Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 2 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 2 (Bài 8)

Ngày 2: Tụng kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu

Chi tiết