Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tu Phật là tu tâm, đúng hay sai?

Tư Vấn Tâm LinhTu Phật là tu tâm, đúng hay sai?
N
02/09/2018

Cho tôi hỏi một chút được không đạo hữu… Tu phật là tu tâm… vậy tâm tức Phật, Phật tức tâm, ai không có tâm… vậy ai là Phật, ai là ma, hay cả hai?

1 Answers
02/09/2018

Chào bạn, cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:

Kính thưa các quý đạo hữu, chúng ta cùng bàn về chữ "TÂM", "TU", "TU TÂM".

Tâm

  • Chữ "Tâm" theo cách gọi của thế gian: tâm thiện tâm ác, tâm tối, tâm sáng.
  • Chữ "Tâm" trong Phật Pháp nghĩa ngữ rõ ràng hơn: tâm thiện, tâm ác, tâm không Thiện không Ác (vô ký).

Tu: có nghĩa là sửa.

TU TÂM: sửa từ tâm bất thiện, cấu uế, thành tâm thiện lành, thanh tịnh.

Phật: nghĩa là giác ngộ.

  • "Tu Phật là tu tâm" có nghĩa: chúng sinh chúng ta muốn thành Phật thì phải sửa tâm mình được như tâm Phật. Ví như ở trong đất có vàng, sắt, đồng,… Nhưng chúng ta phải có trí để nhận biết, khai quật, chế tác mới có được. Cũng vậy Phật ở trong tâm của mỗi chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải dùng Giới Pháp của Đức Phật để sửa tất cả những tâm cấu uế xấu ác, thành những tâm thiện lành, thanh tịnh thì chúng ta mới thành Phật được.
  • "Tâm tức Phật": sự biểu hiện của các nguồn "tâm" từ bi hỷ xả, không chấp không cầu tức là biểu hiện của sự giác ngộ.
  • "Phật tức tâm" sự giác ngộ của Chư Phật sẽ được biểu lộ bằng các nguồn "tâm" từ bi hỷ xả, không chấp, không cầu tự tại.

Kính thưa các quý đạo hữu các cụm từ trên, không dùng rộng rãi cho tất cả mọi người vì chưa rõ nghĩa, mà chỉ dùng cho những người tu, đã hiểu cơ bản về "sự lý" trong đạo Phật, dùng khi nói chuyện với nhau, sách tấn nhau quay về quán sát tâm không đắm chấp vào cảnh giới bên ngoài.

Người tu Phật nên tìm hiểu và thực hành những lời Phật dạy tương ưng với các Duyên sự ràng buộc hiện tại đang làm mình đau khổ hệ luỵ, khiến được giải thoát, từ đó sẽ phát sinh được tâm tịnh tín giúp mình tiến đạo do sự thật chứng (ngũ căn, ngũ lực).

Chúng ta cùng nhau tinh tấn tu hành".

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục