Hướng dẫn tụng kinh vu lan (Trích Đoạn)

Hướng dẫn cách tụng kinh Vu Lan (trích đoạn)

Với những gia đình có đám tang, tụng kinh Vu lan để hồi hướng công đức cho hương linh là

Chi tiết