Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tại sao khi làm từ thiện thì cần xin phép lên câu lạc bộ Cúc Vàng?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Hỏi đáp về Lục hòaTại sao khi làm từ thiện thì cần xin phép lên câu lạc bộ Cúc Vàng?
H
05/06/2022

Con kính bạch Cô.
Con thỉnh Cô chỉ dạy về việc tư duy Pháp lục hòa sau ạ:
Tại sao khi làm từ thiện (cũng như các việc khác), Phật tử phải xin phép lên đạo tràng, đạo tràng xin phép lên câu lạc bộ, câu lạc bộ bạch xin phép lên chư Tăng chứng minh?
Con có tư duy như sau:
“Số tịnh tài làm từ thiện Phật tử xin phép lên đạo tràng thì coi như Phật tử đó đã cúng dường số tịnh tài ấy lên đạo tràng, khi đạo tràng xin phép lên câu lạc bộ thì coi như đạo tràng đã cúng dường lên câu lạc bộ, khi câu lạc bộ bạch lên chư Tăng thì coi như số tịnh tài đó đã được câu lạc bộ cúng dường Tam Bảo. Khi được chư Tăng chứng minh, đồng ý thì tịnh tài ấy thuộc về tài sản của Tam Bảo, mang đi làm từ thiện sẽ có ích cho người làm từ thiện, cho câu lạc bộ và có ích cho người nhận vật phẩm từ thiện đúng pháp từ Tam Bảo. Tư duy của con có đúng không ạ? Con xin Cô chủ nhiệm chỉ dạy để chúng con thực hành được đúng pháp và lợi ích trong Pháp lục hòa ạ!

1 Answers
05/06/2022

Ban Quản trị trang xin chào bạn Hạnh Hoa.
Ban Quản trị trang xin gửi bạn câu trả lời từ Cô Phạm Thị Yến như sau:

“Chào đạo hữu!
Đạo hữu tư duy như vậy chưa đúng với lục hòa.
Với tư duy như vậy thì lục hòa chỉ trở thành bản ngã và chỉ cầu cái lợi hữu lậu (phúc trong luân hồi). Ý nghĩa của lục hòa là vô lậu, vô ngã, giải thoát, vì thế nên cao siêu, vi diệu hơn rất nhiều.
Ví như bài Pháp Sư Phụ giảng nói về phúc báu làm vua và phúc báu của việc tu Bát quan trai giới.
Phúc báu hữu lậu sinh ra cái tôi, cái của tôi (hình bóng tái sinh trong luân hồi) nên còn phải trở lại luân hồi, không thoát được khổ trong luân hồi.
Còn phúc báu vô lậu phát sinh công đức của các bậc Thánh, phúc báu vô ngã sẽ giúp cho chúng ta trở thành Thánh, thành Phật.
Đức Phật dạy: “Công đức của tất cả chúng sinh trong tam giới này cộng lại không bằng công đức tạo nên một sợi lông chân của Đức Phật”.
Vì sao? Vì công đức của chúng sinh trong tam giới này là công đức hữu lậu, còn công đức tạo lên sợi lông chân của Đức Phật là công đức vô lậu.
Ý nghĩa của việc thực hành lục hòa trong tất cả phận sự sẽ sinh ra công đức thành Thánh, thành Phật.
Tất cả các quy định hoạt động của các đạo tràng thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng đều sinh ra công đức đó cho Phật tử. Nếu đạo tràng trưởng nào làm sai thì mất đi công đức làm Thánh, làm Phật của Phật tử trong đạo tràng đó. Nếu Phật tử nào làm sai khác đi thì sẽ làm mất đi công đức làm Thánh, làm Phật của chính mình”.

Chúc đạo hữu cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục