Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thế nào là vu khống Phật?

Tư Vấn Tâm LinhThế nào là vu khống Phật?
D
30/08/2018

Thế nào là vu khống, xuyên tạc Như Lai? Em xin chị trả lời cho em và mọi người được rõ ạ!

1 Answers
31/08/2018

Chào bạn, cô Phạm Thị Yến đã từng trả lời câu hỏi này, giờ Ban Quản Trị xin chia sẻ lại câu trả lời của cô Yến tới bạn như sau:

NHỮNG KẺ VU KHỐNG PHẬT và XUYÊN TẠC là những kẻ nói sai lời Phật dạy, những điều không phải Phật dạy cho là Phật có dạy, những điều Phật có dạy cho là không đúng.

Ví dụ kẻ đó nói Phật dạy rằng:

 1. Không có cõi trời.
 2. Không có cõi ngã quỷ (vong linh, ma).
 3. Cõi người không có các mối tương quan với cõi ngã quỷ và cõi trời.

  Và kẻ đó nói rằng: cõi vong linh, ngã quỷ, cõi trời là mê tín, tức là những kẻ đó đã phỉ báng Phật cho Phật là MÊ TÍN

Sau đây là ba bài kinh, Phật nói về Chư Thiên, Ngã Quỷ và liên hệ giữa Cõi người với Chư Thiên và Ngã Quỷ (vong linh, ma).

1 – Bài kinh NHÂN DUYÊN PHƯỚC BÁO LÀM THIÊN CHỦ.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 11, phẩm 2)

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Trùng Các giảng đường. Rồi Mahàli, người Licchavi đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:

 • Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết Thiên chủ Sakka không?
 • Này Mahàli, Ta biết Sakka và các pháp tác thành Sakka. Chính do chấp trì các pháp ấy, Sakka được địa vị Thiên chủ.

  Này Mahàli, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc. Thế nào là bảy cấm giới túc?

  1. Cho đến trọn đời, tôi hiếu dưỡng với cha mẹ.
  2. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng các bậc gia trưởng.
  3. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa.
  4. Cho đến chọn đời, tôi không nói hai lưỡi.
  5. Cho đến trọn đời, với tâm xa lìa cấu uế và xan tham, tôi sống với tâm bố thí; hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng các nhu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí.
  6. Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật.
  7. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ; nếu tôi phẫn nộ, sẽ mau chóng dẹp trừ.

   Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Sakka được địa vị Thiên chủ.

2 – Bài kinh CHƯ THIÊN CẢNH GIÁC.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 9, phần Ananda)

Một thời, Tôn giả Ananda trú giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda sống quá bận rộn bởi nhiều liên hệ với cư sĩ.

Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ấy thương xót Tôn giả Ananda, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liền đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đi đến, vị ấy nói lên bài kệ với Tôn giả Ananda:

Ông đã quyết định lựa chọn

Đời sống dưới gốc cây

Tâm ông quyết nhập một

Với mục đích Niết bàn

Cù Đàm, hãy thiền tu

Và sống chớ phóng dật

Đối với ông, ích gì

Tạp thoại vô vị ấy.

Tôn giả Ananda được vị Thiên ấy cảnh giác, tâm hết sức xúc động.

3 – Bài kinh ÁC MA XÚI GIỤC CAI TRỊ.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 4, phẩm 2, phần Thống trị)

Một thời, Thế Tôn ở Kosala, dưới chân núi Tuyết Sơn, tại một am thất nhỏ trong rừng.

Trong khi Thế Tôn thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: Có thể chăng cai trị mà không giết hại, không để người giết hại; Không chinh phục, không khiến người chinh phục; Không sầu muộn, không khiến người sầu muộn một cách đúng pháp?

Rồi Ác ma, biết được tâm tư Thế Tôn như vậy, liền đi đến nói với Thế Tôn:

 • Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị. Thiện Thệ hãy cai trị.
 • Này Ác ma, ông thấy gì mà ông nói với Ta như vậy?
 • Bạch Thế Tôn, Bốn như ý túc đó được Thế Tôn tu tập, làm cho sung mãn, khéo áp dụng. Và bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn muốn núi Tuyết Sơn, vua các loài núi trở thành vàng, Thế Tôn có thể quyết định như vậy, và ngọn núi có thể trở thành vàng.

Thế Tôn (nói kệ):

Dầu cho cả ngọn núi

Trở thành toàn vàng ròng

Cho đến hóa gấp đôi

Cũng không thỏa mãn được

Tham vọng của một người

Biết vậy để hành trì

Ai thấy rõ đau khổ

Và nguyên nhân đau khổ

Làm sao người như vậy

Có khung hướng ái dục?

Sau khi biết sinh y

Là ràng buộc ở đời

Người biết vậy nên học

Giải trừ mọi buộc ràng.

Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, sầu khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy."

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục