Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thực hành Pháp thế nào là xuất gia gieo duyên?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu tậpThực hành Pháp thế nào là xuất gia gieo duyên?
L
21/06/2020

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Con kính bạch Cô Yến!

Con là 1 Phật tử nhà ở tỉnh Tuyên Quang. Con có một câu hỏi, con xin Cô chỉ dạy cho con với ạ. Con không biết dùng từ như nào. Con xin mạn phép được dùng từ của đời thường mà con hiểu ạ.

Con được biết có những Thiền viện và chùa có những khóa tu như là xuất gia trong thời gian ngắn có thể là 1 tuần, 49 ngày hoặc hơn cũng vẫn được. Xuất gia sẽ xuống tóc như người xuất gia thật và cũng sẽ nhận giới như người xuất gia thật. Rồi tùy theo thời gian đăng ký, người nào đăng ký trong 7 ngày thì sau 7 ngày sẽ về nhà sống như thường ạ.

Con xin Cô chỉ dạy nên hay không nên xuất gia thử như vậy ạ. Rồi với Phật tử của chùa mình mà tham gia lễ này ở Thiền viện khác thì sẽ thế nào ạ? Con xin Cô chỉ dạy để con được hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của Cô ạ.

1 Answers
21/06/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Xuất gia gieo duyên là gieo hạt giống xuất gia vào trong "TẠNG THỨC" của mình. Hạt giống xuất gia là hạt nhân có đầy đủ ba yếu tố: xuất thế tục, xuất phiền não, xuất tam giới.

Mối liên hệ của ba yếu tố trong hạt nhân xuất gia:

  • Xuất thế tục là ra khỏi nhà thế tục, từ bỏ các ràng buộc của thế tục như: tài sản không còn là của tôi; nếu có vợ hay chồng đều phải ly dị.
  • Xuất phiền não: tức là nếu còn ràng buộc các pháp tại gia thì còn sinh ra các phiền não, nên phải hoàn thành pháp xuất thế tục, thì mới thực hành được các pháp đoạn trừ phiền não.
  • Xuất tam giới: là khi đoạn trừ sạch phiền não thì kết quả ra khỏi được tam giới này.

Việc xuất gia có ba hình thái:

  1. "Thân xuất gia mà tâm không xuất gia, ấy là hạng người dầu là đầu tròn áo vuông, mà tâm còn luyến tục". Vậy nếu chúng ta chọn cách xuất gia một tuần, 49 ngày hay mấy tháng… rồi quay trở về, tức là tâm còn luyến tục. Vì thế, trong hạt giống xuất gia này chưa đủ 3 yếu tố của việc xuất gia, mà đôi khi còn sinh tâm ngã mạn vì TÔI ĐÃ TỪNG XUẤT GIA. Ở Thái Lan, xuất gia theo nghĩa vụ có mục đích "báo hiếu cha mẹ", chứ họ không nhận là người xuất gia theo nghĩa giải thoát. Sau đó, nếu ai ngộ đạo, họ mới chính thức xuất gia giải thoát.

  2. "Thân, tâm đều xuất gia, ấy là hạng người mộ Tam Bảo, giữ giới thanh tịnh, quyết dứt các phiền não, quyết đắc quả Bồ Đề". Đây là người chân chính xuất gia.

  3. "Thân tại gia mà tâm xuất gia, ấy hạng người dầu còn ở thế gian mà tinh tấn tu học, không say đắm nhiễm trược, ấy cầm bằng xuất gia”. Đây là người mang tướng cư sĩ mà chăm chỉ học Pháp, nghiêm trì giới luật và tâm luôn hướng tới sự giải thoát.

Ở Chùa Ba Vàng, các Phật tử một tháng một ngày tu bát quan trai giới là được xuất gia một ngày theo hình thức thứ ba. Nếu ai đến chùa tu tập vào tháng giêng, các Thầy sẽ truyền giới cho tu cả tháng. Như thế, chùa Ba Vàng hàng tháng đều cho Phật tử tu giới pháp “xuất gia” một ngày, nhưng cả tháng vẫn được sách tấn tu tập để đoạn trừ tâm bất thiện, cấu uế (là nguồn sinh phiền não) và tâm luôn hướng đến sự xuất ly thế gian, tu hành pháp giải thoát: "Thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nghĩ đến ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả".

Chúng ta tu tập, thọ giới bát quan trai và hồi hướng cho cha mẹ thì cũng tương ưng như việc xuất gia báo hiếu bên Thái Lan. Cha mẹ nào cũng mong con mình hiền thiện, nên bên Thái Lan, người con tới chùa xuất gia, học các thiện pháp để đền đáp tấm lòng ước mong của cha mẹ, và khi người con hiểu nhân quả sẽ làm nhiều phúc thiện hồi hướng cho cha mẹ. Nếu chúng ta tu học các pháp thiện và trì giới bát quan trai để trở thành người thiện, người có trí tuệ và làm các phúc thiện hồi hướng cho cha mẹ thì cũng như việc xuất gia của người Thái Lan vậy.

(Trích lời của Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán))

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục