Các lỗi thường gặp khi tụng niệm – Hướng dẫn cách tụng kinh

Mô tả nội dung chính:

  • Chúng ta tụng kinh làm sao cho giọng tụng kinh của chúng ta phải hút được người ta vào => Người ta sẽ lắng tâm nghe ý nghĩa bài kinh => Nghe ý nghĩa bài kinh người ta sinh tâm hoan hỷ => Chính niệm hoan hỷ đó là nhân để cho có thể người ta vào được dòng Phật Pháp =>Một chút lợi nhỏ với chúng sinh chúng ta lên rèn luyện.
  • Chúng ta tụng kinh như là đọc kinh => Giọng tụng kinh là chúng ta kéo dài ra một chút.
  • Cách kéo dài từ giọng đọc sang giọng tụng: Kèo dài từ ra một chút sẽ chuyển từ giọng đọc sang giọng tụng. Vần điệu lên xuống thì sẽ theo dấu sắc, dấu ngã, dấu hỏi, dấu chấm thì sẽ tạo ra âm điệu lên xuống. Cho nên tự mình phải tự rèn luyện. Người bên ngoài thấy được giọng tụng như thế tự người ta phải cung kính.
  • Khi tập luyện thì hướng tâm, con nay tập luyện để cho con thành tựu được tướng cung kính Phật, tướng tán dương Phật tức là tướng giọng nói tướng âm điệu mà thành tựu được tâm cung kính Phật và giúp cho mọi người được hoan hỷ khi nghe tới danh hiệu của Đức Phật, danh hiệu của chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng.
  • Phần nguyện hương chỉ có một người nguyện hương bằng tiếng còn cả đạo tràng tâm tưởng theo, chúng ta lắng tâm quán tưởng => Các đạo hữu áp dụng cả đạo tràng nguyện hương => Không đúng.
  • Tập thể tụng đọc ngắt nghỉ văn thơ như là xuôi, đáng nhẽ văn thơ chúng ta phải đọc liền nhưng mà chúng ta chắc không biết phải nối nhau cho nên chúng ta phải ngắt nghỉ, cả đạo tràng phải nghỉ theo rồi chúng ta lại đọc tiếp.
  • Khi dở sang trang các quý đạo hữu không đọc và không gõ mõ.

5. Hướng dẫn cách cách tán Phật, đảnh lễ Phật

6. Hướng dẫn cách hô chuông

7. Cách đặt chuông, mõ khi tụng kinh

8. Hướng dẫn cách nguyện hương

Các video và mô tả video sẽ tiếp tục được cập nhật

 

327 lượt xem
21/12/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục