Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Trong mơ được báo điều đúng sự thật là tốt hay xấu?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tâm linhTrong mơ được báo điều đúng sự thật là tốt hay xấu?
B
20/06/2020

Con thưa Cô, đêm qua con nằm mơ gặp được chư Thiên và họ bảo cho con bán được nhà. Kết quả là hôm nay con bán được nhà Cô ạ. Phật Pháp thật nhiệm màu!

1 Answers
20/06/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cô chào em!

Thứ nhất, em nên cẩn trọng khi nói từ sự suy đoán. Người đệ tử Phật nên lấy giới làm sinh mạng. Khi chưa biết rõ về một vấn đề gì thì không nên nói có tính chất khẳng định sự việc đó bằng sự suy đoán. Nếu nói về một sự việc nào đó bằng sự suy đoán thì chúng ta nên nói là: “Tôi không biết chính xác (sự việc)…” , “Tôi nghĩ có lẽ là (điều suy đoán)…”.

Suy đoán – nếu chúng ta nói là suy đoán, đó là lời nói chân thật, sinh ra phúc lành. Còn nếu suy đoán mà chúng ta nói lời mang tính chất khẳng định suy đoán đó là sự thật, thì đó là lời nói dối, xuyên tạc,… quả báo khổ sẽ phát sinh.

Thứ hai, trong mơ được báo điều đúng sự thật đó là tốt hay xấu?

Trong kinh có dạy giấc mơ có phần tác động của chư Thiên và quỷ Thần. Chúng ta cũng học trong kinh Phật nên được biết có thiện quỷ Thần và ác quỷ Thần; có chư Thiên thiện và Thiên ma (ác ma). Vậy nên, trong giấc mơ của chúng ta có sự tác động cả của thiện chư Thiên, thiện quỷ Thần và ác chư Thiên, ác quỷ Thần.

Chúng ta cần biết cách để tránh bị ác chư Thiên, ác quỷ Thần hại chúng ta. Ác chư Thiên, quỷ Thần có thể dạy chúng ta tu theo cách của chúng: dạy trong mơ; hướng dẫn cho mình học về đêm; hướng dẫn cho mình tu lễ Phật, niệm Phật, ngồi thiền, niệm chú,… Ngoài ra, chúng còn dẫn dắt cho chúng ta bằng cách cho chúng ta biết một số việc sắp xảy ra và chúng còn thị hiện cho chúng ta thấy sự gia hộ của chúng bằng những lợi ích sẽ đến với chúng ta. Nhưng thực chất, những lợi ích đó là quả phúc do chúng ta đã gieo nhân từ trước. Ác ma, ác quỷ thần dùng mọi cách để ta tin và nương tựa vào chúng (tâm hướng mong cầu ở chúng), đến lúc đó ta trở thành kẻ bị chúng sai sử, chúng ta sẽ sa vào con đường tà kiến, bất thiện.

Để không bị mắc vào lưới của ác ma thì chúng ta cần luôn tỉnh thức tu tập: giới – định – tuệ; nghe học giáo lý để quán chiếu nhân quả; xả tâm bố thí, để đoạn trừ tâm tham; thực hành tâm từ bi bằng cách xả thân tu tập các Pháp làm tăng thượng thiện tâm, đó là làm lợi cho mình và mang Phật Pháp làm lợi ích chúng sinh.

Để tránh việc bị ác ma, ác quỷ nương vào giấc mơ hại mình thì khi mơ thấy có ai giúp mình trong mơ (dù hiển tướng là Phật hay Bồ Tát), lúc thức dậy mình nên tác phúc cúng dường Tam Bảo, hồi hướng công đức cho các vị hiển tướng trong giấc mơ đó và nguyện cho họ được nương tựa Tam Bảo tu hành cầu thành Phật. Và chúng ta cũng phát nguyện chỉ quy y (nương tựa) Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mà không nương tựa vào bất cứ đâu. Sau đó, ta tụng bài kinh Bát Đại Nhân Giác. Chúng ta làm như vậy trong 3 ngày.

Khi chúng ta tự biết việc này là việc thiện, chúng ta do giác ngộ mà làm, khi đó sẽ có sự gia hộ để việc đó của chúng ta thành công thì chúng ta nên suy đoán đó là thiện chư Thiên, quỷ Thần ủng hộ chúng ta. Hoặc khi chúng ta đang mong cầu điều gì mà chúng ta nỗ lực gieo nhân phúc thiện để hồi hướng cho việc mong cầu đó và ta cảm nhận được là có sự gia hộ thì chúng ta suy đoán đó là được thiện chư Thiên, quỷ Thần ủng hộ.

(Trích lời của Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục