Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Vấn đáp với Phật tử Phạm Thị Yến

Tư Vấn Tâm LinhVấn đáp với Phật tử Phạm Thị Yến
H
29/08/2018

Tôi Thấy Chị Yến đã đi quá xa của người Phật Tử, Đức Phật còn chưa nói lên những điều đó vậy mà Chị Yến muốn nói ra những điều mà Đức Phật không nói và bác bỏ.Chị Yến giải thích sao về đoạn Kinh này.Sa-môn Gotama nói rằng nhận thức về sự có mặt của tự ngã là một nhận thức sai lầm, điều này tôi thấy có thể là đúng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được rằng nếu tự ngã không có thì ta cần gì phải nhọc công tu tập? Giải thoát cho ai, và ai là người được giải thoát?Bụt hỏi lại: – Tôn giả Kassapa, ngài có công nhận rằng khổ đau là một sự thật không?- Sa-môn Gotama, tôi công nhận khổ đau là một sự thật.- Ngài có công nhận rằng nỗi khổ đau nào cũng có nguyên do, cũng như vạn hữu trong vũ trụ, vật nào cũng do nhân duyên kết hợp mà thành?- Tôi công nhận là những nguyên do của khổ đau có thật.- Tôn giả Kassapa, khi những nguyên do của khổ đau có mặt thì khổ đau có mặt; vậy khi những nguyên do của khổ đau vắng mặt thì khổ đau có vắng mặt không?- Tôi công nhận là khi nguyên do khổ đau không còn thì khổ đau cũng không còn.- Này tôn giả, nguyên do của khổ đau là vô minh, tức là nhận thức sai lầm về thực tại. Đời vô thường mà ta tưởng là thường, đó là vô minh. Thực tại không có tự ngã mà ta tưởng là có tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh, phát sinh ra tham vọng, giận hờn, sợ hãi, ganh ghét, và bao nhiêu đau khổ khác. Con đường giải thoát là con đường quán chiếu thực tại để thực chứng được tự tính vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn hữu. Con đường ấy là con đường diệt trừ vô minh. Vô minh diệt thì phiền não diệt và khổ đau diệt. Đó là giải thoát. Cần gì phải có tự ngã mới có giải thoát.Uruvela Kassapa im lặng. Một lát sau, ông hỏi: – Sa-môn Gotama, tôi biết những điều ngài nói với ta là những điều ngài thực chứng, chứ không phải chỉ là những suy tưởng của trí năng ngài. Theo ngài, thì quả giải thoát chỉ có thể do công phu quán chiếu đem lại. Vậy tất cả những lễ nghi, thờ phụng và lời khấn nguyện đều là hoàn toàn vô ích hay sao?Bụt chỉ tay sang bên kia sông. Đạo sĩ nhìn theo ngón tay người. Bụt nói: – Tôn giả Kassapa, nếu có người đang đứng bên này sông mà muốn qua bên kia sông thì người ấy phải làm gì?- Người ấy phải lội qua sông, nếu mực nước sông rất thấp. Trong trường hợp nước đầy như hôm nay, người ấy phải dùng thuyền bè để chèo qua bên kia sông. Nếu bơi giỏi, người ấy cũng có thể bơi sang bên kia sông.- Đúng rồi, tôn giả Kassapa, nhưng giả dụ có người muốn qua sông mà không muốn lội, không muốn bơi, cũng không muốn chèo, trái lại chỉ đứng bên sông này mà cầu khẩn bờ bên kia, hy vọng bờ bên kia sẽ qua tới bên này cho mình bước lên, thì tôn giả nghĩ sao?- Tôi sẽ nói rằng đó là một người không thực tế.- Cũng như vậy thôi, tôn giả Kassapa! Nếu không tu tập quán chiếu để diệt trừ vô minh, và các phiền não khác thì ta không đạt tới bến bờ giải thoát được, dù ta có tế lễ khẩn cầu suốt cả cuộc đời ta.Đạo sĩ Kassapa bỗng nhiên sụp lạy dưới chân Bụt. Ông khóc nức nở. Ông nói: – Sa-môn Gotama, con đã lầm lỡ, hết hơn một nửa đời người. Giờ đây xin thầy chấp nhận con là đệ tử của thầy để con có cơ duyên học hỏi và tu tập con đường giải thoát. (Trích Đường Xưa Mây Trắng)

1 Answers
31/08/2018

Chào bạn, cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:

"TU TẬP QUÁN CHIẾU ĐỂ DIỆT TRỪ VÔ MINH – THÁNH CẦU

Kính thưa các quý đạo hữu, tôi tu và hướng dẫn mọi người theo đúng bài kinh này: Bố thí, Trì giới, Tinh tấn (bố thí, trì giới), Nhẫn nhục (nhẫn nại gieo nhân: xả tham, cắt ái), Thiền định (học pháp, trạch pháp, tư duy, quán chiếu các pháp để giữ gìn giới luật), để chuyển nghiệp và sạch nghiệp (sạch các nhân sinh của sinh già bệnh chết), để vãng sinh Tây Phương hoặc tịnh diệt Niết bàn.

  • Bài kinh trên Đức Phật không công nhận thành tựu điều mong cầu, từ sự cầu nguyện suông bằng lời nói. Ngài dạy chúng ta thực hành pháp để được giải thoát.
  • "AI" đã thỉnh oan gia trái chủ tại Chùa Ba Vàng, xin các bạn cho biết sau khi thỉnh xong: Chư Tăng hướng dẫn người đi thỉnh phải thực hành những pháp gì để chuyển nghiệp? Có phải xả tham không? Có phải xả ái không? Có phải trì giới bát quan trai không? Có phải học và thực hành các pháp tu Lục hoà không? Có dạy điều gì khiến tăng trưởng tâm tham tâm bất thiện tâm ái chấp không? Nếu ai chưa biết rõ đã nói là phạm vào giới thứ tư: Vọng ngữ, vu khống.
  • Tôi chưa từng nói là: Chúng ta chỉ cần cầu nguyện bằng lời nói là sẽ hết nghiệp.

Kính thưa các quý đạo hữu, tôi đang thực hành đúng lời Phật dạy trong bài kinh trên: "tu tập quán chiếu để diệt trừ vô minh, bằng giới pháp của ĐỨC PHẬT."

Bài kinh THÁNH CẦU trong tạng Kinh Nikaya

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika, dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có hai sự tầm cầu này: Thánh cầu và phi Thánh cầu.

Thế nào là phi Thánh cầu? Ở đây, này các Tỷ kheo, có người tự mình bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị ô nhiễm.

Này các Tỷ kheo, cái gì gọi là bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị ô nhiễm? Đó là vợ con, tôi tớ, gia súc, vàng bạc. Chấp thủ, nắm giữ, tham đắm và say mê chúng gọi là tự mình bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị ô nhiễm. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là phi Thánh cầu.

Và này các Tỷ kheo, thế nào là Thánh cầu? Ở đây, này các Tỷ kheo, có người tự mình bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị ô nhiễm; sau khi biết rõ sự nguy hại của chúng, tầm cầu cái vô sanh, không già, không bệnh, bất tử, không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết bàn. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Thánh cầu.

(ĐTKVN, Trung Bộ I, kinh Thánh cầu [trích], VNCPHVN ấn hành,- 1992, tr.361)

Kính thưa các quý đạo hữu, sự cầu của tôi là vâng theo lời Phật dạy trong bài kinh trên: "THÁNH CẦU" xả nghiệp "Ta bà" để sinh về "Tây phương hoặc niết bàn" và tinh cần thực hành giới pháp để thành tựu điều thánh cầu này".

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục