Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tại sao tu tập có người chuyển nghiệp nhanh có người chuyển nghiệp chậm?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Tâm linhTại sao tu tập có người chuyển nghiệp nhanh có người chuyển nghiệp chậm?
Đ

Cháu chào Cô Yến ạ! Cô ơi hiện nay cháu đang tu tập tại nhà theo chương trình số 8 của chùa. Vì chưa đủ nhân duyên nên cháu chưa được thỉnh oan gia trái chủ để hiểu rõ nghiệp của mình cũng như của gia đình cháu. Hàng ngày cháu thường tụng kinh và tác phước cúng dường, nhưng cháu thấy nghiệp của mình vẫn chưa có chuyển biến. Cháu xin Cô chỉ dạy để cháu được tu tập cho được lợi ích và sớm chuyển nghiệp ạ!

1 Answers
24/04/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!

Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cô chào em!

Khi chúng ta biết đến Phật Pháp, tin nhân quả, đó đã là duyên lành do chúng ta gieo nhân từ trước. Nhưng khi biết đến Chính Pháp của Phật rồi, cùng nhau tu theo một Thầy, cùng nhau tu một chương trình mà có người chuyển nghiệp nhanh, lại có người chuyển nghiệp chậm là do đâu?

Cô sẽ lấy một ví dụ: Người nghiệp nặng lại chuyển hóa nhanh hơn người nghiệp nhẹ, trong khi đó hai người cùng tu một chương trình và cúng dường như nhau. Đó là do người nghiệp nặng tư duy nhiều hơn về lỗi lầm nên phát khởi tâm sám hối sâu hơn. Vì thế mà họ khởi tâm biết ơn Phật, biết ơn Tam Bảo, biết ơn người đã giúp họ nhiều hơn. Và từ tâm biết ơn đó, họ sẽ có được sự nỗ lực phấn đấu, chân thật rèn sửa giới đức hơn, cho nên nghiệp của họ chuyển nhanh hơn. Người nghiệp nhẹ không tư duy về lỗi lầm, chỉ đọc kinh và cúng dường nên không sinh tâm sám hối chân thật, không sinh được tâm biết ơn chân thật, từ đó tâm tu tập kém hơn. Cho nên tâm đố kỵ, ganh ghét, bất kính không giảm mà có khi lại tăng lên do không niệm ƠN, vì vậy mà nghiệp chuyển hóa chậm hơn.

Vì vậy, việc tu tập cần phải đầy đủ công đức: tu bố thí, cúng dường và tu tâm. Nếu bố thí, cúng dường trong niệm XẢ TÂM (nhiều so với hoàn cảnh) và tinh tấn làm tăng thượng tâm thì nghiệp sẽ chuyển nhanh. Nếu mình tu mà chưa thấy nghiệp chuyển là do hai trường hợp: do tu tập ít mà nghiệp quá nặng hoặc do tu tập chưa tinh tấn, bố thí, cúng dường còn bỏn xẻn và chưa tu tập chân thật để chuyển hóa tâm tốt.

Nếu tu tập ở đâu mà thấy không có nhiều người đồng tu chuyển nghiệp thì cần xem lại phương pháp tu tập ở nơi đó. Còn tu tập ở đâu mà thấy nhiều người tu theo đã chuyển nghiệp thì nên tin tưởng về pháp tu ở đó và tinh tấn thực hành, sẽ có kết quả tốt đẹp an lành.

(Trích lời của Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán))

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục