Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tu thế nào để biết tường tận nhân quả?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu tậpTu thế nào để biết tường tận nhân quả?
K
10/05/2020

Cháu chào Cô Yến ạ! Cháu luôn có một thắc mắc là tu như thế nào để có được trí tuệ như Cô ạ? Cháu mong mỗi khi làm việc gì, cháu đều biết được nhân quả của nó; và khi mọi người có chuyện gì, cháu cũng có thể biết được rõ ràng nhân quả của họ. Cháu mong Cô cho cháu biết là làm sao để biết được tường tận nhân quả? Và mình phải phát nguyện như thế nào, phải năng đọc kinh gì hay tu pháp môn nào để được như vậy ạ? Kính mong Cô chỉ cách cho cháu ạ!

3 Answers
10/05/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cô chào em!

Hiện tại, Cô chưa biết được tường tận nhân quả và sự BIẾT của Cô còn vô cùng hạn hẹp, ít ỏi.

Chúng ta tu tập không nên mong cầu biết về kiếp trước, kiếp sau, mà chỉ nên mong cầu đoạn diệt được tâm bất thiện, phá vỡ vô minh, đạt được giác ngộ giải thoát. Hãy phát đại nguyện cầu thành Phật Chính Đẳng Chính Giác. Hãy thực hành kiểm soát từng hành động trên thân – khẩu – ý theo đúng giới. Hãy kiểm soát tâm để loại trừ từng niệm bất thiện. Đó là mục đích, là việc cần làm.

Hiện tại, em nên tư duy về duyên của mình và thực hành theo từng cấp độ: Bỏ ác hành thiện. Khi hành thiện, cái danh xuất hiện; chúng ta áp dụng Pháp tùy vào hoàn cảnh để bỏ danh, bỏ tham, bỏ sân vì ngăn sự tăng trưởng của ngũ dục…

Chia sẻ về lý thuyết thật là dễ, nhưng nó chỉ là bề nổi. Chúng ta cần phải sát sao hướng dẫn từ việc nhỏ nhất thì mới được. Nếu không tỉnh giác trong từng tâm niệm thì rất dễ dẫn dắt đến sai lạc. Chỉ là cụm từ "tỉnh giác trong từng tâm niệm" đã là khó diễn giải để cho người khác áp dụng thực hành rồi. Ví dụ: Khi đang ngồi, một tâm niệm nhớ đến mẹ xuất hiện, ta cần quán xét xem ý nghĩ này có cảm thọ xảy ra trên thân không.

  • Nếu cảm thọ xảy ra trên thân, thì ta biết đó là ái nghiệp do ái chấp có phân biệt thân sơ. Niệm ái này sẽ dẫn ta vào luân hồi, nên cần tu tập trên tất cả các hành: suy nghĩ – lời nói – việc làm đều hướng tới sự bình đẳng.
  • Nếu quán sát thấy niệm nhớ đến mẹ kia không phát sinh đồng thời với cảm thọ, thì nó thuộc vọng tưởng do được huân tập từ nhãn thức và nhĩ thức. Điều này cho biết, ta còn có chấp đắm phân biệt nơi nhãn thức, nhĩ thức, nên cần tu tập để tâm không bị vướng mắc nơi âm thanh, hình sắc,… nếu còn dính mắc thì còn luân hồi. Nếu niệm nhớ mẹ kia xuất hiện giữa nhiều vọng niệm đan xen, thì biết tâm mình còn vướng mắc nơi tham chấp các pháp thiện hoặc ác, còn tham chấp nơi DANH hoặc cả đầy đủ ngũ dục,…

    Đó gọi là tỉnh giác trong một NIỆM KHỞI. Khi tư duy, quán chiếu đầy đủ như vậy, thì mới sinh được MỘT NIỆM XẢ. Và chúng ta cần thực hành những điều đã tư duy cho đến lúc thành tựu thì mới được MỘT NIỆM XẢ.

Ví dụ khác: Nếu ta chủ động tác ý trước khi hành động thì cũng cần tư duy thấu đáo để phù hợp với việc giải thoát: Việc làm này dẫn đến khổ hay dẫn đến diệt khổ (nguyên nhân)? Một niệm khởi lên thì cần quán sát, tư duy như vậy mới đầy đủ nghĩa pháp: TỈNH GIÁC TRONG TỪNG TÂM NIỆM.

Vậy nên, chúng ta hãy phát nguyện và định hướng việc làm của mình là tư duy và hành động trong giới, hướng tới lợi ích cho chúng sinh. Trong tu tập, cần hỏi sát thực các việc hiện tại mà TÂM đang bị vướng mắc để có kiến thức tư duy và hành động giải thoát khỏi sự vướng mắc ấy. Đó là thật tu, là chân thật thực hành Pháp.

Nếu muốn thực hành Pháp được nhiều thì cần cắt bỏ ái và gặp đúng người thật tu, để họ hướng dẫn cho mình Pháp hành, nâng đỡ cho mình, chứ không thể đạt đạo bằng lý thuyết được. Ví như ngài A Nan thuộc hết cả tam tạng kinh điển (tất cả lời Phật) nhưng không chứng đạo; sau khi Phật nhập niết bàn, Ngài phải thực hành mới đắc quả. Chúng ta cần hiểu rõ như vậy để không rơi vào ngã mạn khi thấy mình thuộc được chút ít bài kinh, câu kệ hoặc thuộc lòng tam tạng kinh điển. Nếu không hiểu rõ, thì khi thuộc được tam tạng kinh điển, chúng ta sẽ sinh tâm ngã mạn, dạy bảo, khinh khi người khác,… phạm giới khẩu nghiệp, si mê không rõ về tâm của mình,… thì chẳng khác nào “Ở NƠI THANH TỊNH, LÀM VIỆC BẤT TỊNH” dựa nơi giáo Pháp của Phật, không được lợi ích giải thoát, mà còn tạo nghiệp khổ cho mình.

Chúng ta là cư sĩ tại gia, điều cốt yếu là thực hành tinh nghiêm các giới đã thọ nhận và nghe học giáo Pháp của Phật. Như thế, năng lực của giới sẽ phát sinh trí tuệ, giúp chúng ta phân biệt được chính Pháp, tà Pháp và dẫn lối cho chúng ta thăng tiến đạo. Đó cũng là con đường dẫn chúng ta biết được TƯỜNG TẬN VỀ NHÂN QUẢ.

Cô chúc em và các đạo hữu an lạc. Chúng ta cùng nương nơi Tam Bảo sách tấn nhau thực hành công hạnh Bồ Đề cầu VÔ THƯỢNG ĐẠO!

(Trích lời Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán))

V
11/06/2020

Cảm ơn bạn câu hỏi này nhé!

H
15/06/2020

Con là một người cũng chưa biết đến Phật Pháp mấy nhưng đọc những dòng này cũng biết hiểu một chút ạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ.

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục