Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tại sao biết Phật không thọ thực mà Phật tử vẫn dâng lễ cúng?

Tư Vấn Tâm LinhDanh mục đơn: Thờ cúngTại sao biết Phật không thọ thực mà Phật tử vẫn dâng lễ cúng?
N
20/04/2020

Con chào cô Yến! Hàng ngày nhà con vẫn tu tập theo bài số 8, nhưng do gia duyên nên gia đình con thường tu tập vào buổi tối. Khi tu tập, gia đình con vẫn sắm lễ là bát cơm, chén nước. Con lại được nghe là Phật không thọ thực buổi tối, vậy con cúng cơm Phật như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân công đức của Cô ạ!

2 Answers
20/04/2020

Ban Quản Trị trang xin chào bạn! Ban Quản Trị trang xin trả lời bạn nhé!
Cô Phạm Thị Yến đã trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Cô chào em!
Chư Phật, chư Thánh không thọ thực nữa, và chư Thiên không thọ thực các thức ăn của cõi người. Chúng ta sắm sửa vật thực dâng lễ cúng Phật là để thành tựu tâm cho mình, ví như việc ta biết rằng mẹ già không ăn cơm nhưng chúng ta vẫn mời khi chúng ta ăn cơm. Đây thuộc về tâm cung kính dâng lễ phẩm vật đến chư Phật. Dâng lễ phẩm cúng Phật cũng là hàm ý mong muốn rằng nhiều kiếp về sau mình được gặp Phật, được cúng dường tới chư Phật.
Trong phần văn khấn cúng Phật có ghi rõ: “Con biết rằng chư Phật không thọ thực…”. Vì vậy, chúng ta cúng Phật không y cứ vào thời gian. Bất cứ thời gian nào, chúng ta khởi tâm cúng Phật thì chúng ta đều có thể dâng lễ cúng Phật được. Việc làm này đều sinh ra phúc báo cho chúng ta.
Đối với chư thiên, chư thần có oai lực, chúng ta cũng biết rằng các vị ấy không thọ thực thức ăn của con người, nhưng chúng ta vẫn dâng đồ lễ cúng, đó là cách để cho chúng ta kết duyên với họ, thỉnh họ hộ trì cho mình trong các công việc thiện lành cũng như việc tu tập. Đức Phật khi đắc quả vị Phật, Ngài cũng do từ duyên được chư thiên thỉnh nên Ngài mới thuyết Pháp. Nếu không có duyên chư thiên thỉnh thì Ngài cũng nhập diệt, chúng ta không có Pháp để thực hành. Vì vậy, tạo duyên thiện lành thỉnh chư thiên, chư thần hộ trì không những lợi ích cho mình ngay trong kiếp hiện tại, mà duyên này còn tương tục làm lợi ích cho mình và chúng sinh cho đến ngày mình thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Chư thiên, chư thần vẫn cần phúc nơi Tam Bảo để tăng oai lực, nên chúng ta có thể tạo phúc nơi Tam Bảo để hồi hướng cho họ thì họ sẽ gia hộ cho chúng ta được tốt hơn.
(Trích lời Cô Phạm Thị Yến trong nhóm Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán))

L
07/06/2020

Con cảm ơn cô ạ, cô chỉ dạy hay quá ạ.

Bình luận

Xem nhiều nhất trong chuyên mục