Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tu theo đạo Phật có ảnh hưởng đến phong tục, tín ngưỡng của dân tộc?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu tậpTu theo đạo Phật có ảnh hưởng đến phong tục, tín ngưỡng của dân tộc?
L
07/07/2020

Con kính bạch Cô Yến!

Xin Cô cho con biết người Phật tử là dân tộc Thái theo đạo thì có ảnh hưởng đến phong tục, tín ngưỡng của dân tộc mình không ạ? Và nhân duyên tham gia, ứng xử, trách nhiệm phục vụ trong hoạt động tín ngưỡng cúng, giỗ của dân tộc mình như thế nào cho đúng với người con Phật ạ? Đặc biệt con thấy Phật tử tỉnh Sơn La phần lớn là dân tộc Thái.
Con mong Cô giải đáp giúp con ạ. Con xin cảm ơn Cô!

1 Answers
07/07/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cô chào em!

Bất cứ là người thuộc dân tộc nào, khi phát tâm tu theo đạo Phật cũng đều đem đến sự an lành và tốt đẹp cho chính người đó và những người xung quanh. Bởi vì người thuộc dân tộc nào cũng phải chịu sự chi phối về quả báo của chính các hành vi thiện hay ác mà người đó đã gây tạo.

Bất cứ người thuộc dân tộc nào cũng mong cầu hạnh phúc và an lạc. Đạo Phật dạy cho con người bỏ ác, làm lành: bỏ ác là không làm ác với người và các chúng sinh; làm lành là làm các việc tốt đối với người và các chúng sinh. Vậy nên, học theo đạo Phật, tuy thực tế hiện tại xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại nhưng luôn phù hợp với phong tục tập quán, vì các phong tục đều để mong cầu hạnh phúc.

Có những phong tục được sinh ra bởi sự mong cầu hạnh phúc, nhưng thực sự phong tục đó gây tạo điều ác nên kết quả lại đem tới quả báo đau khổ cho người cầu mong và ngược lại với điều mình mong cầu. Cho nên, những phong tục đó cũng nên chuyển đổi. Ví dụ: giết voi, dê, ngựa,… để cúng tế mong cầu mạnh khoẻ, sống lâu trường thọ,… thì chúng ta thay bằng: cúng hoa quả, xôi chè, thóc gạo,… sau đó mang bố thí cho người và súc sinh. Cúng tế như vậy sẽ đem đến sức khoẻ và tài sản.

Tu theo đạo Phật không bỏ phong tục cúng tế, mà là cúng tế theo đúng nhân quả, đem tới lợi ích cho người cúng (tham khảo bài kinh: cúng linhtế đàn). Vậy nên, tu theo đạo Phật là hướng phong tục thành phong tục mang tới hạnh phúc và hướng tập quán đến tập quán thiện lành về đạo đức hành động, mang tính nhân văn có kết quả tốt đẹp cho xã hội.

Theo Cô được biết, người Thái đều thờ Phật. Cô cũng đã đến lập bát hương cho gia đình dân tộc Thái. Và người Thái Lan họ xuất phát từ dân tộc Thái nên họ rất kính Phật và tu theo đạo Phật.

(Trích lời của Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán))

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục