Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hướng dẫn cách chuẩn bị trước và cách thực hành theo chư Tăng trong khóa lễ trực tuyến (an vị, giải bùa chú… chú nguyện tượng Phật, khánh treo…)

Kính thưa quý đạo hữu! Với tâm giác ngộ Phật Pháp, trải nghiệm thực tế về sự linh diệu của tâm linh, biết rõ tâm linh có sự dung thông bởi tâm thức giữa chư Tăng, Phật tử và chư Thiên, chư Thần Linh cùng vong linh trong các khóa lễ trực tuyến tại chùa Ba Vàng, từ sự tu tập giới đức của Chư Tăng, nên CLB Cúc Vàng đã cầu thỉnh Chư Tăng tác pháp an vị lô hương, giải bùa chú,… sám hối Chư Tăng cho Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng.

Để cho các Phật tử không bị lúng túng khi thực hành các công việc trong các khoá lễ an vị, giải bùa chú,… chú nguyện tôn tượng Phật/Bồ Tát/khánh,… trên xe ô tô.., nên câu lạc bộ hướng dẫn cho các Phật tử tuần tự các bước thực hành tại đây.

Chúc các đạo hữu được viên mãn công việc và thành tựu được công đức nương tựa Tam Bảo.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha tát !

A. Hướng dẫn cách chuẩn bị trước khi vào khóa lễ trực tuyến

1. Bày và dâng cơm khi cúng

Hình đĩa đựng cơm nước sữa.
Hình đĩa đựng cơm nước sữa tại mâm cơm chay.
Cách dâng cơm khi cúng cơm khi chư Tăng cúng cơm

Đĩa đựng cơm nước sữa tại mâm cơm chay

Khay đựng cơm, nước, sữa tại mâm cơm chay

Cách dâng bát cơm, nước và sữa

Cách dâng cúng bát cơm, nước và sữa

2. Bày và dâng tượng Phật/Bồ Tát khánh treo khi chư Tăng chú nguyện

– Bày vào mâm cơm khi chư Tăng cúng cơm

– Đặt vào đĩa/khay

– Đặt trên ban thờ

– Quỳ dâng ngang trán khi quý thầy tác Pháp chú nguyện

Khay đựng tượng Phật/khánh để trên ban thờ

Khay đựng tượng Phật/khánh để trên ban thờ

Bưng khay đựng tượng Phật/khánh ngang trán

Bưng khay đựng tượng Phật/khánh ngang trán

3. Cốc nước sái tịnh

– Cốc nước sái tịnh đặt trên ban thờ

– Quỳ dâng nước tay kiết ấn khi quý Thầy tác Pháp sái tịnh

– Quỳ dâng nước tay kiết ấn

– Vẩy nước sái tịnh

Cốc nước sái tịnh đặt trên bàn thờ

Cốc nước sái tịnh đặt trên bàn thờ

Dâng nước kiết ấn

Cách để tay kiết ấn

Phật tử vảy nước sái tịnh

Phật tử vảy nước sái tịnh

4. Xả bùa chú, bát hương… tà kiến                                             

Sắp vào mâm/khay đặt trên ghế trước bàn thờ.

Xả bùa chú

Đặt đồ tà kiến cần xả trước bàn thờ

Trường hợp 1: có nhiều đồ cần xả
– Phật tử quỳ dâng đại diện 1 món: bát hương bùa chú (còn những đồ khác để trong mâm)

Xả bùa chú tại nhà

Cách dâng với trường hợp nhiều đồ cần xả

Trường hợp 2: có ít đồ cần xả

– Phật tử quỳ dâng cả mâm

Phật tử quỳ dâng cả mâm

Cách dâng cả mâm nếu có ít đồ cần xả

5. Dâng hương

Thỉnh Tam Bảo: Quỳ dâng 3 nén hương rồi sau đó cắm hương vào bát hương thờ Phật

Quỳ dâng hương và cắm hương vào bàn thờ Phật

Quỳ dâng hương và cắm hương vào bát hương thờ Phật

Thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh: Quỳ dâng 3 nén hương rồi sau đó cắm hương vào bát hương thờ chư Thiên, chư Thần Linh

Quỳ dâng hương và cắm hương vào bát hương thờ chư thiên, Thần linh

Quỳ dâng hương và cắm hương vào bát hương thờ chư thiên, chư Thần linh

Thỉnh vong linh: Quỳ dâng 3 nén hương rồi sau đó cắm hương vào bát hương thờ Gia tiên

Hướng dẫn cắm hương bàn thờ gia tiên

Quỳ dâng hương và cắm hương vào bát hương thờ gia tiên

B. Hướng dẫn cách thực hành theo chư Tăng trong khoá lễ trực tuyến

I. Hướng dẫn trước khi vào khóa lễ

– Phật tử ngồi nghe hướng dẫn

– MC cư sĩ: Thỉnh chư Tăng quang lâm tác lễ.

– Phật tử đứng/quỳ chắp tay.

SAU KHI CHƯ TĂNG AN TỌA BÀN CHỨNG MINH

MC cư sĩ: Mời quý Phật tử đại diện các gia đình quỳ gối đối trước Chư Tăng dâng lời tác bạch.

II. Phật tử đại diện cho các gia đình tác bạch thỉnh chư Tăng tác lễ

– Phật tử quỳ gối chắp tay hướng theo lời bạch của Phật tử đại diện tại chùa.

– MC thỉnh Chư Tăng tác lễ

– Chư Tăng niêm hương bạch Phật

1. Phật tử quỳ hoặc đứng thực hành theo Chư Tăng các nghi thức:

Trầm hương đốt

Nguyện hương

Tán Phật – đảnh lễ Tam Bảo

Tán Pháp

2. Sái tịnh:

– Lấy cốc nước, bông hoa đã để sẵn trên ban thờ xuống. Cắm bông hoa xuống nước, cuống lên phía trên.

– Quỳ gối bưng cốc nước có hoa, theo cách kiết ấn.

– Quý thầy tụng chú.

– Phật tử tự vẩy nước sái tịnh theo quy trình sau: nhúng vào cốc sái tịnh sau đó rảy lên ban thờ, tượng pháp, bát hương và các đồ thờ tự. Lưu ý quý Phật tử rảy nước cao lên ban thờ, không cần rảy trực tiếp vào bát hương.

– Xong rồi tiếp tục rảy nước vào khay đựng tượng, tranh ảnh Phật, khánh linh trang trí trên phương tiện giao thông.

– Cuối cùng rảy nước vào các đồ thờ tự, bát hương, bùa chú và các nơi thờ tự đã xin xả bỏ.

– Sau khi hoàn tất việc rảy nước sái tịnh thì trở về chiếu lễ.

3. Dành cho các gia đình sám hối

– Phật tử ngồi nghe quý Thầy giảng

– Phật tử quỳ sám hối

4. Cho các gia đình làm nghi thức xả bỏ bùa chú, các đồ thờ tự không dùng nữa.

– Quỳ bưng tất cả hoặc 1 món đồ cần xả, để quý thầy tác pháp chú nguyện xả đồ tà kiến.

– Sau đó bê đặt sang 1 bên.

– Hướng dẫn các gia đình xử lý các đồ sau khi xả

5. Chú nguyện tôn tượng, hình ảnh chư Phật/Bồ Tát/khánh linh để trên các phương tiện giao thông của một số gia đình:

Bưng khay đựng tượng Phật/khánh…từ ban thờ xuống,quỳ gối bưng ngang trán. Nếu không bưng lâu được thì lấy đôn/kệ để khi mỏi tay hạ xuống nghỉ rồi lại bưng lên, quý thầy tác lễ chú nguyện.

6. Phụng thỉnh Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh

(Châm 9 nén hương để phụng thỉnh.)

– Phụng thỉnh Tam Bảo:

Quỳ gối dâng 3 nén hương, chú tâm thực hành theo hướng dẫn của quý Thầy

– Nghênh thỉnh chư Thiên, Thiện Thần Hộ pháp:

Quỳ gối dâng 3 nén hương, chú tâm thực hành theo hướng dẫn của quý Thầy

– Triệu thỉnh hương linh gia tiên tiền tổ:

Quỳ gối dâng 3 nén hương, chú tâm thực hành theo hướng dẫn của quý Thầy

7. Tụng kinh: (theo quý Thầy)

BÀI KINH:  PHẬT DẠY  PHỤNG THỜ AI CÓ LỢI ÍCH

Thuở xưa, đức Phật giáo hóa ở tinh xá nước Xá-vệ. Lúc ấy, trong thành La-duyệt-kỳ có một người ngu si hung bạo, bất hiếu với mẹ cha, khinh khi người lương thiện, không kính bậc tôn trưởng. Ông ấy làm ăn thất bại, không được như ý nên thờ phụng lửa để cầu ban phước. Pháp tắc thờ lửa, mỗi ngày khi mặt trời vừa lặn phải đốt lên một đống lửa lớn rồi hướng về đó mà quỳ lạy có khi đến nửa đêm, lửa tắt mới thôi.

Người ấy thờ như vậy ba năm mà không được phước báu gì, bèn chuyển qua thờ mặt trời, mặt trăng. Pháp tắc thờ mặt trời, mặt trăng là ban ngày khi mặt trời mới mọc, ban đêm khi mặt trăng vừa lên thì hướng về đó mà lễ lạy đến chừng nào lặn mới thôi!

Người ấy thực hành như vậy ba năm mà vẫn không được phước báu gì bèn chuyển qua thờ trời, đốt hương quỳ lạy, dâng lên hương hoa, rượu thịt trâu bò heo dê tươi ngon cho đến khi nghèo túng mà vẫn không được phước báo gì.

Người ấy vì thế thân thể tiều tụy, bệnh hoạn đi ra cửa không nổi. Một hôm ông nghe được ở nước Xá-vệ có đức Phật là bậc chư thiên tôn kính, nên định đến đó phụng sự, mong được phước báo. Ông liền cố gắng qua nước Xá-vệ tìm đến chỗ Phật. Tới trước cửa tinh xá, khi nhìn thấy tôn dung uy nghiêm của đức Phật hào quang rực rỡ như trăng sáng nổi bật giữa muôn sao, người ấy tâm sinh hoan hỉ, quỳ xuống đỉnh lễ đức Thế Tôn rồi chắp tay thưa rằng:

– Lạy đức Thế Tôn! Con sinh ra và lớn lên trong ngu muội, không biết gì đến Phật Pháp Tăng, chỉ lo thờ lửa, mặt trời, mặt trăng và các thiên thần. Chín năm cần khổ ròng rã không được chút phước nào, mà thân thể con lại tiều tụy, khí lực suy vi, bốn đại nhiều bệnh không biết sẽ chết ngày nào. Nay con biết được đức Thế Tôn là bậc thầy cứu độ chúng sinh, nên từ xa lại đây quy y, xin Ngài ban cho ân phước.

Đức Phật nói với ông rằng:

– Ông thờ phụng từ trước đến nay toàn là yêu tà, quỷ mị. Cúng tế cầu đảo với những hạng ấy nhiều như núi thì tội lỗi cũng đầy ắp như sông biển! Sát sinh để cầu phước thì cách phước rất xa! Giả như ông trăm kiếp cần khổ sát sinh, đem tất cả bò dê trong thiên hạ ra tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội lớn như núi Tu-di mà phước chỉ nhỏ bằng hạt cải. Thật phí công của vô ích, há chẳng si hoặc lắm sao? Lại nữa, ông là người bất hiếu với cha mẹ, khinh khi người hiền, chẳng kính tôn trưởng, kiêu mạn cống cao, tam độc đầy dẫy, tội nghiệp ngày một sâu, do đâu mà được phước? Nếu ông có thể cải đổi tâm tính, lễ kính bậc hiền đức, oai nghi lễ phép cung phụng bậc trưởng lão, bỏ ác làm lành, tu sửa thân tâm, trải lòng từ bi thì bốn phước mỗi ngày một tăng, đời đời không gặp họa hoạn. Bốn phước đó là gì?

Một là: Nhan sắc đoan chính.

Hai là: Khí lực mạnh mẽ.

Ba là: An ổn không bệnh.

Bốn là: Trường thọ, không bị chết oan.

Nếu ông tinh tấn tu theo những hạnh trên, không chút giải đãi thì có thể đắc đạo.

Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ:

Tế thần để cầu phước

Xét quả báo về sau

So kính lễ bậc hiền

Bốn phần không được một.

Biết lễ độ khiêm cung

Thường kính bậc trưởng lão

Bốn phước tự nhiên tăng

Sắc, lực, thọ, an ổn.

Người đó nghe kệ xong hoan hỉ tin hiểu, đỉnh lễ Phật rồi lại thưa rằng:

– Con vì tội cấu che ngăn đã gây ra tội lỗi trong suốt chín năm. Nay con may nhờ lòng từ khai thị mới được thông hiểu. Xin đức Thế Tôn cho con được xuất gia làm Sa-môn.

Đức Phật bảo:

– Lành thay! Hãy lại đây Tỳ-kheo!

Người ấy râu tóc tự rụng, thành bậc Sa-môn. Sau đó, tinh cần quán niệm hơi thở, vị ấy chứng quả A-la-hán. 🕭 🕭  🕭

8. Cúng Phật – cúng chư Thiên, thiện Thần, Hộ Pháp

Phật tử quỳ gối chắp tay, chú tâm theo quý Thầy

9. Cúng cơm cho hương linh Gia tiên – chú Tiêu tai – kệ Cát tường

Quỳ gối dâng khay/đĩa đựng bát cơm, chén nước, cốc sữa, chú tâm theo quý Thầy

10. Phục nguyện

Phật tử chú tâm theo phần bạch của chư Tăng

11. Hồi hướng – Tam tự quy.

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. 🕭

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển.🕭

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. 🕭🕭 🕭

4.011 lượt xem
18/11/2021

Bình luận (3)

 1. P
  P

  Phạm Thị Khánh

  02/12/2021

  Con xin tri ân công đức Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng đã hướng dẫn chúng con thực hành chi tiết ạ

 2. L
  L

  Luyện Duy Tuấn

  18/11/2021

  Con xin thành kính tri ân công đức trên sư phụ, tri ân công đức của đại tăng chùa Ba Vàng, tri ân công đức của cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến PD Tâm Chiếu Hoàn Quán đã dạy rất tỷ mỷ cho con thực hiện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Hương hương

  18/11/2021

  Nam mô a Di Đà Phật con xin tri ân công đức của sư phụ cùng đại tăng thân tâm thường an lạc

Xem nhiều nhất trong chuyên mục