Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tụng kinh Địa Tạng, như thế nào cho đúng?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Pháp Thỉnh Oan Gia Trái ChủTụng kinh Địa Tạng, như thế nào cho đúng?

Con chào cô Yến và toàn thể thành viên trong nhóm. Con được bà nội cho quyển kinh Bản Nguyện của Bồ tát Địa Tạng. Bà con bảo con chịu khó đọc. Nhưng con không biết tụng đọc như nào cho đúng cách. Cô giúp con với ạ,

Bình luận