Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tháng xá tội vong nhân, giờ nào không được đi ra ngoài?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tâm linhTháng xá tội vong nhân, giờ nào không được đi ra ngoài?
Đ
11/07/2020

Câu hỏi:

Cháu chào Cô Yến!

Trong tháng 7 âm lịch, khi chúng ta đi ra ngoài sau chín giờ tối là không được nói to, gọi réo tên nhau và phải về nhà trước 9h45’ tối đúng không ạ? Vì tháng 7 là tháng của ma quỷ, đặc biệt là ngày xá tội vong nhân, ngày Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ tự do về dương thế. Đó cũng là ngày âm khí xung thiên nên cần phải kiêng kỵ những điều này.

Con mong Cô giải thích hiện này này với ạ! Con có nên tin và làm theo không ạ?

1 Answers
11/07/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Kính thưa quý đạo hữu!

Tại sao chúng ta lại gọi tháng 7 âm lịch là tháng xá tội vong nhân? Chúng ta phải hiểu rõ điều này thì chúng ta mới có thể có chính kiến được.

Tháng 7 âm lịch hằng năm, tất cả chư Tăng thường an cư kiết hạ và tự tứ vào ngày 14/7. Trong ngày mà chư Tăng tự tứ sau 3 tháng an cư kiết hạ, chư Tăng mang hết công đức, phước báu trong 3 tháng tu tập của mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Vậy nên, tín chủ đã phát tâm cúng dường cho Tăng đoàn trong 3 tháng an cư thì đến ngày đó được vẹn tròn công đức. Kể cả ai cúng dường và bao giờ đi chăng nữa thì vào Tăng đoàn nào, mình cũng được hưởng công đức của Tăng đoàn đó nếu như mình có lòng tin bất thối chuyển. Vào ngày tự tứ, mình đem công đức cúng dường của mình hồi hướng cho cha mẹ, cho cửu huyền thất tổ đã quá vãng và tất cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Các vị ấy ở trong cảnh giới nào, khi các Thầy hồi hướng công đức thì phúc báo liền phát sinh đến các vị vong linh, ngạ quỷ hoặc ở dưới địa ngục. Những người đủ công đức, khi mình cúng dường tương ưng với công đức, phước báo đó khiến cho người ta được thoát khỏi chỗ đó theo nhân quả của người ta. Cũng giống như ngày 02/9 của mình là ngày giảm án tội cho tù nhân, nhưng cũng chỉ là những người nào phấn đấu, tu dưỡng đạo đức thì đến ngày ấy họ được giảm án và có thể được ra tù. Vậy nên, tuy gọi là tháng xá tội vong nhân, nhưng những vong nhân nào được ra khỏi cảnh khổ là những vong linh có người thân làm công đức ở nơi Tam Bảo và chư Tăng hồi hướng công đức tu hành cho những gia đình người đó, để theo tâm nguyện của người nhà hồi hướng đến cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời này, cha mẹ nhiều kiếp khác cộng với những tội nghiệp của người đó. Những vong linh nào ở trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, tội nghiệp người nào nhẹ tương ưng với phần cúng dường của mình vừa đủ thì vong linh đó được thoát ra, chuyển kiếp về cảnh giới cao hơn. Thoát ra ở đây không phải là đi lên dương thế để bắt người, mà là chúng vong linh đó được chuyển kiếp. Nếu ở trong địa ngục mà người ta tương ưng với phước báo được về làm súc sinh thì người ta sẽ thoát địa ngục đi về súc sinh; nếu tương ưng với ngạ quỷ thì người ta thoát khỏi địa ngục và đầu thai vào ngạ quỷ; nếu như ngạ quỷ và địa ngục kia tương ưng với phước báo cúng dường và tâm của tín chủ cúng dường đối với người đã chết nhiều đời nhiều kiếp thì người ta có thể tái sinh về cõi người, cõi trời.

Thế nên, quan niệm tháng xá tội vong nhân đi ra ngoài đường phải kiêng kỵ là quan niệm mê tín. Tháng xá tội vong nhân là tháng mà chúng sinh trở nên lành thiện, chúng sinh vừa mới được chư Tăng hồi hướng công đức tu hành, cũng như được công đức cúng dường của gia đình tín chủ nên họ được thoát kiếp khổ, sinh về kiếp sướng hơn. Vì vậy, tất cả Phật tử cũng như nhân dân nhân ngày, nhân tháng chư Tăng tự tứ, chúng ta nên cúng dường Tam Bảo, hồi hướng phước lành đến cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ đời này cũng như cha mẹ nhiều đời kiếp trước và các chúng oán kết mà chúng ta đã tạo tội với họ. Những chúng nhận được phước báo từ sự cúng dường hồi hướng của mình, thoát kiếp rồi thì sẽ theo lời Phật dạy: Chúng nào nhận đồ bố thí thì sẽ phát tâm hộ trì. Cho nên, chúng ta cúng dường vào tháng 7 thì chúng ta càng có nhiều những nhân duyên được hộ trì. Tâm chúng ta phải thiện lành, phải đúng Pháp thì quỷ thần sẽ kính mình, gọi là “có đức quỷ thần cũng trọng”.

Bởi thế, trước 9h45p đêm mà làm việc bất thiện thì vẫn đi tù; còn 10h đêm mà chúng ta cứ hiếu thuận, làm việc thiện thì được chư Thiên, thiện Thần, Hộ Pháp ủng hộ!

_Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

(Trích video: Tháng xá tội vong nhân “giờ” nào không được đi ra ngoài?)

N
11/07/2020

Cháu thành kính tri ân công đức của Cô ạ!

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục