Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hướng dẫn làm lễ tại nhà trước khi tham gia trực tuyến Trai đàn chẩn tế Cầu siêu phả độ gia tiên tối 8/7/tân sửu tại chùa Ba Vàng

Cầu siêu cho gia tiên tiền tổ, cha mẹ quá vãng hiện đời và cha mẹ quyến thuộc quá vãng là việc làm trả hiếu của người con Phật trong tháng 7 Vu Lan.
Chùa Ba Vàng hướng dẫn cho nhân dân Phật tử muốn tham gia chương trình cầu siêu trực tuyến của chùa vào tối ngày 8/7/Tân Sửu thực hành tại nhà như sau:

Đối tượng tham gia: Nhân dân và Phật tử

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in tại đây: Hướng Dẫn Làm Lễ Tại Nhà Trước Khi Tham Gia Trực Tuyến Trai Đàn Chẩn Tế Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên Tối 8/7/Tân Sửu Tại Chùa Ba Vàng

I. Hướng Dẫn Làm Lễ Tại Nhà

– Thời gian: làm lễ tại nhà trước từ 1 đến 3 ngày, để bạch thỉnh vong linh về chùa (5 – 7/7 Tân Sửu).
– Làm lễ một ngày: sắm mâm cơm chay và các lễ vật hoa quả cúng đầy đủ.
– Làm lễ 3 ngày: ngày đầu sắm lễ đầy đủ, hai ngày tiếp theo sau, chỉ sắm lễ cúng gồm một bát cơm và một chén nước cúng cho vong linh. Nếu gia đình thờ Phật và chư Thiên, chư Thần Linh, thì sắm lễ cúng cũng như vậy.
– Nghi thức cúng lễ: tùy duyên chọn 1 trong 2 nghi thức dưới đây

1. Nghi Thức Có Tụng Kinh

Thực hành theo nghi thức tại:
https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-gia-tien/

Lưu ý: Tụng bài kinh của ngày tu thứ tư hoặc ngày tu thứ năm.

2. Nghi Thức Không Tụng Kinh

(Sắp lễ xong, cắm hương, chắp tay khấn)

Văn Khấn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô A Di Đà Phật!

Đệ tử con tên là… ở tại… Con biết được tối ngày mùng 8/7/Tân Sửu, chùa Ba Vàng tổ chức đại lễ chẩn tế cầu siêu Vu Lan, cho các vong linh gia tiên tiền tổ, quyến thuộc, cha mẹ quá vãng hiện kiếp cũng như tiền kiếp của nhân dân Phật tử có hữu duyên với chùa.

Hôm nay con xin sắm sửa lễ mọn lòng thành (hoặc: hương hoa trà quả cơm canh hoặc bát cơm chén nước), con xin được nương tựa oai lực Tam Bảo, thỉnh mời (tùy duyên mời các vong linh cần hồi hướng:
Vong linh hiện tiền quá vãng (cụ, ông, bà, cha, mẹ, anh, em…): tên… mất ngày… an táng tại…
Vong linh gia tiên họ:… (Gia tiên 2 họ – nếu chưa xây dựng gia đình: họ bố, họ mẹ; Gia tiên 4 họ – nếu đã xây dựng gia đình)
Vong linh cha mẹ quá khứ của thành viên trong gia đình…
Vong linh họ hàng quyến thuộc quá khứ của thành viên trong gia đình…
Vong linh trên đất ở của gia đình tại địa chỉ…)

Vào tối ngày 8/7/Tân Sửu, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng chùa Ba Vàng, vân tập về tại trai đàn lễ chẩn tế của chùa, để được trượng thừa oai đức của Tam Bảo, oai đức của chúng Tăng, thọ tài ẩm thực, được nghe chư Tăng khai thị, nghe kinh pháp Phật, được giác ngộ, nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào chư Tăng tu hành mau thoát khổ.

Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc:
Con cũng xin gửi một chút tịnh tài là… về chùa Ba Vàng, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh để cúng dường Tam Bảo, cúng dường lên chư Tăng, để hồi hướng phúc báu đó cho các vong linh mà con đã bạch thỉnh ở trên.

(Đọc tiếp)
Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ và xin chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư Hộ Pháp ủng hộ để cho các vong linh mà con đã bạch ở trên, đến tối ngày 8/7/Tân Sửu được về đàn tràng Pháp hội chẩn tế thọ hưởng phúc báu, vật thực.

Con cũng xin hồi hướng phúc báu này đến cho gia đình con được (đọc mong cầu)…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô A Di Đà Phật!

II. Hướng Dẫn Gửi Danh Sách Cầu Siêu Về Chùa

1. Hướng Dẫn Viết Danh Sách Gửi Về Chùa

Quý Phật tử đăng ký danh sách cầu siêu bằng cách viết tin nhắn, rồi gửi qua số điện thoại 0981392858 (Sư Thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội dung tin nhắn
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Con xin gửi danh sách vong linh, để nhà chùa thỉnh vong linh ạ.
Vong linh (viết các mục vong linh muốn cầu siêu theo đã bạch tại phần văn khấn)

(Nếu cúng dường Tam Bảo thì viết: con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là:… Con bạch quý Thầy chứng minh và hồi hướng phúc báu cho các vong linh)

Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Văn Khấn Tại Nhà Trước Khi Đi Gửi Tịnh Tài Về Chùa

Nếu không cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này.

(Khấn trước ban thờ. Cắm hương, chắp tay)

Văn khấn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi (ngân hàng…) số tiền là… về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản 0141005656888, để cúng dường Tam Bảo, con xin hồi hướng công đức phúc báo đến cho các vong linh (đọc các mục vong linh theo bài khấn)…
Con nguyện mong với phước báu này, các vong linh được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con cùng với các vong linh được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật.
Xin thỉnh các vong linh chứng giám và hoan hỷ vào tối ngày 8/7 về đàn lễ chẩn tế của chùa Ba Vàng, nhận phần phúc báu chú nguyện từ công đức thanh tịnh của Chư Tăng. Nguyện mong các vong linh nghe lời khai thị từ quý Thầy được giác ngộ, nương đức Tam Bảo, chúng Tăng tu hành mau thoát khổ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Con kính bạch chư Phật, con cũng xin hồi hướng phước báu đến cho (công việc, gia đình… đọc ý mình ra)…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

3. Hướng Dẫn Gửi Cúng Dường Về Chùa

Nếu cúng dường Tam Bảo, quý Phật tử gửi tịnh tài qua số tài khoản dưới đây:

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG
– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

LƯU Ý:
Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý Phật tử muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

Quý Phật tử kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

III. Nghi Thức Tham Gia Cầu Siêu Trực Tuyến

1. Thời Gian

Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

2. Địa Điểm

– Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.
– Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của chùa.

3. Văn Khấn

(Quỳ. Chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ.
Đệ tử con tên là… ở tại…

Hôm nay là ngày 8/7/Tân Sửu, con đã bạch thỉnh các vong linh gia tiên tiền tổ, quyến thuộc, cha mẹ quá vãng hiện kiếp cũng như tiền kiếp về chùa Ba Vàng dự lễ, tại pháp hội chẩn tế của chùa (nếu đã gửi cúng dường về chùa thì đọc thêm: và đã gửi tịnh tài cúng dường Tam Bảo về chùa để hồi hướng cho vong linh).
Con xin thỉnh các vong linh gia tiên tiền tổ, quyến thuộc, cha mẹ quá vãng hiện kiếp cũng như tiền kiếp, nương oai lực Tam Bảo từ sự triệu thỉnh của quý Thầy, vân tập về pháp hội chùa Ba Vàng, dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực, được giác ngộ, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được siêu thoát.
Giờ này con xin được tham gia lễ cầu siêu trực tuyến theo chương trình của chùa, để hướng tâm sám hối theo chỉ dạy của quý Thầy và cũng là để trợ duyên cho các vong linh gia tiên tiền tổ, quyến thuộc, cha mẹ quá vãng hiện kiếp cũng như tiền kiếp.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Tiếp theo: Tham gia chương trình phát trực tiếp của chùa tại các kênh truyền thông:
– Youtube:
Chua Ba Vang
Thầy Thích Trúc Thái Minh
– Website: chuabavang.com

16.622 lượt xem
10/08/2021

Bình luận (10)

 1. P
  P

  Phạm Thị Khánh

  12/08/2021

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 2. P
  P

  Phạm Thị Khánh

  12/08/2021

  Con thành kính tri ân chùa Ba Vàng đã cho con hiểu biết thêm nhiều điều mới mà trước giờ con không biết ạ.

 3. P
  P

  Phạm Thị Khánh

  12/08/2021

  Con thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, tri ân Đại Tăng và Cô chủ nhiệm chùa Ba Vàng đã cho con hiểu biết thêm nhiều điều mới mà trước giờ con không biết ạ.

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Minh Anh

  12/08/2021

  Dạ thưa Cô. Con kính bạch Cô CN, con tham gia đạo tràng có phải phải gửi danh sách vong linh về cho thầy chứng minh không ạ?

  1. D
   D

   Diệu Thanh

   13/08/2021

   Chào bạn.
   Nếu bạn sinh hoạt trong đạo tràng thì bạn gửi danh sách các vong linh mà bạn muốn hồi hướng về cho đạo tràng của mình. Sau đó, đạo tràng bạn sẽ gửi danh sách các vong linh của toàn đạo tràng bạn về chùa, bạn ạ.

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Tâm

  11/08/2021

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng Chùa Ba Vàng cùng Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng ạ 🙏🙏🙏

Xem nhiều nhất trong chuyên mục