Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tu học ở một chùa, có nên đi nhiều chùa không

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu tậpTu học ở một chùa, có nên đi nhiều chùa không
H
23/09/2020

Con chào Cô Yến ạ!

Cô ơi, hiện tại con ở Bến Cát Bình Dương. Vì điều kiện kinh tế gia đình nên con không thể về quê và về chùa được. Vậy con có thể đi lễ Phật ở một số chùa khác trong Bình Dương được không ạ?

Con xin thành kính tri ân công đức của Cô.

1 Answers
23/09/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cô chào em!

Chùa là nơi tôn trí tượng Phật, Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng; nơi có chư Tăng Ni tu học; nơi có chư Tăng Ni giảng dạy lời Phật dạy và là nơi cho Phật tử tu học.

Vậy chúng ta tới chùa để:

+ Lễ Phật, Bồ Tát và chư Thánh Hiền Tăng qua hình tượng của các Ngài.

+ Cúng dường để xây dựng, tôn tạo, bảo trì chùa và tượng,… sinh ra phúc báo.

+ Cúng dường để nuôi dưỡng tứ sự cho chư Tăng Ni, sinh ra phúc báu.

+ Nghe học Phật Pháp để khai mở trí tuệ, biết cách hành thiện sinh ra phúc báu.

+ Đến chùa tu tập để tăng thượng giới, tâm, trí để sinh phúc tiêu nghiệp.

A. Trường hợp các chùa:

1. Chùa có tượng mà không có chư Tăng Ni:

+ Đến đây lễ Phật vẫn sinh ra phước báu.

+ Cúng dường vào chùa vẫn sinh ra phước báu, nhưng phần phúc báu này nhỏ vì ở đây không có Tăng, Ni giảng Pháp của Phật mà phần tiền có thể là dùng cho các việc khác của ban hộ tự.

+ Đến chùa này không sinh ra các công đức khác.=> Đức Phật dạy rằng: “Ở đâu không có chính Pháp giải thoát và không có ăn thì nên từ bỏ, khi từ bỏ không nên chào những người ở đó.” (vì dễ sinh ra sự dọa dẫm tâm linh và lời nói luyến tình khó dứt). Nếu ở đây có sự thanh tịnh thì có thể đến lễ Phật. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể lễ Phật tại nhà.

2. Đến chùa có chư Tăng Ni, Trụ trì mà không có giảng pháp:

+ Lễ Phật sinh phúc báu.

+ Không được học pháp nên không có phúc báu từ việc khai mở trí tuệ, tu tâm tăng thượng.=> Đức Phật dạy rằng: “Ở vị Thầy nào có ăn, mà không có dạy cho ta pháp giải thoát thì nên chào rồi ra đi”, tức là không nên đến.

3. Đến chùa có Tăng Ni tu tập mà giảng sai Pháp của Phật:

+ Lễ Phật sinh ra phúc báu.

+ Sự cúng dường của mình sẽ tạo duyên khiến giáo Pháp của Phật bị diệt. Nên phúc này rất nhỏ, còn sinh thêm nghiệp chướng sau này vì nghe học thực hành sai và tiếp duyên cho sự diệt Pháp, biến tướng Pháp của Phật.=> Đức Phật dạy nên từ bỏ nơi này.

4. Đến chùa có Tăng Ni giảng đúng Pháp của Phật:

+ Là nơi chư Tăng Ni thực hành giới luật của Phật và truyền trao, tạo duyên cho chúng ta được tu học, thực hành giới pháp giải thoát của Phật.=> Đức Phật dạy nên tu tập cúng dường tại nơi đó.

B. Có nên đi tu học ở hai chùa không?

Các sư Thầy giảng Phật Pháp cho chúng ta, chúng ta cần học theo lộ trình giáo án của Thầy thì chúng ta mới thực hành được. Vì vậy, khi đã thấy các Thầy là các vị chân tu giới đức và sự giảng dạy của Thầy phù hợp với mình, dễ hiểu, dễ áp dụng, thì chúng ta chỉ nên tu học ở một nơi. Ví như chúng ta học lớp một mà mỗi hôm chuyển một cô giáo thì chắc rằng kết quả học của chúng ta khác nhau.

Về phần phúc báu, do các sư Thầy tu khác nhau nên sự cúng dường của chúng ta cũng mang lại kết quả khác nhau. Về tu tập của mỗi Thầy mỗi khác, nên sự truyền giảng cho ta khiến ta thâm nhập Pháp cũng khác nhau: nhanh hay chậm, hiểu ít hay nhiều, nông hay sâu…

Ngoài ra, chúng ta đi chùa có quý Thầy cũng là pháp kết duyên. Nếu chúng ta đi nhiều chùa thì chúng ta sẽ kết duyên ít với Pháp của chùa này và kết duyên nhiều với Pháp của chùa kia, nên không thể có công đức nhất tâm nương tựa vào pháp tu của chư Tăng ở một chùa hoặc pháp thực hành của Phật tử ở một chùa được, nên công đức phước báu khác so với người chuyên nhất về pháp tu nào đó.

Qua phân tích trên, các bạn tự lựa chọn cho mình cách đi chùa đem đến kết quả tốt nhất.

(Trích lời Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục