Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thành tựu đức qua thực tập hạnh vâng lời

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tu tậpThành tựu đức qua thực tập hạnh vâng lời
B
15/06/2020

Kính thưa Cô chủ nhiệm! Theo hướng dẫn của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, thời khóa tụng kinh Tam Bảo trong chương trình tu tập hồi hướng hóa giải dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào lúc 4h30’ buổi sáng. Nhưng vào thời gian này hằng ngày lại là thời gian tọa thiền của tôi, và tôi thấy thời gian này rất thích hợp cho khóa tọa thiền. Vậy tôi có thể thực hiện thời khóa tọa thiền buổi sáng như thường ngày và sau khi xả thiền xong thì mới tụng kinh theo hướng dẫn của Sư Phụ được không ạ?

1 Answers
17/06/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Kính chào đạo hữu! Khi chúng ta tu tập rất cần thành tựu ĐỨC qua thực tập HẠNH: VÂNG LỜI THỰC HÀNH PHÁP.

Việc tự mình đặt thời khoá để tu tập đó là sự tinh tấn dẹp trừ lười biếng và các nguồn tâm THAM ÁI, nhưng tất cả cũng là để thành tựu được dẹp trừ bản ngã (cái tôi, của tôi). Chúng ta rất dễ dàng trong tất cả mọi việc vất vả trên thân, nhưng rất khó khăn trong việc dẹp trừ bản ngã.

Khi tu tập, các Tổ đều thấy sự chấp ngã của mình mà giúp cho mình loại trừ nó. Ví như Ngài Na Tiên nỗ lực gánh nước đổ đầy chum, liền bị Thầy đạp đổ chum: Gánh nước, đó là sự tinh tấn; chum nước đầy chỉ cho sự chấp ngã. Cuối cùng, Ngài Na Tiên trong HẠNH VÂNG LỜI, mà có được kết quả. Cả việc Ngài thuộc làu tam tạng kinh điển cũng như vậy.

Hạnh VÂNG LỜI SƯ TRƯỞNG là công đức vãng sinh, tức là làm thanh tịnh ba nghiệp. Đạo hữu bỏ đi cái PHÁP TÔI và thực hành các việc thiện để thành tựu được ĐỨC HẠNH, tức là vừa làm việc thiện, vừa trọn trong đức VÂNG LỜI THẦY TỔ, CUNG KÍNH THẦY TỔ. Nếu chúng ta không chọn được thầy, đó là nghiệp chướng; chọn nhầm thầy, là nghiệp chướng; chọn được thầy, không vâng lời chỉ dạy, là nghiệp chướng.

Cho nên, chúng ta cần: Chọn được thầy dạy cho mình pháp giải thoát và y giáo phụng hành, thì chúng ta là người đi được đến đích. Ví như Ngài Xá Lợi Phất là người rất giỏi, nhưng khi gặp Phật liền bỏ hết cái giỏi của mình và y giáo phụng hành, liền đạt thành đạo quả. Năm anh em ông Kiều Trần Như, Mục Kiều Liên…..cũng đều như vậy.

Chúc quý đạo hữu luôn tinh tấn!

Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục